RZ12protestindustrie

Geheel zonder dat wij van Climategate.nl het door hadden, bleken wij volgens Jan Paul van Soest en de Raad voor de Leefomgeving bakken met geld van de olie-industrie te krijgen om zo de groene revolutie te saboteren: het staat in het gretig door ‘kwaliteitsmedia’ geloofde ‘Klompen in de Machinerie’. Arabist Hans Jansen heeft nu een leuke hypothese op Geen Stijl beschreven : welk complot van een geheime dienst kan achter het zelfdestructieve energiebeleid van Henk Kamp zitten?

Dit aan de hand van een historische bespreking van de invloed van geheime diensten op het verloop van de wereldgeschiedenis. Zoals de invloed van de Russische geheime dienst bij het kiezen voor de landing op Normandie op D-Day, in plaats van gewoon via Noord Italië verder op te rukken. We weten hoe de ‘ban de bomb’-beweging geld van de USSR kreeg, én dat de groene beweging communistische wortels heeft, ook de Grunen in Duitsland. Iedereen die met hoofdrekenen slaagt voor de test 1+1=….. weet dat windmolens geen fossiele brandstofcentrales kunnen vervangen, dankzij hun weersafhankelijke levering van stroom. Jansen toont dat de mainstream-media meestal de grootst mogelijke flauwekul overschreven, am klimafront nichts neues dus. En daarom citeren we hier even Jansen:

Het onbegrijpelijkste van deze tijd, afgezien van de Euro en de EU die beide tot verarming leiden, is toch wel het energiebeleid. In plaats van te zoeken naar technieken die kunnen werken, gaan er miljarden naar technieken waarvan bewezen is dat ze nooit kunnen werken zodat we van olie afhankelijk blijven. Jagen op wind, de bijbel noemt het al, Prediker 1:15. Ben je nu een slecht mens als je argwaan koestert en denkt dat de geheime diensten van olie-exporterende landen steun geven aan groene activisten en groene politieke partijen om een rationeel energiebeleid tegen te werken?

Lees ook Umberto Eco over (de relativiteit van) de invloed van geheime diensten en de door hen verspreidde complotten, zoals ‘de Protocollen van Zion’, gretig geciteerd door Hamas. ..Men is in staat veel onzin te geloven, zie de mainstreamjournalistiek als BNR Nieuwsradio en de NOS over energie en klimaat- en onzin kan zo invloed krijgen. Aan de andere kant hanteer ik een gezonde scepcis bij het vermogen van enkelen de wereld te besturen, vanwege de 2de Hoofdwet van Sociale Dynamica:

Iedereen doet maar wat

In een overvol land is geen enkele rationele reden om voor windmolens te kiezen

In een overvol land is geen enkele rationele reden om voor windmolens te kiezen

Maar…Mr Sustianable Development/IPCC Bert de Vries en de Balatongroup
Rond Agenda 21, de ‘gr0ene’ roadmap van de Verenigde Naties circuleren vergelijkbare theorieën: een manier om een vorm van wereldnivellering op te leggen met ‘het milieu’ als vehikel- een entiteit die alleen door ‘experts’ kan worden gekend buiten de waarnemingssfeer en het gezonde verstand van normale mensen. Die zo buiten het democratisch proces worden geduwd met een beroep op ‘de natuur’, via internationale verdragen die via de achterdeur in onze wetgeving komen zonder dat iemand daar een stem in kreeg. Lees ook het hier besproken Risk and Culture van Douglas & Wildavsky hierover, over het culturele waarom van het op een voetstuk plaatsen van milieurisico’s.

  • Voor de armen van geest even deze toelichting: ik zeg niet- er zijn geen milieurisico’s- ik zeg: ten opzichte van vele andere risico’s wordt hun belang overdreven, gemeten naar de hoeveelheid geld die overheden er aan uitgeven, en de baten die het oplevert.

Laten we de Club van Rome ook maar meteen noemen. Met ‘de wetenschap’- simplistische computermodellen- in de hand je eigen mening/interpretatie van wetenschap als enig geldige natuurfeit presenteren – ook als waarnemingen die nuanceren- en jouw politiek systeem opdringen als alternatief- een wereldsocialisme met een club ecologen als dictator die een fair earth share toebedelen per burger. Rond de Club van Rome en de groep rond Meadows groeide de een hele tak van pseudo-wetenschap via het IIASA (door Aurelio Pecchei van Club van Rome gesticht), de door het voormalig echtpaar Meadows gestarte Balaton Group

(waarvan ook Bert de Vries, van het PBL/RIVM deel uitmaakte, is dat de zelfde Bert de Vries als de huidige plv directeur Generaal Energie van het Ministerie van EZ die Wind op Land doorduwen moet? Tevens Hoogleraar Energie en Duurzaamheid in Utrecht bij Jac Cramer?)

Lees hier over het ontstaan van deze club gifgroene engerds uit de Club van Rome: ze vergaderden in Hongarije zodat Sovjet-wetenschappers en Westerse wetenschappers elkaar daar vrij konden ontmoeten.

Early meetings were always opened by formal, Soviet-style speeches by Hungarian officials and closely observed by commissioners of the Hungarian Communist Party. The commissioners never said a word, yet seemed to follow everything very carefully. The members were nonetheless quite relaxed in this context, as they had nothing to hide and were interested in spreading their ideas about system dynamics, sustainability, and resource management as widely as possible.

With the fall of the Berlin Wall in 1989, these Soviet-style practices ceased abruptly, but the group continued meeting annually in Hungary at the Hotel Petrol on Lake Balaton and followed a similar meeting format: formal presentations on a relevant topic in the morning, and “open space,” spontaneously created workshops in the afternoon. In recent years, the hotels for the annual meetings have changed, and on two occasions, the Balaton Group has held its annual meeting outside of Hungary (in Sweden in 2008, and in Iceland in 2010).

Bert de Vries, gifgroen

Bert de Vries, gifgroen

Bert de Vries in het klimaatmodelcomplot met RIVM…
Lees dit Balaton Bulletin uit 1990 toen Bert de Vries- long term board member van de Balaton Group nog op ‘sustainable development’en energie studeerde aan de RUG.

My name is Bert De Vries and I work at the Center for Energy and Environmental Studies at the University of Groningen in the Netherlands. I’m concerned with sustainable energy use, and I’ve just completed a thesis trying to define what is sustainable development.”

Verderop pleit hij al voor het bekende politiek leiderschap om groene energie door de strot te duwen van  de bevolking. Men claimde toen al de zekerheid van Global Warming, maar beschreef ook de zelfde makken die klimaatmodellen nu nog steeds hebben:

Computerized climate models are now used in attempts to understand the detailed effects of global warming. They are hampered by low spacial resolution, poor parameterization of solar and heat radiation, and oversimplified representations of oceans and clouds. Said Sergei, the models probably give dependable predictions of possible future global average temperatures and their variation by latitude. The model results are less reliable for precipitation averaged over latitude, and even less reliable for local temperature predictions. For local precipitation they are absolutely unreliable.

En in 1998 is de Nederlandse regering met RIVM en Bert de Vries al Balaton-Group financier in aanloop naar IPCC-klimaatscenario/model-fabricage, waarbij De Vries organisator is van de meeting:

Bert de Vries will be the program organizer. Partial funding will come from RIVM. There is a possibility that outcomes from this meeting can be of direct use to the third-round IPCC assessment of climate change scenarios.

De Balatongroup met Bert de Vries (als former board member, nu adviseur) probeerde ook een CO2-cap op te leggen per hoofd van de bevolking, via Angela Merkel:

Another example involved an effort to support the proposal of German Chancellor Angela Merkel, put forward in two speeches in 2007, calling for an international commitment to equal personal CO2 emission caps for all human beings on the globe by 2050. On the initiative of a number of Balaton members, a support letter was sent in October 2007 to Angela Merkel on behalf of 25 high-level researchers from 14 different countries (mainly from the Organization for Economic Co-operation and Development).

En in 2013 is ‘energietransitie’ en klimaatmodellering nog steeds zijn ding

De Balatongroup blijft katalysator van invloedrijke pseudo-wetenschap zoals van Johan Rockstrom en zijn ‘Safe operating space for humanity’, een herverpakking van de zelfde Club van Rome-boodschap samen met ecoloog Marten Scheffer: de Malthus van Nederland. Milieu-econoom Wim Hafkamp van de Erasmus Universiteit en NICIS-instituut is co-president van de Balaton Group, één van de 55 anti-schaligasactivist-hoogleraren met Bert de Vries (nu Universiteit Utrecht).  Bert de Vries zit in het Topteam Energie– een klimaatclubje dat met  Jeroen van der Veer voor de overheid onzin moet aanbevelen, zo meldt het gifgroene Raedthuys. Lees op de site van de windustrie verder wat voor vlees we met de bureaucraat-activist Bert de Vries voor anti-democratisch vlees we in de kuip hebben:

 

De randvoorwaarden zijn er in ieder geval. Met regelgeving (de RCR die ervoor zorgt dat in het verleden langdurige procedures versneld en zonder verlies aan effectiviteit en efficiëntie worden doorlopen), met subsidie (denk aan de SDE+) en de ruimtelijke kaders (de structuurvisies voor zowel windenergie op land als op zee die op niet al te lange termijn gereed zijn) die aangeven waar grootschalige windenergie mogelijk is.

Het is nu aan de markt om met initiatieven te komen om de opgave in te vullen, ook al is dat niet altijd even eenvoudig. Er zijn veel aspecten die van invloed zijn op het slagen van een windproject. Draagvlak is zo’n onderdeel dat een belangrijke rol speelt. Daarom is het goed om te zien dat er vanuit de markt het initiatief is genomen voor een draagvlakcampagne.

Volgens mij is het toch een andere Bert de Vries: de emeritus-hoogleraar en de ambtenaar van Henk Kamp die sinds 1981 op EZ werkt. Jammer voor mijn complot…Logisch, het is net als met Jan de Boer..

Deze Bert de Vries is de energiebureaucraat van Henk Kamp, hij walst over onze burgerrechten heen, de ander is exclusief wetenschapper/activist

Deze Bert de Vries is de energiebureaucraat van Henk Kamp, hij walst over onze burgerrechten heen om ons land onder molens de bedelven, de ander is wetenschapper/activist

Telefoon +31(0)70 379 78 52/ 6114
e.j.devries@minez.nl

Mijn eigen complot-hypothese: Henk Kamp en Bert de Vries onder knoet van KGB

Dan krijgt Henk Kamp ( Vijanden van Vrijheid en Democratie) geld van de Russen om die windmolens door te duwen, zodat we na Slochteren om zeep te helpen met wat Groninger (de laatste foothold van de CPN) activisten volledig afhankelijk worden van Russisch gas. Is na de val van het machtige Sovjetrijk de opkomst van de milieubeweging mooi door de KGB gebruikt om zo de Russische heerschappij weer te herstellen in de wereld, via de hand aan de gaskraan van ‘groen’ Europa dat méér gas- olie en kolen nodig heeft om blackouts te voorkomen.

De EU is nu al de grootste energie-importeur van de wereld, als percentage van eigen gebruik. Die afhankelijkheid groeit zeker wanneer Greenpeace en groene slang Liesbeth van Tongeren bij ons via het SER Energie-akkoord mag bepalen dat we geen kernenergie mogen, geen Schaliegas, alleen oplossingen aandraagt die niet werken en kosten opdrijven. Het Russische gas stroomt nu al door onze gasrotonde, en had Gazprom niet al een greep op onze nationale gasbelangen?

Mooie hypothese, die keurig op historisch realisme leunt van macht en geld: nu het bewijs nog (van het tegendeel is ook goed)…Overigens vind ik dat Henk Kamp moet aftreden.