Goedkope energie in Duitsland??? Twee maal zo duur als in VS

Goedkope energie in Duitsland??? Twee maal zo duur als in VS

Net wanneer je hoopt eindelijk het verzadigingspunt van mediadieptepunten over klimaat en energie te bereiken, probeert de Leeuwarder Courant via een opiniestuk van de Delfzijl-verslaggever van het Dagblad van het Noorden- Jean Paul Taffijn- het omvallen van Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl te verklaren. Als de Leeuwarder Courant-redactie zich op het glibberige terrein begeeft van nieuws dat hoger begripsvermogen vraagt dan ’trekker belandt in sloot’ hou je je hart vast. Ik heb hun kanonnen Hylkema en Geijp bij klimaat en energie zelden op één feitelijke juistheid kunnen betrappen.

Wie Delfzijl kent, kent de wereldeconomie
Taffijn kent Delfzijl als zijn broekzak, dus is hij door de redactie tot energie-expert gebombardeerd. Na zijn kundige analyse deelt Taffijn het volgende met ons: ‘eigenlijk is het bizar dat er geen goed beleid is’.  En daar betalen abonnees dan ook nog voor… Laten wij de boodschap van het als verslaggeving gebrachte opiniestuk ‘Stroomprijs is bewijs van gebrek aan beleid’ op 4 januari tot ons nemen:

Wat is er aan de hand volgens de Leeuwarder Courant?
Volgens de opinie van Taffijn waaide Aldel om door gebrek aan windmolensubsidies in Nederland. De windmolen- en zonnesubsidies in Duitsland zouden het stroomtarief zo laag houden (28 euro per MWh versus 43 euro per MWh), dat Delfzijl niet kan concurreren. Importeren van Duitse stroom helpt niet, want dan verandert die pardoes in Nederlandse dure stroom.

Volgens Delfzijl-deskundige Taffijn is het zelfs zo, dat wind- en zonnestroom louter energieoverschotten naar Duitsland brengen, die de stroomprijs zo laag houden (kolenstroom kost 4-5 ct, windstroom het dubbele en dat is eigenlijk goedkoper). De oplossing? Meer Europa:

Alleen in Europees verband kan een oplossing gevonden worden voor het probleem van de grote verschillen tussen landen. Eigenlijk is het bizar (…)dat er geen goed Europees beleid is. De lidstaten hebben nu nog teveel de vrije hand in het beïnvloeden van de prijzen die bedrijven voor hun energie betalen (…) De reusachtige subsidies die Berlijn verstrekt aan Duitse producenten van duurzame (bestaat nietRZ) energie zijn daarvan het beste voorbeeld (says who?)

Aldus Delfzijl-kenner Taffijn, die dus in meer overheid en subsidies de oplossing voor alle marktkwalen ziet.

stroomverbruikWat gebeurt er echt? Grootverbruikers meer voorgetrokken door Duitse overheid, energieprijs STEEG 10 procent
Duitsland gaat 10 kolencentrales bijbouwen om de energiezekerheid te garanderen, en dat vaak juist meer dan 90 procent van de stroombehoefte in Duitsland wordt opgewekt met conventionele centrales, omdat windenergie wisselvallige bijdragen levert van 0,3 procent tot meer dan 30 procent van de behoefte. Zo stonden in december nog 23.000 windturbines plots stil.

De reden dat grootverbruikers in Duitsland spekkoper zijn heeft natuurlijk weinig van doen met windmolens, wel met subsidies, en ook met Duits regeringsbeleid: de Duitse overheid trekt de zware industrie zwaar voor ten opzichte van andere Europese landen, zoals de Financial Times al beschrijft en zoals onze Dolf reeds blogde.  Maar de grootverbruikers slaan nu juist alarm over het Duitse ‘hernieuwbare’energiebeleid. Zoals het IHS concludeerde zijn die energiekosten in Duitsland in werkelijkheid niet zo laag (met Denemarken de hoogste van Europa). Het IHS stelt verder:

Rapidly increasing renewable generation has brought rising electricity costs – which have strikingly jumped nearly 10 percent in the past 12 months – for the German people and the German economy. A rigid and inefficiently organized energy market with rising costs puts Germany’s international competitiveness, and thus its economy, at risk.

Dus áls energietarieven voor grootverbruikers in Duitsland lager zijn, dan kan dit onmogelijk komen door de groei in windmolens en windsubsidies in Duitsland sinds de Energiewende. Het heeft wel met voortrekkersbeleid van de Duitse regering te maken. De tarieven bij grootverbruik in Nederland zijn nu overigens  6,5 cent per kWh, 2 maal lager dan huishoudens. Dus is ‘de marktprijs’ van stroom werkelijk de boosdoener?

Ver zat Taffijn niet naast de oplossing- Europa bestaat niet, ieder land doet wat in eigen ogen goed dunkt, maar de klok en klepel… Bovendien: Europees energiebeleid- hier uitgelegd– maakt stroom duurder, omdat het klimaatdoelen verbindt aan energiebeleid.

Taffijn, ook de wereld is zijn broekzak
Misschien is de wereld toch groter dan Delfzijl, maar Taffijn is wel berezen:

Jean-Paul Taffijn (29) werkt als verslaggever bij het Dagblad van het Noorden. Normaliter houdt hij zich vooral bezig met alle perikelen in Noord-Groningen, met als speerpunt Delfzijl. Van maart tot en met juni laat hij de Grunneger sores even voor wat ze zijn en reist hij door Zuid-Amerika, van Argentinie tot Peru, met zijn vriendin Wies van ’t Slot (28), die werkzaam is als manager bij Randstad

Nou, knuffel je leuke vriendin nog eens, de liefde is een wonderlijk ding.

Wat een belangrijker vraag is die we moeten beantwoorden: hoe hoog zijn transportkosten geworden in NL ten opzichte van Duitsland, en hoe verhoudt de kale stroomprijs zich tot de belastingen. En wat gaat de Europese commissie doen: zij kondigen verregaande maatregelen aan om in de stroommarkt in te grijpen eind deze maand, én tegelijk juichen groene zeloten als Gerben Jan Gerbrandy van het Europarlement dat ze onze economie nog verder naar zijn grootje kunnen helpen:

Gerben Jan Gerbrandy (@Gerbrandy)
09-01-14 11:45
Yes! EP wants 40% GHG reductions, 40% energy efficiency, 30% renewables in 2030. And binding targets! Clear signal to Commission and Council

Het door groene zeloten bevolkte Europarlement staat daarmee haaks op de opvattingen van Eurocommissaris Oettinger,. die vreest voor het Europese concurrentievermogen. Mensen als Taffijn zijn onschuldige jongens die niet beter weten. Voor hen is er een sociaal vangnet dat ‘de journalistiek’ heet. Gerben Jan Gerbrandy is een gevaar voor de samenleving, die met een rein groen geweten onze economie wil slopen, voor een salaris van ongeveer 12.000 euro per maand inclusief berelekkere assistente.  Wetende dat wind- en zonnestroom geen fossiele brandstoffen vervangen wordt Europa nog meer afhankelijk van energie-import dan het nu al is.