pulsvisserij

pulsvisserij

Europarlementariër Lucas Hartong van de PVV meldde dat uitbreiding van pulsvisserij in Europa afgelopen vrijdag van de onderhandelingskaart was geveegd door Franse Christen Democraat Alain Cadec, als onderhandelaar namens het Europarlement. Nu noemt ook de SGP deze zet een ‘enorme klap voor onze vissers’.De pulsvisserij was voor boomkorvissers op platvis in Nederland een uitweg omdat ze brandstofkosten besparen, die het leeuwendeel van de onkosten uitmaken voor kotters ( 6 ton euro op anderhalf miljoen euro omzet).

Alternatief ontnomen, vissers door ambtenaren worst voorgehouden
Bij pulsvisserij wordt vis via elektrische schokjes opgeschrikt uit de bodem, waar boomkorvissers eerder wekkerkettingen en kettingmatten door het zandige sediment slepen (het platvishabitat) om ingegraven schol en tong op te schrikken. Dat ‘ploegen’ kost veel brandstof. Nu de Nederlandse overheid tegelijk een visgebied ter grootte van de provincie Utrecht in de Noordzeekustzone wil sluiten voor ‘bodemberoerende visserij’ (boomkor en garnalenvisserij met klossenpees) volgens het VIBEG-akkoord, wordt met de zet van Cadec het ongelijke speelveld bestendigd.

Er zijn nu tussen de 40 en 50 pulsvergunningen uitgegeven in Nederland- een soort ontheffingen op Europees niveau waar de puls geen doorgang vindt- met als toezegging dat de Nederlandse overheid zich sterk zou maken voor Euro-legalisering . Deze vergunningen zijn aan grootschaliger vissers vergeven met kotters boven 300 pk. De kleinschalige vissers (<300 pk) die ook op de wachtlijst stonden- mede om toch in het straks gesloten gebied 2,3 en 4 in de Noordzeekustzone te kunnen vissen wordt zo een alternatief ontnomen, waar ze deze worst eerder wel werd voorgehouden door de ambtenaren Marian van Crey, Ton IJlstra, Angelo van Kouwenhoven, Gerwin van Schijndel en Gert Jan Veth.  Zij zullen de schade moeten vergoeden die verlies van 70-90 procent van iemand’s visgebied veroorzaakt door hun besluiten en handelen.

Aanlandplicht nekslag kottervloot
Daarnaast zou de puls helpen bij selectiever vissen, wat een uitweg zou zijn bij de door Brussel en Sharon Dijksma opgelegde aanlandplicht- die ecologisch en economisch averechts werkt aldus de SWNM Discard Guide an audit on the ecological merits of a discard ban in North Sea Fisheries. Deze vluchtroute wordt nu ook door de Fransen afgesneden. De zet toont andermaal waarom Europees gemeenschappelijk visserijbeleid een illusie is: ieder land heeft andere belangen en een ander type visserij, en dus kun je niet ieder land in de zelfde  Brusselse bureaulade duwen. Waarbij negatieve ecologische en economische gevolgen weer bij vissers op het bord komen.  De aanlandplicht is de nekslag voor onze vissers, en geeft ze van een bescheiden jaarwinst plots tonnen euro’s per jaar verlies zoals ik al blogde.