Verandering klonk zelden zo bedreigend

Verandering klonk zelden zo bedreigend

De Europese Groenen/Utopisten starten onder het motto ‘Change Europe, vote Green’ vandaag hun – ook op medeparlementariers gerichte-  campagne om de Europese economie ‘radicaal te veranderen’. De campagne wordt geplugd door Joschka Fischer, de ex-communist en kraker die naast politie aftuigen ook nog aan politiek toekwam en het zo schopte tot minister. Samen met Gerhard Schroder, die de Russen aan hun gaspijpleiding hielp. Beide doen ze het goed bij de vrouwtjes. Na de politiek gebruiken ze hun connecties om alsnog zakelijk binnen te lopen: Joska Fischer Consulting is het nu. Zo doen onze Kamerleden dat ook.

De Groenen willen- met een beroep nieuwe frisheid en ‘verandering’-  de bekende stokpaardjes berijden, zich beroepend op De Grote Ecologische Noodzaak: overbevissing (de belangrijkste doelsoort van Nederlandse visserij, de schol zit op MSY, maar feiten tellen bij de groene medemens nooit zo), homohuwelijk, windmolens, rechten zonder plichten die de overheid moet afdwingen, zodat we steeds minder vrijheid overhouden. Je kunt zeggen wat je wilt: maar de Groenen doen wel een beroep op de juiste sentimenten, nieuw, fris, jong, verandering. Fris als de jonge Faya, je komt er van in de voorjaarsstemming terwijl je bij rechts gemopper en gehamer in een winterdepressie blijft steken.

Het heilige gelijk alleen van kleur veranderd
We wisten al dat Groen het Nieuwe Rood is, een zinsnede die de huidige bazin van Wageningen UR Louise Fresco ook aanhaalt in haar roman ‘De Utopisten’. De Historische Noodzaak van het Wereldsocialisme werd door de ‘Betere Menschen’ na de val van de muur ingeruild voor de Natuurwetenschappelijke Noodzaak. Het heilige gelijk is slechts van kleur veranderd. De Wetenschap en De Verlichting geven de Groenen gelijk, het is slechts nog zaak de rest monddood te maken en dan breekt het Duurzaam Avondland aan.

Het is niet langer een kwestie van links of rechts. Zo blogde ik net over de Windvogel, een windmolencooperatie die tweemaal zoveel MEP-subsidies vangt als dat ze opbrengst uit stroomopwekking krijgen. Eén van de bestuursleden is gewoon VVD’er. En Henk Kamp geeft nu 4,2 miljard euro subsidies aan Typhoon Capital. Duurzaam is duur voor de doorsneeburger, maar winstgevend voor de kleine elite die zich al campagnevoerend op de juiste stoelen heeft gemanoeuvreerd.

Ik zou bijna zeggen: De Wetenschap gebiedt hen om hun zakken te vullen, daarvoor bestaat een Grote Ecologische Noodzaak. Als ze het NIET zouden doen, zakken vullen, DAT zou  pas erg zijn want dan vergaat de aarde namelijk, zo zegt De Wetenschap…