droughtculpritmatthewengland_Large

Deze Matthew England is de man die [sarc]de Nobelprijs gaat winnen[/sarc] voor zijn baanbrekende keiharde bewijs in één enkele geniale studie waarin hij heeft ontdekt, nee bewezen, dat bepaalde heersende winden veel sterker zijn toegenomen dan de klimaatmodellen berekenden en dat daardoor veel warmte in de equatoriale oceaan wordt gepompt waardoor de temperatuur minder snel stijgt dat de modellen berekenen.

Het mooiste commentaar op deze studie staat in dit artikel van spiked online. Het artikel sluit af met:

Such premature speculation reveals that the scientific questions around climate change are driven by political problems, and scientists are complicit in the construction of political narratives. As some sceptics have observed, this new paper’s lead author, Matthew England, accused them of lying about the hiatus as recently as 2012. In the space of less than a year, England changed his mind about the stall in global warming, made it the object of a study, and found a way to explain it. It seems that climate scientists like England lack the cool, rational, and value-free approach necessary to investigate the material world.

Ben je getriggered door deze even schokkende als wijze quote lees dan het hele artikel en trek ook nog even na (via deze link) dat deze England inderdaad kort geleden mensen die durfden te reppen over een afname van de opwarming wegzette als leugenaars:

And so anybody out there lying that the IPCC projections are overstatements or that the observations haven’t kept pace with the projections is completely offline with this. The analysis is very clear that the IPCC projections are coming true.

Mij valt afsluitend op dat deze wetenschapper geen krullenbol heeft maar weer een gezellige Frits Wester kop. Het zijn altijd bepaalde types die ermee wegkomen. Je moet je kop echt helemaal suf peinzen om iets te verzinnen om deze Manniaanse de wetenschap corrumperende types die slim genoeg zijn om geen echte Stapeliaanse fraude te begaan uit de wetenschap zou kunnen zuiveren. Hoe krijgen we deze etters weg? Hoe krijg je dit soort mensen zo eerlijk dat ze bij zo’n studie eerlijk aangeven: “Met deze studie hebben we mogelijk een eerste kleine aanwijzing gevonden voor een nog niet beschreven meteorologisch proces. Nu is veel aanvullend onderzoek nodig om na te gaan of dit echt een stukje verklaring kan vormen voor de hiatus.” Hoewel: als hij dat zou zeggen had hij ook precies wat hij wilde… verdere funding. Is het dan echt zo dat we zonder dit haantjesgedrag helemaal geen wetenschap zouden hebben? Dat we de 90% BS van Sturgeon op de koop toe moeten nemen om de 10% waardevolle blijvende kennis te destilleren?

Ja misschien moeten we ermee beginnen kinderen op alle scholen beginnen Sturgeons Law te leren. Zodat de wetenschap niet meer hoog, maar juist heel laag in aanzien komt te staan. Dat het gemeengoed wordt te weten en te denken:

Wetenschap is een van de laagste menselijke bestaansvormen net een stapje hoger dan de paria’s. Deze mensen leven ervan te roeptoeteren dat juist hun onderwerp razend interessant en razend belangrijk is en met het geld dat we ze geven produceren ze vooral totale onbruikbare flauwekul. En toch houden we een heel leger van deze parasieten op de been omdat de 10% die wel goed is, gewoon het enige is dat ons mensen weer een stapje verder helpt. Zoals we kinderen en masse op muziekles sturen om uiteindelijk een handjevol goede muzikanten en weer een beetje goede muziek over te houden.

Ja ik kom hier echt een stapje dichter bij een oplossing. We moeten af van het idee dat je van een universiteit komt als wetenschapper. Zelfs met een PhD ben je geen wetenschapper. Zelfs als hoogleraar ben je geen wetenschapper. Zelfs met 100 publicaties in 3 jaar ben je geen wetenschapper. In principe is alles wat zich wetenschapper noemt parasiet. Wetenschapper ben je alleen achteraf. Als achteraf blijkt dat jij echt degene was die de brug vormde naar een nieuw kennisniveau. Laten we eens in alle publieke teksten het woord wetenschapper vervangen door parasiet. Doen we dat met dit artikel op scientias.nl krijg je dit:

De aarde warmt op, maar de laatste dertien jaar gaat dat lang niet meer zo hard als daarvoor. Nieuw parasitair onderzoek kan dat misschien verklaren. Parasieten stellen dat de passaat bij de evenaar sterker is geworden en ervoor zorgt dat meer warmte in de oceaan verdwijnt.

Dat schrijven parasieten in het blad Nature Climate Change. Ze stellen dat de sterkere winden leiden tot een sterkere circulatie van de Stille Oceaan. Die oceaan haalt daardoor meer hitte uit de atmosfeer en slaat deze diep op. Kouder water wordt ondertussen naar het oppervlak van de oceaan verplaatst. “Parasieten hebben lang vermoed dat de oceaan nu meer warmte opneemt en dat dat de snelheid waarmee de oppervlaktetemperaturen wereldwijd stijgen, heeft vertraagd, maar het mechanisme erachter was lang onduidelijk,” legt parasiet Matthew England uit.

Maar hoe weten de parasieten zo zeker dat de passaat de schuldige is? Daartoe namen ze hun toevlucht tot modellen. Alle huidige klimaatmodellen houden geen rekening met een sterker wordende passaat en zij voorspelden geen van allen de pauze in opwarming die we nu zien. De parasieten pasten de modellen aan en lieten deze wel rekening houden met de sterkere passaat. Zodra de modellen waren aangepast, klopten ze wel met de huidige situatie. “De wind leidt ertoe dat meer hitte in de oceaan verdwijnt, waardoor de atmosfeer tijdelijk amper opwarmt.”

“Klimaatparasieten weten al lang dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur niet continu even sterk stijgt, in plaats daarvan vindt de opwarming plaats in een serie abrupte stappen en tussen die stappen bevinden zich periodes met min of meer stabiele temperaturen. Ons parasitaire onderzoek verklaart hoe dat komt.” De parasieten benadrukken dus dat de huidige stabiele temperaturen slechts een fase zijn. “Het is slechts een pauze in opwarming, kort voordat de volgende onvermijdelijke temperatuurstijging zich aandient.”

Ja zo lees je het veel realistischer.