Stikstofemissie/Texels Lamsvlees/ onschuldig: het is maar hoe je er naar kijkt

Stikstofemissie/Texels Lamsvlees/ Dekbedvulling: het is maar hoe je er naar kijkt

Het nieuwste rekenmodel aan stikstofdepositie voor boeren, Aerius, levert bij emissies uit stallen nog steeds berekeningen met een onnauwkeurigheid van 30 procent. Het eerdere model Aagro-stacks gaf- in milieupraktische zin als impact op te beschermen natuurwaarden- volledig betekenisloze uitkomsten met een onnauwkeurigheidsmarge van 70 procent.Daarmee is het effect dat emissies van een agrarisch bedrijf hebben op een nabijgelegen habitat volledig theoretisch-juridisch.

Onderschat het belang van zo’n model niet, want de uitkomsten zijn tot aan de Raad van State geldig. Bij de Programmatische Aanpak Stikstof-  het feest dat dit voorjaar door het Ministerie van Ecologische Zaken geformaliseerd wordt- moet iedereen die meer dan een verwachte mol stikstof per hectare per jaar uitstoot dat bij de overheid melden. Dus ook als u een wat grote bedrijfskachel laat bouwen en er binnen 10 kilometer een blauwgraslandje is of een ‘zwakgebufferd ven’.

Natuurbescherming door Natura 2000 van praktijk naar papier
Op basis van de uitkomsten van zo’n model beslist de overheid of je een paar koeien extra mag nemen, nadat je 20 pagina’s aan formulieren hebt ingevuld waarin je theoretische effecten en 13 storingsfactoren laat toetsen op door bureaucraten/Alterra vastgestelde habitats, van blauwgraslanden en vochtige heide tot zwakgebufferde vennen die op papier in een papieren conditie behouden dienen te blijven . Opdat u het uit uw hoofd laat in ons land nog iets spontaans te ondernemen….Voor de paar mensen die misbruik maken, en waar je strakke milieuregels moet opstellen.

Welkom in Nederland, waar de natuurbescherming vanuit de praktijk volledig naar het papier verplaatst en juridiseert dankzij Natura 2000. Waarvoor doen we dit? Voor de theoretische bescherming van door hooguit vier Alterra-ecologen geselecteerde 130 stikstofgevoelige plantensoorten in Nederland, minder dan 10 procent van het totaal aantal plantensoorten: waarbij we mogen vaststellend at afgelopen eeuw het aantal plantensoorten sterk TOEnam, wanneer we het proefschrift van Wil Tamis volgen. Maar die existentiele vraag – wat smijt dit op voor de natuur in de praktijk- moet je niet willen stellen, want het stikstoffetisjisme is in onze Natuurbeschermingswet verankerd: artikel 19. Het is de juridische werkelijkheid, en die telt meer dan de praktijk.

Natuurlijk zijn milieugrenzen nodig….
De overheid is overhead, een soms noodzakelijk kwaad dat je zo ver mogelijk uit je leven wilt bannen. Dankzij Natura 2000 associeren normale leuke mensen de natuur met de overheid. Iets waar je liever zo weinig mogelijk mee te maken hebt, omdat het geld kost en negatieve energie.

Terwijl het nut van de natuur voor 99.99 procent van de mensen- 100 procent van de mensheid buiten de Droevendaalsesteeg (Alterra) in Wageningen- haar lol en inspiratie is, niet of er precies plantje x of y groeit onder de door Alterra vastgestelde milieuvereisten. Wie heeft ooit bedacht dat Natura 2000 iets goeds voor de natuur zou opleveren? Het was Nederland dat Natura 2000 uitvond, de Habitatrichtlijn kwam tot stand onder Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 1992 en heette de Dutch Directive.

Epicentrum groene misantropie Alterra weer….
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het nieuwe milieubureaucratische kunststukje uit de hoek van het Wagenings epicentrum van groene misantropie: Alterra.  Wij hebben toen Alterra werd gebouwd bij Droevendaal nog wat balken van het terrein gejat om op de studentenkamer een hoogslaper te kunnen bouwen. Hadden we alle bouwmateriaal maar weggejat….

Met de PAS wordt het groene adviescircuit blij: volop werkgelegenheid bij het papier invullenHet is voor onze natuur in een overbevolkt land goed geweest om zekere milieugrenzen te bewaken. Stel je voor dat heel Nederland zou stinken naar varkensstal, die weeige lucht die je nog steeds toewaait als je door de Gelderse Vallei rijdt of de grens van Noord Brabant passeert.

Aan de andere kant moet je wel steeds de rentabiliteit van natuurbeleid in het oog willen houden. Zo ontneem je- dankzij alle tijd die je kwijt bent aan papier en geld aan papieradvies-  ruimte en spontaniteit voor natuurbescherming in de praktijk. Wat faunarandjes, kruidenrandjes, dat werk.. het leuke, de lol.

Lachgas-emissies
We streven er in Nederland naar om ook een vergunningplicht op te stellen als u voornemens bent om te lachen. Wie weet wat voor geluidsemissies dat teweegbrengt op een theoretisch vastgelegd ‘habitat’. En ondertussen gooien we tegelijk complete natuurgebieden vol met windmolens, zoals vogelgebied de Steile Bank en het mooiste stuk IJsselmeer bij de kust van Makkum: voor het cashen van belastinggelden met het klimaat als excuus…..

Een boeiend landje leven we in…