In de diepzee ligt de energie voor het oprapen, en nieuwe ideeen daarover: Fotocredit Marum

In de diepzee ligt de energie voor het oprapen, en nieuwe ideeen daarover: Fotocredit Marum

Terwijl nieuw biologisch onderzoek in de Bremer Canyon bij Australie ons denken over ecosystemen en energie verandert, laten wij het denken over energie over aan de slechtst denkbare partij. De Firma Angst BV (milieubeweging) en bureaucraten van Agentschap.nl.

Dan krijg je plannen als ‘Wind op Zee’: het installeren van ruim 4 Gieg overcapaciteit aan wisselvallige windstroom voor 18 miljard euro subsidies, met geluidsoverlast voor mariene zoogdieren, gezondheidsschade door laagfrequente geluiden, dode bruinvissen door het heien, (220 db)  hinder voor roggen en haaien door elektromagnetische velden rond de AC/DC-kabels (EMV) en mogelijk desorientatie van walvissen.

Natuur en milieu-aantasting met dank aan Natuur en Milieu: Ron Wit kreeg als dank voor zijn mede door Eneco gefinancierde Zeekracht-campagne, en de 850 miljoen euro subsidies die dat opleverde voor Luchterduinen nu een baantje bij Eneco.

  • Je kunt vandaag nog je zienswijze indienen tegen deze coup door de milieubureaucratie. Het maakt mij letterlijk vermoeid om te zien hoe Henk Kamp (Vijanden van Vrijheid en Democratie) ons land naar zijn grootje wil helpen, door naar de handelaren in angst en subsidiegraaiers te luisteren in plaats van naar creatieve mensen en kundige ingenieurs. Ik neem daar even afstand van en ga me liever weer verwonderen over de oneindigheid van de natuur. Uiteindelijk is de natuur inspiratiebron voor het leven, zie ook mijn fotoserie van natuureiland Texel op mijn eigen site.

 

De natuur levert ons de energie van de toekomst
Kijk tegelijk liever naar creatievere ingenieurs die een enorme bron van nieuwe energie aanboren. Die van gashydraten (in ijs opgesloten methaan) op de diepzeebodem waar in zandbodems de meest belovende voorraden zitten volgens dit artikel van Ray Boswell in Science in 2009. Er lopen al jarenlang onderzoeksprojecten naar manieren om deze overbruggingsbrandstof aan te kunnen boren, zoals in de Chinese Zee.

De diepzee levert ons nieuwe ideeen over energie, én het functioneren van ecosystemen. Natuurlijk is de natuur de ideen-leverancier van hoe wij in de toekomst energie gebruiken en in welke vorm. In 3 miljard jaar biologische evolutie ontstonden immers de meest krankzinnige levensvormen die de meest uiteenlopende energiebronnen wisten aan te boren.  Niet alleen van de zon via fotosynthese, iedere energievorm voldoet in de natuur.

Kijk bijvoorbeeld bij dit Australische gashydratenproject, waar biologen in de Bremer Canyon een uniek fenomeen constateren:  de zone was tot voor kort een onverklaarbaar productief marien ecosysteem waar oversized haaien voorkwamen en reuzeninktvissen. Ergens onder aan de voedselketen moet dus een grote energiebron te beschikking staan, die bacterien voedt, waarop bacteriofagen en foraminiferen zich voeden en zo steeds een trapje hoger in de keten tot ook vissen en roofvissen aan hun trekken komen. De energiebron is hier geen fotosynthese (van boven af), maar methaanreducerende bacterieen. (een energiebron van onderen)

De natuur is veel meer dan aaipapegaaien en knuffelberen
Het verschijnsel- unieke (benthische) ecosystemen groeien op gashydraten en vulkanische schoorstenen- was al eerder bekend uit een studie in 2011. Zo blijken ook waterstofreducerende bacterieen te bestaan bij vulkaanuitlaten in de diepzee van de Mid Atlantische Rug. Die leven in symbiose met unieke diepzeemosselen waarvoor ze de energie leveren. Op plaatsen waar het zonlicht niet komt, vindt het toeval- de evolutie- haar eigen manieren om energie te benutten en zo ontstaat een uniek ecosysteem.

Het toeval levert altijd meer gekke ideeen dan je fantasie voor mogelijk hield. Het zou best eens kunnen dat biologen bij de studie van die ecosystemen nieuwe manieren vinden om

a. energie hanteerbaar te maken voor menselijke gebruik (= nieuwe energievorm)

b. vervuiling op te lossen

Uiteindelijk lekt er meer olie uit de zeebodem, dan er jaarlijks door schepen wordt geloosd of ooit via een olieramp vrij zal komen. Daar vindt de natuur haar oplossing voor, triljarden bacterieen eten de olie op, die op haar beurt immers ook bestaat uit hydrocarbons die door bacterieen zijn gemaakt.De natuur levert op dit moment al onze energie al, olie en gas, 100 procent natuurzuivere producten.

Kortom- de mensen die beweren voor ‘de natuur’ op te komen, zijn over het algemeen slechts geinteresseerd in een zeer beperkt deel van die natuur- knuffelberen en aaipapegaaien voor het fondsenwerven. De natuur zelf is echter oneindig veel fantasierijker dan milieufanatici ooit waren of ooit zullen zijn. Dus waarom zetten wij deze lieden dan aan de knoppen van onze energievoorzienining? Ik geloof dat biologen de energie van de toekomst gaan vinden, geheel per toeval. Zonnecellen zijn al een imitatie van fotosynthese, wie weet is er een vorm van chemosynthese waar we iets mee kunnen?