RZ14Rietland3

Al herhaaldelijk geef ik aan dat al dat gez### over windmolens en klimaat me geen micrometer interesseert. De Nedernatuur is veel boeiender. Gewoon omdat ons land een voorpost is van de rest van de wereld in ecologisch opzicht. Nergens heb je zoveel gemaakte natuur bij elkaar, wij zijn een landelijke stad en de stadsecologie is dé discipline die uitsluitsel biedt over de natuur van de 21ste eeuw, veel meer dan de ecologenobsessie met mensloze natuur. Immers, zelfs de  ‘maagdelijke’ Amazone is al ettelijke malen platgebrand door Indianen van allerlei soort.

Alles aan dit rietland van de Makkumer Zuidwaard is menselijk, het wordt jaarlijks gemaaid, het waterpeil van het IJsselmeer is tot de decimeter afgeregeld en achter de dijk zie je het dorpje Piaam dat zou verzuipen zonder die dijk. Je ziet minstens 10 ton ganzenvlees in de lucht, brand- en kolganzen die op het rijk bemestte gras afkomen en zo wordt het ecosysteem van de menselijke natuur door ons in stand gehouden.

Minstens tien ton ganzenvlees boven Piaam

Minstens tien ton ganzenvlees boven Piaam

RZ14RietlandRZ14Rietland4