cartoonLees het jaarverslag 2012 van Stichting Natuur en Milieu, dat samen met Greenpeace ons het SER Energieakkoord opdrong met onder andere 18 miljard euro subsidies voor windmolens op zee. Niet alleen gaat de stichting zelf een molen op zee uitbaten (lees: daarop de door u opgehoeste SDE+-subsidies cashen) met de baten uit haar door onder andere ASN-bank en Eneco gesponsorde ‘Zeekracht’-campagne, ook krijgt ze een halve ton sponsoring van Eneco in 2012, bijna een halve ton sponsoring van Nuon in 2011.

Een fondsenwervend bedrijf met politieke doelstelling dat campagne voert met overheidsgeld
SNM vangt jaarlijks gemiddeld nog een miljoen euro overheidssubsidies. (in SMOM-tijdperk meer dan 3 miljoen euro) Het met overheidsgeld beinvloeden van de politiek is óók core-business van de idealisten van Groen Links in Utrecht. SNM kreeg een 0,54 miljoen euro van Agentschap.nl in 2011, nog eens 0,34 miljoen euro. Vanuit zakelijk oogpunt al even begrijpelijk. Eneco’s Luchterduinen werd succesvol beloond met 850 miljoen euro subsidies van Agentschap.nl, en met het weggeven van 18 miljard euro subsidies aan windmolens op zee- om de ambtenarij van EZ een doel in hun leven te geven- kunnen we Zeekracht een daverend succes noemen. In 2012 krijgt

Dat ‘hun’ ASN Bank, investeerder in Eneco’s windfarm Luchterduinen ze geld toestopt- 175.000 euro in 2011 voor het politiek propaganderen van windenergie op zee- je snapt het. De campagne voor hun investering was immers een daverend succes. Gek is dat ook netbeheerder Alliander ze 65 duizend euro sponsorgelden toestopt, evenals Tennet. Dat is evenveel als de sponsoring die ze van Oxfam Novib ontvangen, de club waar directrice van Greenpeace Sylvia Borren weer aan verbonden is.

Klimaatbureau Hier gesponsord door Essent (4 miljard euro klimaatsubsidies voor biomassa)
De tip om het SNM-jaarverslag te lezen danken wij overigens aan niemand minder dan Henri Bontenbal, die op zijn blog kritisch bericht over het door onze ‘kwaliteitsmedia’ breed overgenomen ‘onderzoek’ over ‘Wie is de groenste energieleverancier’ van SNM en anti-kernenergieclub WISE van Peer de Rijk. De Rijk is broer van ex-directrice van SNM Mirjam de Rijk, de ex  van Wijnand Duivendank en als wethouder in Utrecht grootsponsor van de Natuur en Milieufederatie in Utrecht die ook in windmolens doet en zonnedaken (lees: daarvan de subsidies vangt). Het is aardig te zien dat de Natuur en Milieufederaties ook weer geld afdragen aan Natuur en Milieu. (66 duizend euro)

Lezers van Climategate.nl weten al dat Essent liefst 4 miljard euro MEP-subsidies krijgt om Amerikaans bos bij te stoken in de Amercentrale, een slordige 5-6 duizend euro subsidies per uur door de schoorsteen. Essent is weer sponsor van klimaatbureau Hier, waar ex SNM-er Sible Schone weer de scepter zwaaide. Schone is eveneens ex-WNF, was lid van Cramer’s klimaatdelegatie naar K0penhagen. Waarbij we mogen opmerken dat het Wereld Natuur Fonds weer samenwerkt met Eneco. Het Wereld Natuur Fonds zit weer achter de European Climate Foundation (ECF). En wie krijgt er weer jaarlijks een ruime 2 ton euro van dit ECF? Stichting Natuur en Milieu. Ook dragen milieuclubs uit de ‘Groene 11’ allen geld af aan SNM, ook het WNF.

We zien bij Stichting Natuur en Milieu- net als bij andere ‘groene’ clubs- steeds meer de volgende trend. Het worden door overheidssubsidies en Postcodeloterijgelden gesteunde energiebedrijven (zie ook Greenpeace Energy) met politieke doelstelllingen. (tegen kernenergie, dat door klimaatwetenschappers als James Hansen maar ook wetenschapsjournalist Mark Lynas wordt gepropageerd)