Windenergie kan ook mooi, sportief en nuttig zijn....

Windenergie kan ook mooi, sportief en nuttig zijn….

 Af en toe raak je als mainstreammedia-asceet het contact kwijt met de door het journalistendom gefabriceerde schijnwerkelijkheid. Dan is het goed om weer vanuit de klei in de wereld van het luchtfietsen terecht te komen, waar de overheid/milieubeweging ons verlost van onze zonden. En waar de ‘betere wereld’ wordt bereikt via een onuitputtelijke bron: belastinggeld.

Op bezoek bij mijn gepensioneerde ouders- abonnee van de Leeuwarder Courant- ontdek ik weer dat dit verlieslatende oud papier nuchter gezien nog één maatschappelijk relevante functie heeft: de groeiende lezerskring van Climategate.nl op de hoogte houden van het parallelle groeniversum dat linksige havoklanten zonder kennis, rekenvermogen en analytisch denkvermogen (professionele journalisten) uit hun toetsenbord zuigen. Opdat u het contact met de leugen niet verliest…

In de LC-wereld gaat het klimaat naar de sodemieter omdat DE wetenschap dat zegt (de interpretatie van de onfeilbare heilige milieubeweging). Wat is de oplossing? Het land vol zetten met windmolens plus even 70-100 miljard euro subsidies geven aan één beperkte groep profiteurs, waarmee duizenden banen in de groene economie ontstaan (de oplossing van de onfeilbare heilige milieubeweging). Iedereen met een groen verfje krijgt bij het LC direct een podium met de hoogste attentiewaarde, dat zijn net als de milieuredactivisten in Leeuwarden óók verantwoordelijke wereldburgers waar de redactie haar eigen wereldbeeld in weerspiegeld ziet:

  • Een kleine bloemlezing:

28 januari: De ideale wereld der aardappeleters van Milieudefensie
We mogen op 28 januari leren van de met belastinggeld gestutte Groningse Milieufederatie en Milieudefensie (Siegbert van Velde en Ike Teulings) ‘Kabinet blijft aardgasblind’ dat Nederland best cold turkey zonder aardgasbaten kan (12 miljard euro per jaar).  En dat weers-afhankelijke energie (variabele last) een vervanging is van fossiele energie (basislast) eeeh, als je maar gelooft- kijk maar naar de ‘succesverhalen’  (landen waar energierekening explodeerde terwijl CO2-uitstoot tegelijk groeide sinds Energiewende als Duitsland RZ) , en als we maar even onze levensstijl opgeven en terugkeren naar de Aardappeleters. We hebben hier dus mensen die zich ‘groen’ noemen, en die graag Natura 2000 vogelgebied de Friese Zuidwestkust vol zetten met windmolens.

29 januari:  Verzet platslaan met belastinggeld/ ‘draagvlak creëren’
En op 29 januari mogen wij van de planoloog van de Rijks Universiteit Groningen Christian Zuidema leren hoe dat hinderlijke verzet tegen de Door De Natuur Gesanctioneerde Duurzame Transitie gebroken kan worden door de overheid, al die onverantwoordelijke kortzichtige Nimby’s (die geen behoefte hebben aan 80 ton zoemend staal in de achtertuin, en een 1000 euro hogere energierekening per jaar tsss). Koop ze om met belastinggeld.Of zoals Zuidema dat in de taal der eufemisten uitspreekt: betrek burgers bij energieproject, spiegel ze een financieel voordeel voor. Plots krijgt iedereen- die gewoon zonder gedoe betaalbare stroom uit zijn stopcontact wil- zin om samen met wat linksige ambtenaartjes en milieuactivisten saamhorig energie op te wekken uit bietenpulp en een opgevoerde fietsdynamo, als je maar subsidie en een warm gevoel krijgt.

  • Ik heb liever een werkende verwarming op goedkope energie dan een ambtenaar/milieuactivist met een warm gevoel over zichzelf in mijn buurt….Maar dat komt omdat ik als Climategate.nl blogger zo’n criminele ontkenner ben, maatschappelijk onverantwoord en door fatsoenlijke (lees PvdA of erger..) media als het LC doodgezwegen moet worden…

4 februari: ‘De samenleving vraagt wat de milieubeweging/overheid wil’
Milieuredactivist Atze Jan de Vries weet op 4 februari te melden dat ‘het tij keert voor molens’. Er zou een ‘omslag in de psychologie’plaatsvinden, dus ach, 400 MW, waarom geen 600 MW erbij? Terwijl kwaliteitskrant de Volkskrant signaleert dat verzet toeneemt tegen het SER Energieakkoord, beweren de sufferdjes in Leeuwarden op gezag van de Friese Milieufederatie echter: ‘Waarom zou je niet meer molens plaatsen als de samenleving daar om vraagt’. Het betreft een artikel over het trio dat burgers namens de provinciale overheid de komende maanden een schijn van inspraak mag geven (‘regie voeren over windmolendiscussie’) voor de overheid met de Crisis en Herstelwet in de hand haar plannen doordrukt. Met 1 gesubsidieerde Groen Links-poot Hans van der Werf van de  Friese Milieufederatie, één netto-subsidieontvanger bij plaatsing molens Johannes Houtsma van het Platform Duurzaam Fryslan (dat de opbrengst van molens samen het het LC opblaast, zoals wij al blogden) en vooruit- één kritisch geluid als excuustruus: Albert Koers van Stichting Hou Friesland Mooi.

6 februari: …
Dat ‘massaal verzet’ bestaat in Friesland tegen windfarms in natuurgebied mogen we in een hoekje op moleculaire grootte vernemen op 6 februari, als alibi voor de redactie die zo kan beweren ‘alle geluiden een plek te geven’.  99 procent van de Friezen is tegen meer molens in natuurgebied (Natura 2000 gebied IJsselmeer) . En via een ingezonden brief achterin op 28 januari van Simon Berndsen leren we dat dit grapje minimaal 60 miljard euro belastinggeld kost, al die gratis energie. Sssst. Niet verder vertellen… De VVD is hier overigens tegen de provinciale molenplannen, maar die zit onder de knoet van Ed Nijpels, de ’toezichthouder’ op het SER Energieakkoord. Dus het onvermijdelijke eindresultaat luidt: Friesland wordt  Flevoland, zie hieronder …Maar ach, onze Ed woont nu toch in Amsterdam dus wat kan hem dat schelen…

Friesland wás mooi....maar boeren die wereldburger wilden lijken grepen de macht

Friesland wás mooi….maar boeren die verantwoordelijk wereldburger wilden lijken grepen de macht


Misschien had ik beter als kop kunnen kiezen ‘Volgens Leeuwarder Courant vraagt de hele samenleving eigenlijk wat Ed Nijpels wil’….