Duurzame energie: over 15 jaar afgeschreven

Duurzame energie: over 15 jaar afgeschreven

Climategate.nl feliciteert Ron Wit – die voor Eneco en Nuon Natuur en Milieu het SER Energieakkoord uitonderhandelde met zijn  nieuwe baan bij Eneco: het nutsbedrijf dat 850 miljoen euro subsidies–  ‘investeringen’ casht voor Luchterduinen dankzij dit VVD-kabinet. Wij prijzen Wit zijn belangeloos idealisme bij het redden van de planeet: waren wij maar zulke Verantwoordelijke Wereldburgers. Maar lees nu één van zijn medestanders in het Groene Geloof Henri Bontenbal: die zowaar goede vragen stelt op zijn blog over het SER Energieakkoord en windmolens op zee:

Moeten we 18 miljard euro subsidie geven aan windmolens, terwijl verzorgingshuizen moeten sluiten?

En

Welke expertise heeft de FNV op het gebied van zonne- en windenergie? Hebben we het bestuur van dit land niet uitbesteed aan een kabinet? Moet het energiebeleid van de komende jaren worden vastgelegd in een energieakkoord of moet een kabinet gewoon doen wat nodig is?

Martin Sommer stelde die hamvraag al in de Volkskrant, Adjiedj Bakas al en natuurlijk onze huisingenieur Theo: moet je wel 18 miljard euro subsidies spenderen aan windmolens op zee, terwijl er

  • a. overcapaciteit aan stroomopwekking is in Nederland,
  • b. iets als een economische crisis bestaat en 500-1000 euro lastenverzwaring via de energierekening via het SER Energieakkoord de economie keelt,
  • c. en waarbij de overheid/overhead via Minister Henk Kamp en Rijksoverheid de opbrengst van wind op zee rooskleurig voorspiegelt, daarmee zondigend tegen artikel 2: 4 van de Awb waarin regels voor behoorlijk bestuur zijn vastgesteld in relatie tot opleggen van belastingen, waaronder eerlijkheid van informatie…

Een lagere lastenverzwaring tot 2020 is eigenlijk een voordeel, als je het maar zien wilt…
Ik heb veel kritiek gemeenschappelijk met Henri, merk ik. Zo hekelt Bontenbal het idee dat de overheid weer een ‘draagvlakcampagne’ begint om Henk Kamp (VVD!!!!) zijn groene gat in de hand af te dekken onder een laag overheidsreclame.Dat draagvlakfetisjisme danken we aan de Commissie Wallage (PvdA) in 2001 die stelde dat de overheid voortaan reclame mag maken voor haar gedwongen winkelnering.

Ook deel ik Bontenbal zijn aanval op een ‘onderzoek’ waarin 3000 banen zouden verdwijnen door het uitzicht op windmolens vanaf het strand. Zulke slagen in de lucht hebben wij op Climategate.nl niet nodig, waar er al voldoende milieutechnische, energetische, bestuursrechterlijke en financiele argumenten bestaan tegen miljardensubsidies voor failliete speeltjes van de groene kerk. Maar wat Bontenbal betreft is 18 miljard euro belastinggeld eigenlijk een koopje en we besparen dankzij het SER Energieakkoord zelfs 1,5 miljard euro. Die ‘besparing’ betreft niet opgelegde lastenverzwaring tot 2020, met wat newspeak is dat nadeel dan eigenlijk een voordeel.

  • De € 18 miljard betreft alle geprognosticeerde uitgaven door het Rijk aan SDE+-subsidie over een periode van meer dan 15 jaar. Specifieker: het betreft het verplichtingenbudget voor subsidiebeschikkingen die in de periode 2015-2019 worden aangegaan om 3.450 MW aan windenergie op zee in 2023 draaiend te hebben. De kasuitgaven voor deze aangegane subsidies lopen tot 2038 en bedragen gemiddeld zo’n € 900 miljoen per jaar. (= anderhalf maal de jaaruitgaven voor natuur RZ)

  • In het regeerakkoord was een doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 opgenomen. Het energieakkoord heeft deze doelstelling bijgesteld naar 14% in 2020 met als gevolg dat de lasten voor burgers en bedrijven minder hard stijgen dan in het regeerakkoord was voorzien. Per saldo stijgt de energierekening met € 1,5 miljard minder in de periode tot 2020. (fiew, dus eigenlijk is het een koopje RZ)
  • De totale kasuitgaven voor de SDE+ als geheel stijgen van € 200 miljoen in 2014 tot € 2,55 miljard in 2023. Dit betreft dus niet alleen windenergie op zee, maar alle vormen van duurzame energie. Ter vergelijking: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft jaarlijks meer dan € 80 miljard uit. De zorgkosten overstijgen dus vele malen de kosten voor duurzame energie. (= ‘ik heb al in je kamer gekotst, dus mag er ook  een drol bij’-argument…RZ)
  • De kostenreductie voor windenergie op zee van 40% is taakstellend. Dus als deze kostenreductie niet wordt gehaald, krijgen windprojecten niet meer subsidie dan afgesproken is. (= we zijn het alsnog allemaal kwijt omdat de contracten al zijn getekend en in de realiteit de kosten in 7 jaar tijd verdubbelden RZ) Dit betekent dat wanneer de kostenreductie niet word gerealiseerd, de ambitie voor 4.450 MW aan windenergie op zee niet wordt gehaald (maar we alsnog al ons geld kwijt zijn, en afvragen hoe het zo ver kwam RZ)

Wat mij betreft had Bontenbal ook de volgende vraag mogen stellen:
Deze vraag miste ik nog bij Bontenbal: Wat geeft Greenpeace en Natuur en Milieu (= Groen Links 2 zetels) de expertise en maatschappelijke legitimiteit om mee te beslissen over de ruggengraat van onze economie: alsof je pedoclub Stichting Martijn laat meebeslissen over kinderopvang, die vinden ook ongetwijfeld dat ze veel van kinderen weten.

Het milieu is geen eigendom van politiek zeer eenzijdige Postcodeloterijclubs die worden gesponsord door profiteurs van het SER Energieakkoord maar van alle Nederlanders, en 99,99 procent van hen heeft betere ideeen over energie en milieuzorg dan Greenpeace.Uiteindelijk pleiten klimaatwetenschappers als James Hansen en Ken Caldeira nu voor kernenergie, waarbij zij dogmatische anti-nucleaire linksmensjes oproepen eens hun mond te houden. Al vraag ik me af of je het milieu aan VVD-mensen kunt overlaten. Ik bedoel, dit doen we onder een VVD-heerser…..