chemisch bedrijf nacht

De dramatiek in de open brief die CEO Jim Ratcliffe van INEOS eind vorige week naar Commissie voorzitter Barroso stuurde is nauwelijks te overschatten. De combinatie van hoge energiekosten, groene en andere belastingen en te hoge arbeidskosten zijn een giftige cocktail waardoor Europa in de komende 10 jaar zijn chemische industrie dreigt te verliezen. Ratcliffe vreest dat de chemische industrie dezelfde weg gaat als de textielindustrie in Europa. Daarvan maakte hij de teloorgang van dichtbij mee als jong afgestudeerde bij het Engelse vezelbedrijf Courtaulds. Nu staan 1 miljoen directe en 5 miljoen indirecte banen op de tocht.

Chemie is een parel aan de Europese kroon
Maar de chemische industrie verliezen is nòg erger dan de textiel industrie. In Europa is de chemische industrie goed voor een jaarlijkse omzet van 1000 miljard dollar, evenveel als de autoindustrie. Bovendien vindt de chemie zijn weg in alle geledingen van de economie en ons dagelijks leven. Alle metaal, vezels en aardewerk gebruiken chemicaliën. Zonder chemie geen horloges, deodorants, smartphones, auto’s, kleding of Nike schoenen.

Sommigen, waaronder duurzaamheidsconsultants, opperen wel eens naïef dat Europa wel zonder  basischemie zou kunnen. De EU zou zich op ‘specialties’ moeten richten. Dit is onzinnig, zo maakt Ratcliffe duidelijk, want zonder basischemie heeft ook de specialiteitenmarkt geen kans op overleven. De basischemie is een essentieel onderdeel van de hele maakindustrie-keten. Zonder basischemie zijn alle daarvan afhankelijke produkten, inclusief de hierboven genoemde, structureel benadeeld. De chemie is een parel aan de Europese kroon en geen enkele grote economie kan het zich strategisch, noch economisch veroorloven zijn chemische industrie in de steek te laten.

Europa is verlamd, waar is het plan?
Door de verstikkende combinatie van energiekosten, groene en andere belastingen heeft Europa zichzelf zwaar verminkt als deelnemer aan de globale competitie. Ratcliffe vraagt Barosso wat het plan is. Maar er is geen plan en Europa lijkt zijn structureel dramatische positie niet eens in de gaten te hebben. Sinds 2009 zijn er in het VK 22 fabrieken gesloten en geen nieuwe gebouwd. Het grootste chemieconcern ter wereld BASF heeft voor het eerst in zijn bestaan besloten zijn investeringsniveau in Duitsland strategisch te verminderen. Reden: stagnerende markten, dure energie en hoge loonkosten. Hoe duidelijk wil je het uitgespeld hebben? Maar de EU staat verstandige herstructurering in de weg als ‘rabbits caught in headlights and we have got our trousers down’.

De groene gekte is doorgeslagen en maakt nu slachtoffers
In de 70-80 er jaren van de vorige eeuw was het nodig om de groene agenda een sterkere plaats op de politieke agenda te geven. Ongebreidelde ruimte voor enkel de economische paragraaf had nadelige en tastbare gevolgen voor het milieu. Terecht kreeg milieu een hogere prioriteit op de politieke agenda’s en dat had succes. De vooruitgang op milieugebied in Europa in de afgelopen decennia is enorm.

Het duurzaamheidsconcept van Brundlandt zoals verwoord in de VN definitie van 1987 berustte op een ideaal evenwicht tussen de ecologie, economie en de sociale paragraaf. Het verstandige van Brundlandt was dat ze inzag dat als één van deze drie pilaren teveel macht zou krijgen in een systeem, dit niet lang zou leven. Het probleem met een te grote economische macht is al vaak gedemonstreerd in de geschiedenis. Ook een té grote macht van de vakbonden heeft zijn problemen getoond. Dit voorbeeld van de chemische industrie maakt pijnlijk duidelijk dat we momenteel de uit de hand gelopen macht van de derde, ecologische, component meemaken. De ecologische component heeft het duurzaamheidsbegrip volkomen gekidnapt.

Het groene machtsblok heeft de duurzaamheidsbalans verstoord
Er heeft zich een machtsblok gevormd van de milieubeweging met sommige academici en sommige politici met een gezamenlijke eenzijdige groene agenda. Zij versterken elkaar en worden gesteund door media die hun kritische werk niet doen. Misbruik van milieuwetenschap en politieke bangmakerij zijn daardoor succesvol geweest bij het grote publiek.

Door de eenzijdige benadering van duurzaamheid hebben we het afgelopen decennium een markt zien opkomen van hoogleraren en –consultants die zich ten onrechte ‘duurzaam’ noemen. Ze bedienen enkel de ecologische component en het merendeel van hun ideeën kan de economische toets dan ook niet doorstaan. Als ‘duurzame’ energie niet betaalbaar blijkt is zij niet duurzaam in de ware betekenis. Deze eenzijdige benadering van het nobel bedoelde duurzaamheidsconcept produceert enkel groene prietpraat als er geen economische toetsing van ideeën plaats vindt.

Bijna dagelijks zien we het in de media passeren, vermomd met mooie marketing termen als ‘green chemistry’, ‘ecolabeling’, ‘circulaire economie’ en meer nutteloze ‘concepten’. Zonder economische toetsing gaat het om ‘groene belasting’, mooier kan ik het niet maken.

Barosso, EU politici, hoe duidelijk moeten we het maken?
Wat nodig is zijn moedige politici die de economische en sociale teloorgang zien en duurzaamheid in zijn eigenlijke betekenis tegen de stroom in weer durven verdedigen. De realiteit en balans in de duurzaamheidsdiscussie zal moeten terugkeren om écht duurzaam te zijn. De media zullen dan wel volgen…

Maar de tijd dringt voor Europa, zoals Ratcliffe met zijn noodkreet duidelijk maakt. De overdreven ecologische macht, verantwoordelijk voor dure energie en een groen regelwoud, zorgt nu al voor sluitingen en het weglekken van investeringen. De sociale component volgt in het kielzog: 6 miljoen banen.