stroom
Het CBS bracht afgelopen maand de cijfers van de ‘groene’ stroomproductie uit in 2013, het aandeel is met 0,4 procent gedaald tot 10,1 procent van het elektriciteitsverbruik doordat kolencentrales 20 procent minder biomassa bijstookten: de subsidies liepen deels af, al heeft Rutte 2 bij mijn weten juist via de SDE+ op uitbreiding van biomassa ingezet en zien we volgend jaar weer meer bomenverbranding als ‘groene stroom’.

  • Climategate.nl-definitie: Groene stroom is stroomproductie waarbij economische overwegingen geen rol mogen spelen, en waar de overheid de  vrije energiemarkt terugdraait

In 2013 kwam 45 procent van de stroomproductie zonder economische afwegingscriteria uit windmolens. Zoals de hier eerder besproken Wessel Simons op Energieoverheid.nl schrijft:

Deze nieuwe cijfers maken duidelijk dat de productie van hernieuwbare elektriciteit afhankelijk is van subsidiestromen. Zonder subsidie zakt de productie, van in dit geval biomassa, in.

Hoort u het ook eens van onverdachte bron: dat wil zeggen, niet van mij, maar van iemand die wel met de groene gekte meeloopt…

Eneco schrijft zwarte cijfers door belastinggeldinjecties
Eneco,
Het energiebedrijf in handen van overheden – en waarmee het Wereld Natuur Fonds de stroombehoefte voor ijsberen en panda’s voorziet – baseert haar verdienmodel nu ook uitsluitend op belastinggelden, nu zij 68 miljoen moet afboeken op (te dure) gascentrales als de Enecogen die ze stil zetten, om volledig op kolen en subsidies te kunnen draaien. Eneco zou verlies draaien als zij niet 850 miljoen euro subsidie kado zou krijgen van Henk Kamp (VVD…) om overcapaciteit aan stroomproductie te bouwen: windfarm Luchterduinen. Het haalde dankzij subsidieinkomsten een netto winst van 241 miljoen euro, 3 procent meer dan in 2012 bij gelijkblijvende omzet van 5,25 miljard euro.

Energiebedrijven in het rood dankzij groen
Tegelijk schreeuwt E-on in Duitsland moord en brand vanwege de Energiewende. Het bedrijf draaide 14 procent verlies in 2013 als gevolg van het gesubsidieerde voortrekbeleid op windmolens en zonnestroom (16 ct per kWh subsidie). Doordat subsidiestroom voorrang op het net krijgt, moeten energiebedrijven het ontstane overschot compenseren door hun fossiele centrales vaker stil te zetten (bij E-on 7,4 Gieg) waardoor deze niet renderen (ook energetisch treedt bij op en afschakelen rendementsverlies op). Deels dumpen ze hun kolenstroom in Nederland, wat de stroomprijzen op de stroommarkt drukt. Dat heeft weer negatieve gevolgen voor de inkomsten van onze half geprivatiseerde nutsbedrijven als Eneco, het zijn nu eenmaal bedrijven die meer winst maken bij zo duur mogelijke stroom. E-on heeft 3,1 Gieg subsidiestroom in haar portfolio van 63 Gigawatt.

Belastingbetaler draait op voor backup
Energiebedrijf RWE- eigenaar van Essent- kondigde om vergelijkbare redenen al een verlies aan van 2,8 miljard, en we wisten al dat Nuon in het rood duikelt , een half miljard euro verlies in 2012, dankzij groene politiek en goedkope stroomdump uit Duitsland: ze moeten gloednieuwe centrales stilzetten door overcapaciteit op de stroommarkt. Tegelijk voegt Henk Kamp nog 10 Gieg overcapaciteit aan windmolens toe, een VVD-minister (…) terwijl Obama Leegte wijselijk zijn mond houdt om zijn carriere te sparen.

Omdat ‘groene energie’ geen fossiel vermogen permanent kan vervangen, zal uiteindelijk ook de belastingbetaler extra moeten bijbetalen voor het open houden van kolen- en gascentrales als backup. Dus naast de rekening om subsidies te geven aan windmolenaars krijgen we ook de rekening om de ‘private’ nutsbedrijven met belastingmiljarden overeind te houden.

Groene Stroom: elektriciteitsproductie waarbij economische argumenten niet mogen meespelen

Groene Stroom: elektriciteitsproductie waarbij economische argumenten niet mogen meespelen

Alstublieft, zeg mij dat ik gek ben: het zal mij enorm gerust stellen
In normale landen zou men spreken van collectieve gekte. In landen met collectieve gekte is dit normaal en heten wij gek. Ik hoop dat onze gekverklaarders gelijk hebben.

Tegelijk blijkt weer dat een private energiemarkt geen belang heeft bij energiebesparing: dan dalen de inkomsten, en moet de overheid weer bijspringen: daarom gaan we dankzij klimaatpolitiek terug naar een staatsgestuurde energie’markt’, waarbij burgers bedrijven overeind betalen. Als je bij de Nuon zit, betaal je tegelijk mee voor Eneco.

  • Al gaat het grootste aandeel van mijn stroomrekening naar een regiopolistisch bedrijf dat weinig meer doet dan een bankrekeningnummer open houden: Alliander. Alliander wil nu netcowboy gaan spelen in Duitsland, en heeft niets geleerd van de miljardenverliezen die Tennet daar al draait. Ze zullen wel managers hebben die de ‘positief denken’-struisvogelfilosofie hanteren. De werkelijkheid buigt zich naar je wensen, als je maar gelooft, en wie kritiek levert ’toont geen ambitie’.

Het overheidsdoel van energiebesparing, is voor energiebedrijven het zelfde als vragen aan bakkers of ze minder brood willen verkopen en toch blijven lachen. Daar zit geen enkel economisch belang bij, en dus komen ze nu met die slimme energiespionagemeters in hun portfolio. Ik verbaasde mij daar in de jaren ’90 al over: we zouden toen energie besparen, maar we moesten van Brussel stroommarktje gaan spelen en dus werden miljarden gespendeerd om onze nutsbedrijven – uiteindelijk alleen Nuon en Essent- met marketing ‘in de markt’ te zetten, en zou Brinkhorst zijn hoed op eten als onze (met – ik meen- 160 procent gestegen) energieprijzen zouden stijgen. En Gasunie ontkurkte de champagne in de Elfstedenwinter van 1997: er was nog nooit zoveel gas verstookt. Nu moeten we van Brussel en Henk Kamp (VVD) klimaatpaniekje spelen, en draaien we de  vrije stroommarkt weer terug al mogen we het beslist niet zo noemen.

Ik hoop – nogmaals- dat mijn gekverklaarders gelijk hebben.Oh nee, als ik de gemiddelde mainstream mediasukkel zijn ‘redenering’ volg is it ‘mijn meuning, wij hebbuh onzuh meuning, jeu vindt ons dom omdajetter nie mee euns ben..’. Het is ook zo, ik schrijf dit omdat ik dit graag wil vinden…Waarom moet ik deze planeet toch met zulke ongelofelijke mongolen delen….

God must love idiots, he made so many of them..