grunberg_romantisering

De Voetnoten van de voorpagina van VK hebben al vaker een vermelding op Climategate.nl gescoord (zie hier). Want het is toch altijd lekker zoals hij de dingen uitdrukt en met elkaar in verband brengt. En wat zijn politieke kleur ook moge zijn: hij denkt wel na! Vanochtend lezen win de laatste zin dat Grunberg zich graag bij ons wil aansluiten en als een soort tweede Rypke de “windmolens” wil gaan bestrijden.

Voeg ik er nog aan toe dat het nog veel korter kan dan Grunberg hier formuleert. Ergens las ik ooit dat je de hang naar pre-moderne romantiek met één enkel woord teniet kunt doen. En dat woord is? TANDHEELKUNDE. Afsluitend: het is weer eens bewezen dat de klimaatstrijders veel meer nog dan romantici (dat zijn vooral de trendvolgers) in wezen anti-kapitalistische revolutionairen zijn. Het bewijs daarvoor? Ik geef toe dat het circumstantial evidence is maar toch:

Not even climate change will kill off capitalism
As long as the conditions for investment and profit remain, the system will adapt. Which is why we need a revolution

Lees dat artikel en say no more!