Het was De Klimaatverandering....

Het was De Klimaatverandering….

Hooglerares Boerenwijsheidsbegeerte Roos Vonk- met haar vakgenoot Stapel strijdend tegen vleeshufters – kreeg al zin Henk Kamp op zijn bek te slaan (haar woorden) vanwege schaliegaswinning. Heetgebakerde Roos Vonk maakt op Joop.nl nu wereldkundig waar de oorzaak van haar opvliegers ligt: De Klimaatverandering maakt mensen agressiever. Bij oplopende temperaturen neemt de agressie dusdanig toe dat we straks bij 2 graden klimaatveraangenaming in een orgie van geweld en misdaad belanden met honderden miljarden euro’s schade per jaar. Laten we Roos haar vakgebied in eigen woorden parodieren, dat kunnen sociaal psychologen doorgaans beter dan ik zelf:

onderzoekers hebben becijferd dat de klimaatverandering in deze eeuw tot extra misdrijven gaat leiden, en dat de maatschappelijke kosten daarvan kunnen oplopen tot 115 miljard dollar. Naar schatting zal het aantal moorden stijgen met 2,2 procent en het aantal verkrachtingen met 3,1 procent. De Amerikaanse politiemacht zou met 4 procent moeten groeien om dit alles het hoofd te bieden aan te kunnen.

Volgens de Toegepaste Vonkologie leidt klok kijken ook tot groei van de wereldbevolking, want toen mensen nog geen horloges hadden was die een fractie van nu. Eureka: klok kijken wakkert de geslachtsdrift aan!!

Grafveld Vierville sur Mer: de invasie van Normandie werd ook door opwarming veroorzaakt..

Grafveld Vierville sur Mer: de invasie van Normandie werd ook door opwarming veroorzaakt..

De wereldgeschiedenis verklaard met Boerenwijsheidsbegeerte
Plots vallen alle puzzelstukjes in de wereldgeschiedenis samen in één verklarende klimaat- misdaad- en geweldtheorie van alles, dankzij Roos Vonk: let op die naam, we zullen nog vaker van haar wetenschapelijke inzichten horen. We snappen nu waarom de Romeinen veldtochten hielden in het voorjaar- en zomerseizoen. Dan waren ze tenminste agressief genoeg, waar wij eerder meenden dat de begaanbaarheid van terrein een rol zou spelen: stom van ons. Ook wilde Hitler voor de Russische winter intrad Stalingrad veroveren, want bij de midwinternacht willen soldaten enkel nog vreedzaam kerstmis vieren, en weigeren ze de wapenen op te nemen: zo zag Napoleon al.

Dankzij Roos Vonk snappen we nu ook dat de Noordelijke Herrenvolkern gemiddeld vreedzamer zijn dan dat door warmte permanent oorlog stichtende zwarte klootjesvolk daar rond de evenaar. De Britse, Duitse en Franse Kolonialen uit het vreedzamere want koudere Noorden gingen ze daarom wat vredelievendheid bijbrengen.

Plots valt de logica  op zijn plek van de slaventransporten van de VOC door die koele vredestichtende Hollanders in de Kleine IJstijd. Door al die agressieve zwartjoekels naar noordelijker oorden te verplaatsen hoopten ze de wereldvrede te bespoedigen, toch een ideaal dat Betere Mensen als Roos Vonk al decennia via hun wetenschappelijk werk proberen te bevechten. Die geheven vinger naar de rest van de wereld hebben we nu nog steeds, en we snappen het niet als we een middelvinger terug krijgen.

Een nieuwe studie van  Joachim Ziegler-Wetskous, hoogleraar sociale psychologie in Gottingen bevestigt nu dat al die gratis klimaatbestendige arbeidskrachten- vreedzaam hun werklust met ons delend- de wereldeconomie miljarden dollars opleverde. En dan maakt De Klimaatverandering weer een einde aan deze illusie. En dat is uw schuld omdat u vlees eet.

Agressie en crimineel gedrag bij terrasjesweer
Het viel mij afgelopen week al op, toen de zon scheen en de terrasjes volliepen: wat zijn de mensen plots agressief en kortaf tegen elkaar, er kan ook werkelijk geen glimlach meer vanaf. De Klimaatverandering! Machteloos zien wij toe hoe mensen elkaar in toenemende mate naar het leven staan naarmate de zomer vordert, tenzij we nu radicaal onze levensstijl veranderen.

Eerder vermaakten we ons al over de klimaatfeministen bij de Betrokken Wereldburgers (=subsidiespul) van Sargasso die beweren dat vooral vrouwen slachtoffer worden van ‘De Klimaatverandering’. Ze krijgen waarschijnlijk eerder een tochtige pruim. Of zoiets. Nu laait ook nog eens de agressie op door De Klimaatverandering

We kunnen andermaal constateren dat koolzuur een zéér gevaarlijk goedje is: het ontneemt mensen in toenemende mate hun gezonde verstand. Of zien we wat publiek geld-verslaafden bereid zijn te publiceren/geloven als het maar in hun politieke straatje past?