Machiel Mulder

Machiel Mulder

Terwijl mainstream-journalisten de ene subsidiepot voor windmolens na de andere toejuichen, met de berichtgeving over het SER Energieakkoord als hoogtepunt in dieptepunten, schrijven wij al jaren: die subsidies verstoren de energiemarkt, zijn volmaakte geldverspilling die je beter in onderzoek kunt steken en je spaart geen grammetje CO2, mede omdat in een systeem van emissiehandel het emissieplafond vastligt zodat vrijkomende emissierechten elders worden verstookt. (en omdat je bij windstilte met backups moet compenseren). En dus vinden mainstreamjourno’s ons gek, omdat we niet net zulke groene onzin verkopen als zij. Mainstreammedia doen namelijk geen feitenonderzoek, maar zij verdedigen de politieke mainstream.

Maar laat dan de inauguratierede van Prof dr. Machiel Mulder afgelopen maand, bijzonder hoogleraar regulering van de energiemarkten aan de Rijks Universiteit Groningen exact datgene vertellen dat wij ook al jaren doen:

‘Subsidies for wind and solar power have no positive effect on the environment, and are bad for the electricity market’

En lees hier zijn hele rede met een alternatief voor het subsidies verbranden waaronze overheden patent op hebben (de ‘oplossing’ van fondsenwervende protestgroeperingen als Greenpeace)

Het grootste effect bereik je (bij beperken CO2 emissie= uitsparen fossiele brandstof RZ) door investeringen te doen die goed zijn voor het milieu en waar de hele wereld van meeprofiteert. Fundamenteel onderzoek naar energiebesparing zoals schonere auto’s (hele goede, transport maakt in ons land een vele malen groter aandeel van energieverbruik uit dan elektriciteit RZ), betere CV ketels en nieuwe isolatietechnieken bijvoorbeeld. Als zulke kennis openlijk beschikbaar komt, heeft iedereen in de wereld daar profijt van en doe je echt iets aan de beperking van CO2-uitstoot (het milieujasje van ‘laten wij zuiniger omgaan met fossiele brandstof’RZ)

Zal Climategate.nl ooit salonhahig worden…
Nou journo’s, nu kunnen jullie een geleerde meneer citeren. Je hebt het niet van ons, dus je krijgt geen scheve blikken dan wel meesmuilende commentaren van je collegae. Het maakt mij niet uit wie het doet of zegt, als de waarheid maar naar buiten komt. Met windvaantjes en zonnespeeltjes en miljardensubsidies doe je niets tegen klimaatverandering, en zowieso kun je jezelf afvragen. Waarom moet het klimaat van de koude Kleine IJstijd (van voor de Industriele Revolutie) beslist terugkeren? Als het 2 graden aangenamer wordt, en het klimaat van het Holocene Optimum terugkeert, of de Middeleeuwse Warmteperiode: heerlijk toch?

Het kan allemaal veel slimmer
Zulke ketterij is waarschijnlijk nog een paar bruggen te ver…Laten we ons dus eerst beperken tot zaken waarin ieder weldenkend mens zich altijd kan vinden. Efficienter omgaan met aardgas, olie en kolen: dat wil iedereen altijd wel,  dat is ook wat Ingenieursvereniging KIVI aanbeveelt in ‘De Rekening Voorbij’. Een auto is een rijdende kachel die de buitenlucht verwarmt, idioot eigenlijk. Een elektriciteitscentrale warmt vooral het koelwater en de buitenlucht op. Je gaat douchen onder water van 30 graden dat is verwarmd met aardgas dat verbrandt bij een temperatuur van ruim boven de 1000 graden ….Dat kan veel slimmer

Laten we voor oplossingen daarom niet winkelen bij groene fondsenwervende protestgroeperingen of ambtenaren van Agentschap.nl (nu ‘Rijksdienst voor ondernemend Nederland, horror!!)  maar bij ingenieurs: mensen die ook verstand van energie hebben