RZ14Zilverreiger
Gisteren zette de Volkskrant de zaag in de windplannen van Henk Kamp, vandaag doet Servaas van der Laan bij Elsevier er een schepje bovenop in ‘Subsidies helpen niet, windmolens blijven onevenredig duur mede verwijzend naar de brief van onze huisingenieur Theo. De kern draait hier nu om het rondpompen van geld van overheidsrekening naar overheidsrekening. Elsevier baseert zich op de NOS die verwijst naar een rapport ‘Grondvergoeding bij windenergieprojecten’ van Pondera Consult uit 2013, in opdracht van Agentschap.nl, de klimaatpakjesboot van het Ministerie van Henk Kamp: de hoge pachtprijzen die exploitanten moeten betalen aan grondeigenaren van 35.000 tot 50.000 per jaar euro zouden een belangrijke prijsopdrijvende factor zijn.  De grondpachtkosten bedragen ongeveer 10 procent bedragen van het project.

NOS onthult oud nieuws: indexering drijft prijs op bij lange looptijd
Er zijn volgens Pondera consult twee categorieen, namelijk het RVOB, beheerder van rijksgronden, de vroegere Dienst Domeinen en particuliere grondeigenaren (waar ze ook lagere overheden bij rekenen). Op het RVOB heeft de overheid direct invloed. Gerekend vanaf 2009 zijn de gemiddelde pachtlasten bij turbines op rijksgrond 13.389 euro per jaar per MW(3000 euro hoger dan gerekend vanaf 1990), dat is hoger dan wat particulieren vragen (gemiddeld 12.726). Probleem is  de indexering per jaar, van 2,1 procent: hoe langer de looptijd van een windproject, hoe hoger de prijs per Megawatt oploopt zodat de prijs per MW stijgt naar 15.000 euro per MW per jaar aan het eind van de looptijd van 15-20 jaar.  De RVOB rekent een tarief per vollastuur, en komt boven de 5 euro per MWh geleverde energie. Hoe langer en hoe meer windfarms er dus staan, hoe hoger de kosten door indexering.

Oftewel, een deel van de onkosten van windmolens zou dan het overmaken van geld van de ene overheidsrekening naar de andere uitmaken. Een beetje zoals wanneer de overheid aan de NS boetes uitdeelt, omdat dit ‘particuliere’ bedrijf met overheid als enig aandeelhouder er weer eens een zootje van maakt, zoals gisteren in Utrecht.

De op de NOS-site gebrachte ‘onthulling’, is van een zelfde orde als die van de onderzoeksjournalisten van de Groene, die afgelopen maand onthulden wat afgelopen jaar al in openbare rapporten stond: het miljardenverlies van de Gasrotondeplannen . Het Inter Provinciaal Overleg IPO kaartte al het ‘rondpompen van rijksgeld’aan in een brief van september 2012. Maar een simpele discussie is dit niet, want zoals Pondera vaststelt

 Het RVOB dient vanuit haar, wettelijk vastgelegde taakopdracht markconformiteit te waarborgen en eerlijk te concurreren met particuliere landeigenaren. Omgekeerd geldt namelijk dat het RVOB bij gratis verlening van het opstalrecht een verborgen vorm van subsidie zou verstrekken die als ongeoorloofde staatssteun gezien zou kunnen worden

We hebben onze collegae bij kwaliteitsmedia nog wat onthullingen aan te bieden: dat de Algemene Rekenkamer al in 2007 schreef dat subsidies op ‘duurzaam’niet werken, mede dankzij het vastliggende emissieplatform, of het rapport uit 2009 van die zelfde Rekenkamer, op basis waarvan wij berichtten dat 18 miljard euro klimaatsubsidies op dubieuze gronden worden besteed. Of ‘onthul’ nog eens het rapport van Matthijs Hisschemoller van ik meen 6 jaar oud: de lamentabele toestand van ons energietransitiebeleid…

Het komt dus uiteindelijk allemaal wel goed met onze media.