Sluizen Kornwerderzand, vandaag actietoneel

Sluizen Kornwerderzand, vandaag actietoneel, overigens kunnen menselijke structuren ook een toevlucht bieden voor wildlife: bij massale molenparken ligt dat anders…

De Friese stichting Don Quichot vecht tegen de windmolens van subsidiecollectief Windpark Fryslan: er zouden 80 molens in het Natura 2000 gebied IJsselmeer moeten komen. De stichting flyert vanmiddag bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk tussen 1500 en 1600. Doordat een club schippers de actie ondersteunt gaan ze dan massaal de sluizen door, zodat de brug open gaat en de actievoerders de tijd hebben voor flyeren. Don Quichot haalde al eerder duizenden handtekeningen op in de Zuidwest Friese kustgemeenten, die vrezen voor het landschap door horizonvervuiling, terwijl de regio van recreatie leeft.

Met molens zelf is niets mis
De gemeente Zuid West Friesland steunt Don Quichot, hoewel de grote partijen daar als de FNP en CDA op provinciaal niveau weer wél pro- duessssame enusssiiee zijn: niet omdat FNP-proleten enig verstand van energie hebben maar omdat ze ook gewoon lekker mee willen doen met de collectieve verdwazing die ‘groen’ heet, gewoon omdat ze hun maatschappijbeeld niet uit feitenonderzoek halen maar uit mainstreammedia (die wij zelden op een waarheid kunnen betrappen rond milieu, energie en klimaat). De politiek kampt met het zelfde probleem als de journalistiek: te veel mensen zonder analytisch denkvermogen, te weinig nerds en techneuten. Uiteindelijk vecht Don Quichot niet tegen molens- een molen op zich is niets mis mee- maar tegen die verdwazing en irrationaliteit.

Reade Klif, favoriet stukje Friesland. Binnenkort met een haag windmolens

Reade Klif, favoriet stukje Friesland. Binnenkort met een haag windmolens

Verruil uw lidmaatschap op van Natuurmonumenten, Vogelbescherming voor een betere club
De lafhartige opstelling van ‘natuurorganisaties’ als Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en andere Postcodeloterij-lievelingen op schoot bij de overheid is wat mij het meest hier tegen de borst stuit. Waar is het Fryske Gea hier? Ben ik net lid geworden, krijg je zin om het weer op te zeggen. Wel een beetje vissertje pesten, zodra de Noordzeekustzone Natura 2000 gebied wordt. Dat kan zonder donateursschade blijkbaar en die vissers zijn een makkelijke prooi. Maar zodra een belangrijk rustgebied voor watervogels wordt volgezet met molens blijft het oorverdovend stil uit de ‘groene’hoek.

Ik zie stichtingen als Don Quichot daarom als de nieuwe natuurbeweging, gewoon van normale mensen die met hun eigen omgeving begaan zijn. De oude Postcodeloterijclubs kunnen zichzelf beter opheffen, die zijn te druk met geld, imago, geld, geld, en eeeehhhh, geld. Ze zitten op schoot van de partij die haar eigen wetten maakt en kan overtreden wanneer ze dat zelf goeddunkt: de overheid, traditioneel de grootste vernietiger van ons landschap, met als (deeltijd)trendbreuk de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom richtte Jac P. Thijsse een PARTICULIERE natuurorganisatie op, en kocht deze gronden op die de OVERHEID anders zou vernielen. Daarom kun je het lidmaatschap beter inruilen voor deelname aan een lokale vogelwacht of een KNNV-afdeling. Die zijn wél goed bezig, waarbij je als overkoepelend orgaan richting politiek een Plattelandsalliantie laat fungeren. Laat maar eens gezonde concurrentie ontstaan met de ideologisch blinde Groene 11.

Verontrustend…
Zoals Pieter Lukkes al in een interview in de Leeuwarder Courant stelde is de collectieve verdwazing achter dit honderden miljoenen euro’s verslindende plan zo stuitend. Het is niet het feit dát je met windmolens geen deuk in een pakje klimaatboter slaat, en dát er al overcapaciteit in stroomopwekking is en die molens eenvoudig niet nódig zijn. Het is verontrustend dat het er zo dik bovenop ligt, en dat mensen desondanks zo makkelijk meelopen met deze verdwazing zolang er eenmaal een (on)kritische massa is. Hoe groter de groep, hoe groter de troep.

We zouden zo evengoed weer in een dictatuur kunnen terechtkomen. Maar gelukkig dus, net wanneer je denkt: met de mensheid wordt het nooit wat zijn er ook altijd weer verstandige, initiatiefrijke en moedige mensen die in verzet komen. Dus bij deze veel succes Don Quichot.

Met molens zelf is niets mis, het gaat om de irrationaliteit achter massale windfarms

Met molens zelf is niets mis, het gaat om de irrationaliteit achter massale windfarms