Wanneer je geen hout stookt voor gezelligheid maar duurzaamheid levert het subsidies op

Wanneer je geen hout stookt voor gezelligheid maar duurzaamheid levert het subsidies op

Nieuw Amerikaans onderzoek van PFPI ‘Trees, trash and Toxics, how Biomass Energy Has become the new coal’  bevestigt op basis van de emissies van 88 Amerikaanse biomassa-centrales dat biomassa vele malen vervuilender is dan kolenenergie, zoals wij al ettelijke malen berichtten.  Vooral het bijstoken van hout in kolencentrales levert extra vervuiling op in de vorm van NOx (150 procent meer) en vluchtige koolwaterstoffen, hoewel kolen vaak meer zwavel bevatten. En door het lage rendement van biomassa, én rendementsverlagende werking van bijstook ligt de CO2-emissie 50 procent hoger dan bij kolen.

Eerdere schattingen van extra CO2-uitstoot kwamen al op 70 procent, metingen geven nu dus (gemiddeld) 50 procent aan, en daarnaast hogere fijnstofproductie.  Daarnaast vragen houtpellets extra energie doordat je hout moet oogsten en het moet indrogen.

Nederland geeft 31 euro SDE+-subsidie per Megaton houtpellets
Sinds de uitvinding van het vuur 200.000 jaar geleden stoken mensen hout, en lekker aan de open haard met een wijntje en wijfje is zo gek nog niet. Wanneer het gezelligheid levert, krijg je geen subsidie. Wel als je het ‘duurzaam’ gaat noemen. Nu hout ‘groene energie’ heet en dus subsidiabel werd verrijzen jaarlijks ettelijke mega-openhaarden, ook in Nederland, waar hout in (door verhitting gedroogde) pellets worden verbrand om in 2009 door Europa opgelegde klimaatdoelen renewable energy directive  te halen,. Waarbij de Benelux-landen dat hout voor 95 procent importeren, voornamelijk uit Rusland, de Verenigde Staten en Canada.

Volgens de Green Deal van Rutte 1 van 2012 tot 2015 werd het aandeel houtige biomassa opgehoogd waarbij 10 procent van de duurzaamheidsdoelen uit bijstook van biomassa moest komen. Daarvoor is een volume nodig van 2,8 miljoen metric ton Amerikaans bos volgens de USDA Foreign Agricultural Services in Den Haag

Daarbij kon elektriciteit uit hout 15 ct per kWh krijgen (= 31 euro per verstookte ton hout), warmte uit hout kan rekenen op 41,7 ct subsidie per Gigajoule geleverde warmte.

Omdat bos wordt verbrand, dat anders tot meubels werd verwerkt (waarbij CO2 blijft vastgelegd) of deels zou blijven staan schiet de CO2-emissie dankzij de ‘Green Deal’ dus omhoog, waarbij de opname van die CO2 door nieuw bos pas over decennia plaatsvindt. En waarbij die opname sterk afhangt van herplant en de soorten van herplant.Of deze herplante bomen snelle groeiers zijn of niet.Terwijl geen toezicht bestaat op herplant in de oogstgebieden als Verenigde Staten en Rusland.

90 miljoen euro SDE-subsidies voor méér vervuiling
Conclusie: Henk Kamp zijn Agentschap.nl, nu Rijksdienst voor ‘ondernemend’ Nederland betaalt dus in 3 jaar tijd een geschatte 31x 2,8 miljoen = 86,8 miljoen euro aan subsidies aan de stroom van nutsbedrijven die elektriciteit leveren door Amerikaans bos op te stoken en die daarbij 150 procent meer NOx uitstoten en tenminste 50 procent meer CO2 dan kolen zonder bijstook. Die SDE+bijdrage komt dan BIJ de geschatte 4 miljard euro aan MEP-subsidies die Essent mag verstoken in de Amercentrale, 5-6000 euro subsidies per uur en waarover Essent weigert openheid van zaken te geven.

Van ‘de vervuiler betaalt’ naar de vervuiler wordt betaald
En terwijl tegelijk de Programmatische Aanpak Stikstof aan boeren oplegt dat zij minder stikstof mogen uitstoten en daarvoor kosten moeten maken, gaat zo een gemeten 150 procent meer NOx de lucht in door biomassabijstook per energie-eenheid ten opzichte van kolen. Waarbij de vervuilers subsidies ontvangen om meer te kunnen vervuilen.  En dan reserveert het SER Energieakkoord ook nog eens een ruime plaats voor het verstoken van bos ‘voor het klimaat’. Zonder herplant te regelen.

Wat kost dit grapje aan bos? jaaropbrengst 44.000 hectare
Enige haast bij herplant en bosbeheer is gewenst, wanneer we besluiten dat het stoken van bos goed is voor het klimaat. Wanneer je een volumieke massa van naaldbos neemt van 500 kg/kuub (vuren, de snelstgroeiende soort), en het gemiddelde van oogstcijfers per hectare bij naaldbos in Washington 900-1600 kuub per hectare (mediaan 1250 kuub) kom je op 625 ton oogstbaar volume per hectare. Dus verstoken wij hier in Nederland in drie jaar tijd de jaarhoutopbrengst van ongeveer 44.000 hectare Amerikaans bos voor het klimaat. Dit is ruw bierviltjewerk, maar geeft wel aan in welke orde van grootte je moet denken.  Tienduizenden hectares.

In deze blog staan helaas dusdanig veel cijfers en berekeninkjes, hoe eenvoudig ook, dat dit de gemiddelde journalist en politicus zal afschrikken. Ik verwacht wederom een oorverdovende stilte.