De visserij kent één zinvolle praatgroep: Het Instituut voor Levenswijsheden in Urk

Gepensioneerde visserijconsultants bij De Havenpoort, Het Instituut voor Levenswijsheden in Urk

In de Westergasfabriek bij het Food Film Festival Amsterdam zaterdag het Grote Visserij Debat. Mensen die deel van het probleem zijn doen hier alsof ze de oplossing aandragen. Genodigden zijn de usual suspects die binnen het politiek correcte straatje passen: Stichting de Noordzee, Pro Sea, een MSC-kok en één of ander jong van het Jongerennetwerk Visserij. Met j0ng zijn als grootste verdienste.

Waarbij de ankeiler van het debat alvast één bevinding uit de SWNM Duurzame Visserij Wijzer gebruikt: het lullige feit dat vissticks op 1 staan in Nederlandse visconsumptie, in plaats van verse Noordzeevis. Tegelijk verzwijgen ze een hard feit, naast de miljoenen verdampende subsidies richting de beloftenindustrie.

Dat Christien Absil, die griend van Stichting de Noordzee de CBL-supermarkten onjuist voorlicht over Noordzeeschol met de Viswijzer. En zo niet-MSC maar wel duurzaam gevangen vis zo buiten 84 procent van de markt houdt. Absil is voorstander van de voor vissers destructieve discardban, daar kreeg ze lobbysubisides voor.

  • En goh, waarom zou ik toch niet uitgenodigd zijn…

Als uit die dag maar niet nóg een werkgroep voortkomt. Wat er ondertussen wél toe doet? Nog 39 procent van de Europese visbestanden wordt niet op MSY bevist, zo blijkt uit de TAC’s. Dat kun je ook positief zien: 61 procent al wél, waarbij men TAC’s vaststelt op of ónder ICES-advies. Er is vooruitgang, dus als Greenpeace blijft schreeuwen dat de zee wordt leeggevist: klopt dat dan?

Wat de discardban inhoudt in ecologie en economie: is nog maar anderhalf jaar bekend....

Wat de discardban inhoudt in ecologie en economie: is nog maar anderhalf jaar bekend….dus laten we er over praten

Nóg een praatplatform voor opmaken 14 miljoen euro: Innofish
Wie verder dacht dat het verzadigingspunt in werkgroepen in de visserij bereikt was: er is nóg een platform bijgekomen dat niet het zoveelste platform zegt te zijn: het platform Innofish. Dit gaat 3,5 ton EVF-subsidie verpraten aan de aanlandplicht: het komt uit de pot met 4,5 miljoen subsidies die Dijksma gaf om de aanlandplicht er in te masseren.

Waarbij Schuttelaar, Pro Sea, Imares en de Kenniskringen dit bedrag helpen opmaken via uurtje factuurtje en pakken papier. Waar wij met de SWNM al voor een 300 maal lager bedrag de Discardguide maakten waar alles al anderhalf jaar lang in staat, met advies van mensen die ook – ja het lijkt onwerkelijk- écht iets van visserij weten: dr Dolf Boddeke en dr Paul Hagel. Je zou bijna denken dat bij praatgroepjes kennis van zaken maar in de weg zit.

Samen, innovatie, concreet, praktisch!!
De initiatiefnemers van het afromen van deze subsidie struikelen weer over de woorden ‘samenwerking’, ‘hele keten’, ‘innovatief’, ‘concreet’, ‘praktisch’om aan te geven: we willen het graag zo vaag mogelijk houden. Ik mis het woord ‘duurzaam’ nog. Ze organiseren twee ontmoetingsdagen voor ‘ondernemers’om ze wat bij te kletsen over de aanlandplicht: de maatregel die vissers dwingt te investeren in een verlieslatende bedrijfsstrategie. Wat is de aanleiding voor dit zoveelste platform dat beweert niet het zoveelste platform te zijn? Louwe de Boer stelt in de Visserijnieuws:

‘we weten geen van allen wat die aanlandplicht precies inhoudt’.

Als je dat nu na anderhalf jaar sinds het Ja van het Europarlement NOG niet weet, na de SWNM-discardguide, na al die rapporten van Imares en het LEI die al aantoonden dat de discarban investeren in verlies is, zoals het ‘verduurzamen’van de mosselvisserij de sector in het rood jaagt. Dan zul je dat na twee praatdagen al helemaal niet weten: dan ben je een eenvoudige domme s…..

  • De discardban is de grootste lastenverzwaarder uit de geschiedenis van de Nedervisserij, en meer lastenverzwaring is ook meer visserijdruk. Je moet meer uit de plomp trekken voor het zelfde resultaat. Dus wie nu nog net overleeft, kiept zo over de rand en alleen de grote jongens blijven over. Wij zijn er hier al binnen 2 minuten uit: maar dan kun je geen uren schrijven. Dus dan maar twee praatdagen en de reflectie daarop richting de subsidieverstrekker.

Twee Poolse landdagen op 14 en 28 juni
Natuurlijk komt uit twee praatdagen met vissers geen oplossing. Ik bedoel; nodig vissers uit om aan tafel te zitten en hun (afwijzende) ideen te geven over die aanlandplicht. Hebt u wel eens bij een vissersvergadering gezeten? Het ontaardt binnen enkele minuten in een Poolse landdag, al gauw ontstaan losse groepjes die onderling in het Urks hun bezwaren gaan uiten waarna binnen 3 minuten het eigenlijke onderwerp al verlaten is en de voertaal van ABN naar Urks is omgezet.

En de buitenstaander voelt zich op zijn plek gezet, wat hij deemoedig accepteert zolang het uurtjefactuurtje naderhand op orde komt. Het Urks is namelijk uitsluitend voor de Urkse etnische minderheden te volgen. Het Urks maakt geen deel uit van de Indo-Germaanse taalgroepen maar heeft een eigen evolutie doorgemaakt sinds Urk na de zondvloed van de rest van Nederland afgescheiden raakte.

Deja Vu, de haventour met WING
Het deja-vugevoel bekruipt je: Innofish lijkt verdacht veel op de Haventour die ex-ministerie-ambtenaar- nu Wing-consultant- Ronald Lanters maakte in april 2012, om ‘draagvlak’te maken voor het dichtgooien van visgebied/VISWAD. Uurtjefactuurtje. Twee praatdagen voor ‘ondernemers’ zijn kortom een bewezen concept voor consultants om met minimale inspanning en creativiteit maximaal subsidie te harken, en tegelijk legitimatie te geven aan de ambtenarij voor lopend (averechts) beleid: zie, de vissers mochten meepraten (terwijl wij achterover leunden en aan seks dachten). En de vissers laten zich hier als praataapjes, zaalvulling en legitimatie voor consultants gebruiken. Alsof iets economisch destructiefs vanzelf winstgevend wordt als je er maar lang genoeg over leutert.

De visserij heeft nu dus als belangrijkste economische functie dat zij subsidies helpt doorsluizen naar het consulting-wezen. Noem het ‘masterplan duurzame visserij’ of ‘Kenniskring, ‘Blueport’en Platform. Er is een subsidiepot van 6,5 miljard visserijsubsidies te verdelen voor 2020 in de EU (grofweg gelijk aan jaaromzet visserij) , met 14 miljoen euro voor Nederland afgelopen jaar. Die pot moet op.

Riep Jan Schaeffer dat je in gelul niet kunt wonen? Vele hypotheken worden er van afbetaald.