Wat gaat Europa verstoken zonder Russisch gas: toch maar meer bruinkool? (ligniet)

Wat gaat Europa verstoken zonder Russisch gas: toch maar meer bruinkool? (ligniet)

Euractiv meldde 21 mei dat de Russen en Chinezen een historische gasdeal sloten van 300 miljard euro, waarbij de Russen ruim 50 miljard euro investeren in een pijpleiding vanuit Siberie naar de Chinezen. Ni Hao! Historisch gezien boterde het tussen de communistische regimes van Mao en tijdgenoot nooit zo, maar energienood breekt historische wetten.

De Chinezen zullen minder moeilijk doen over de Krim, en de Russen zijn van gaskapitaal verzekerd terwijl de Chinezen zo hun economische groei kunnen faciliteren met schonere brandstof dan steenkool.  Hoe lang kan Europa haar geheven vingertje naar de wereld nog opsteken?