Trudy is slimmer dan de meeste journalisten, zeker bij de NOS

Trudy is slimmer dan de meeste journalisten, zeker bij de NOS is het een treurige bedoeling op milieu, klimaat en energiegebied

Vanavond nam het NOS Journaal weer miljoenen kijkers in de maling door de opbrengst van Gemini boven Schiermonnikoog op te blazen nu Henk Kamp (VVD) definitief groen licht en 4,2 miljard euro subsidies geeft.De NOS vermeldt dat deze windfarm met kabel dwars door Werelderfgoed Waddenzee er komt en stapelt zelfs in een item van 10 seconden al fout op fout.

  • Allereerst fout 1. Gemini kost de belastingbetaler 4,2 miljard euro subsidies, de NOS vermeldt dat dit 3 miljard euro kost. En dat is dan voor overcapaciteit, want er staat voor een veelvoud aan gascentrales stil (die dat vermogen constant en vraaggestuurd kunnen leveren zonder subsidie), zoals de hypermoderne en schone Enecogen op de Maasvlakte. Wat gek dat onze economie krimpt, een mysterie…

De NOS vermeldt dat deze windfarm stroom zal leveren voor ‘800.000 huishoudens’. Maar wanneer er 600 MW vermogen staat opgesteld, levert dat 600 x 365 x24= 5,256 miljoen MWh energie per jaar bij maximale vollasturen.

Corrigeer voor productiefactor én inpassingsverliezen
Echter, we zien dat de meest productieve molenfarms op zee zoals Horns Rev een productiefactor van ongeveer 0,4 hebben. De opbrengst IN EEN GUNSTIG GEVAL 2,102 miljoen MWh energie zijn, exclusief transportverliezen (kabel van 85 kilometer naar Delfzijl, en dan nog transport naar de bewoonde wereld want daar woont niemand).

Windfarms leveren daarnaast stroom wanneer ze dat leveren, niet wanneer het nodig is (aanbodgestuurd heet dat eufemistisch, als een bakker die je brood levert wanneer het deeg je de neus uit komt, en die je met lege maag laat zitten als hij geen zin heeft). Dus krijg je inpassingsverliezen die in het winderige West Denemarken (waar Horns Rev in zee staat) rond de 40 procent lagen, zoals wij reeds toonden. Dan moet je opnieuw corrigeren met een factor 0,6 dus houden we als het meezit 1,26 miljoen MWh energie per jaar over.

  • Vervolgens rekenen we om naar huishoudens. Een huishouden in NL verbruikt 3500 kWh per jaar, dus 2,8 miljoen MWh.

De NOS blaast dan de opbrengst op met een factor 2,8/1,26= 2,2

En dan hebben we nog niet gecorrigeerd voor transportverliezen, en het rendementsverlies doordat backupcentrales moeten op en afregelen, én is de productiefactor bij molens op zee vaak LAGER dan die 0,4, zelden hoger. Ik ben dus nog te optimistisch.

Wat heeft de NOS dus gedaan? Zij papegaaide het persbericht van de gelukkige ontvangers van 4,2 miljard euro subsidies, danwel Siemens dat voor 1,2 miljard euro binnenloopt. Of van de afdeling beleidsmarketing van de overheid die deze exorbitante subsidies een zweem van maatschappelijk nut wil meegeven terwijl de economie krimpt.

  • Marcel Gelauff, als je de middelbare school hebt afgerond, en jullie de meeste omroepsubsidies consumeren van journalistenland: kan er dan geen rekenmachine af? Bij de Klimaat en Energieredactie van de NOS kent men het verschil al niet tussen vermogen en energie, zoals wij toonden, noch heeft men enig elementair inzicht in de grondbeginselen van windenergie.