rampzaligartikel1rampzaligartikel2

President Obama gaat er vol voor. Klimaatverandering is real. Ontkennen heeft geen zin meer. Allerlei extreem weer wordt direct veroorzaakt door door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Vooral ook de vele sneeuw- en ijsstormen afgelopen winter. Wat volgens het rapport nog onzeker is? De relatie tussen climate change en tornado’s (en hagel, bliksem en onweer). Dus wat doet de Volkskrant bij monde van Arie Elshout? Een kolossale foto van het spoor van vernieling van een tornado uit 2013 in het artikel plaatsen.

Dat is van een laag journalistiek allooi alsof je bij een artikel over Volkert van der G., waarvan de concensus toch is dat hij niet deel uit maakte van een criminele organisatie, een joekel van een bloederige foto plaatst van een criminele afrekening in Amsterdam met als onderschrift: Moord op klaarlichte dag in het criminele circuit. De Volkskrant of toch tenminste de beunhaas Elshout (want onze Maarten Keulemans is wel betrouwbaar) maken het nog erger door op ontzaglijk kromme wijze het artikel af te sluiten door ook in woorden toch een verband tussen tornado’s en AGW te leggen. Door de vergelijking te maken met de vele tornadojagers die nieuwszenders in dienst hebben, waardoor het volgens Elshout vreemd is dat Amerikanen zo sceptisch zijn over AGW.

Afsluitend zegt Elshout: “de wetenschappers benadrukken dat de politiek zich niet met hun onderzoek heeft bemoeid”. Maar in een persbericht van het Heartland Institute lezen we:

Leading authors of this report include staffers for activist groups like the Union of Concerned Scientists, Planet Forward, The Nature Conservancy, and Second Nature. Few objective climate experts will take this report seriously. Even those scientists who are not overtly affiliated with environmental activist groups were almost uniformly on the record as global warming alarmists before being chosen to write this report. The only real surprise in the report is it didn’t take the opportunity to trumpet the Union of Concerned Scientists’ call for U.S. unilateral nuclear disarmament.

Nee geen politici inderdaad. Maar hadden wij in de 80-er jaren een rapport over ontwapening serieus genomen van bij het IKV aangesloten politicologen en defensiespecialisten? Ach Mient-Jan Faber geeft zelf in februari al aan: “Het was allemaal flauwekul”. En zo zal ook het huidige gedoe over klimaatverandering over 20 jaar op de schroothoop der geschiedenis zijn beland en zal een generatie wetenschappers zijn ontmaskerd als oplichters die er puur op uit zijn de lucratieve één-twee met de overheid (en duurzame roofkapitalisten) tot het einde te voeren.

snowpack

Helaas is er geen krant in Nederland die zo’n idioot kritiekloos (nee nog een schepje er bovenop) Volkskrant artikel pareert. Of het moet de Volkskrant zelf zijn die tegenwoordig ruim baan geeft aan andersdenkenden. Maar ach wat maakt het uit zo lang het Witte Huis is bezet door een occulte kliek die met wetenschap omgaat zoals een eerder regimes met de frenologie? Zie nu eens hierboven naar waarmee een top aide van Obama mee kwam in een topberaad met gouverneurs van door droogte getroffen Staten. We zitten nu in een El Ninjo jaar en dat betekent dat de westkust komende winter juist veel sneeuw krijgt.

Net zoals Marcel Crok en Nic Lewis het IPCC verwijten het goede klimaatnieuws te verbergen, zo verbergt ook het nieuwe Amerikaanse rapport het goede nieuws bijvoorbeeld op het gebied van sterftecijfers bij hittegolven.

[ooyala code=”N1a2ZzbToUeablAkgBw3pkF-gnyKKyiI” player_id=”b171980b65ae4996bffea4da902c7846″]

Ach bij gebrek aan een conservatief medium in Nederland waar tenminste gepoogd wordt evenwichtig over wetenschapsgebieden met politieke lading te schrijven, verwijs ik naar dit artikel van Foxnews en sluit ik af met deze video van Charles Krauthammer.