Ole?

Ole?

De Spanjaarden moeten bij hun toch al hoge schuldenlast en hoge werkloosheid 200 miljard euro aan subsidies uitbetalen wegens lopende verplichtingen aan energieleveranciers die politici als ‘duurzaam’bestempelden, uit wind en zon.  De Spaanse regering wil de hoogte van de subsidies nu met 20 procent verlagen, waar de Duitsers al eerder hun riante EEG-Umlage van 17 ct per kWh wilden terugschroeven naar 12 ct. Dat meldt Die Welt afgelopen weekeinde. De Spanjaarden betaalden al 56 miljard euro subsidies uit, en moeten nog 143 miljard euro aan energiesubsidies uitbetalen in lopende contracten.

Dat bedrag is hoger dan de verplichtingen die Henk Kamp met het SER Energieakkoord wil aangaan met de offshore-industrie, Siemens en andere ontvangers van SDE+-subsidies, dat een geschatte 60-100 miljard euro kost, een jaarlijkse verhoging van 500-1000 euro per burger lastenverzwaring via de energierekening. De SDE+subsidieregeling geeft leveranciers van door politici als ‘duurzaam’ bestempelde energievormen 15 ct per kWh, dat subsidiebedrag is ruim 3 maal de kostprijs van stroom uit kolen, 1,5 maal de kostprijs van windstroom op een winderige locatie op land als de Maasvlakte.