RZ11imares

Het doet mij een waar genoegen Han Lindeboom en Hans Bothe van het Buckler der Mariene Nederecologie, Imares, het volgende te vernemen: dat de Haagse ambtenarij inziet dat zij niet langer op basis van de beweringen uit uw rapporten kan volhouden dat de visserij schade toebrengt aan natuurwaarden in de Noordzeekustzone, en dat uw clubje ‘deskundigen’ bewering op bewering stapelt om de kleinschalige kustvisserij de zwarte piet over zwarte zee-eenden en schelpenbanken toe te spelen. Omdat de opdrachtgever- het Ministerie van EZ- iets met ‘bodemberoering’ wilde en gebiedssluiting. (Terwijl invasieve exoot Ensis, Rijkswaterstaat enz vele grotere invloed hebben). Kwantificeer die schade dan maar eens ten opzichte van natuurlijke variatie, andere milieu-invoeden, suppleties en fosfaatafname en kom dan nog eens terug.

Een journalist van een landelijk opinieblad belde net voor advies over het Natura 2000-dossier in de Noordzeekustzone, om een verhaal over de kustvisserij te schrijven. Hij klonk als een a-typische journalist: namelijk één die niet polonaise achter fondsenwervende groene clubs en ‘dé’ wetenschappers aanloopt, maar iemand die zelfstandig op onderzoek uit gaat, de praktijk proeft en zelf durft na te denken. Kom daar eens om bij journalisten, de meeste zijn te dom, te linskig én ook nog te narcistisch om ook maar iets zinvols uit hun toetsenbord te krijgen, het blijft bij platitudes over winstjagende bedrijven van enge rechtse meneren versus de moreel superieure milieumens, gesteund door De Wetenschap. Van deze journalist kreeg ik deze tip, hij spreekt ook nog met Imares-mensjes.

We zijn nu ruim 3 jaar via Climategate.nl en de SWNM bezig geweest om de waarheid op Wad en Noordzeekustzone boven tafel te krijgen. Met dank aan mijn senioren-mentoren Boddeke en Hagel kon ik op een schat aan kennis en ondersteuning leunen, en nu krijgt Imares al van de overheid klop zo mag ik uit betrouwbare roddels vernemen: eindelijk kan ik stellen, 3 jaar beuken tegen de bierkaai heeft effect gehad. Wat leuk!