Molens Gaasterland bij Warns

Molens Gaasterland bij Warns

De Leeuwarder Courant meldde gisteren dat een politieke partij op de rol staat, net zo 1-issue als de Partij voor de Dieren, maar dan tegen windmolens, die volgend jaar met de provinciale verkiezingen wil meedoen: Tegenwind. Ik zou het eerder Voor Friesland noemen, waarbij je een gezonde conservatief-liberale partij plant op groene leest (= natuur en landschap, kwaliteit van leven) zonder die provincialistische FNP-kleingeestigheid, gedreven door (her)import, als alternatief voor de firma kiezersbedrog bv genaamd VVD.

Voor Friesland als nieuw Zwitserland: Brain Gain met mooi landschap voor vestigingsklimaat
Het is tijd om decennia braindrain hier recht te breien met een brain gain, met een mooi landschap als selling point voor vestigingsklimaat. Daarin past geen windustrialisatie, we planten één thoriumreactor boven Dokkum, schalen de centrale bij Bergum op met Waddengas via brandstofceltechnologie en we zijn klaar voor de komende 40 jaar. Laat Cees Buisman nog even lekker stoeien met zijn Blue Energy, en hup zo die gaat. Wij maken van Friesland het Zwitserland van Nederland, in plaats van een netto-ontwikkelingshulpsubsidieslorper (jawel 3 x woordwaarde) wordt Us Mem een cashcow.

Die oubollige Fryslan Boppe-toestand is leuk voor de toeristen en om een merk  Beerenburg landelijke bekendheid te geven, maar je mag verder jezelf best wat ontwikkelen. Het Fries is mooi wanneer Nynke Laverman het zingt, helder uitgesproken maar dat binnensmondse verboerste Nederlands dat hier domineert is nu niet direct iets om trots op te zijn. Als autochtone Langweerders je hier groeten krijg je zo’n dierenkreet te horen: Oi. Goedemorgen kan ook. Of goedemiddag, hallo, als het geen ochtend meer is.

Tegenwind is nu nog een los samenwerkingsverband van actiegroepen in Noord Friesland, die namens Rob van Leeuwen uit Ferwert de gedeputeerde Hans Konst een nieuwe lading handtekeningen aanboden tegen molenplaatsing: 4300. Waar actiegroep Don Quichot al eerder een dubbel aantal aanbood namens de bewoners van Zuid West Friesland en actie voerde op de Afsluitdijk. De molens dreigen politiek onverkoopbaar te worden. Maak er wat mij betreft meteen een beweging met frisse wind van, meer dan alleen maar Teugen iets.

De Afsluitdijk vol? We kunnen nog terug...

De Afsluitdijk vol molens? We kunnen nog terug…

Waar de Friezen de Hollanders eerder bij Warns de zee in dreven in 1346 als ik me niet vergis, wil Tegenwind de molens nu ook de Zuiderzee in drijven, van Tukker belastinginspecteur en nu grootuitgever van belastinggeld Henk Kamp. Er moet dan maar 400 MW in Natura 2000-gebied het IJsselmeer komen, naast de serie die al op de Afsluitdijk gepland staat. Het NIMBY-principe is hier bij Tegenwind dus leidend, de meest vruchtbare bodem voor lokale natuurbescherming, maar al gauw te beperkt. Het meest economisch isl de absolute nul-optie bij reeds bestaande overcapaciteit in stroomproductie. De windplannen zijn in hoge mate irrationeel.

Niemand wil ze achter huis, gezonde NIMBY

Niemand wil ze achter huis, gezonde NIMBY is de motor van alle landschapsbescherming

Kentering berichtgeving Leeuwarder Courant
De Leeuwarder Courant schreef steeds braaf de persberichten over van de groene fondsenwervingsindustrie en Rijksoverheid: duizenden banen door het SER Energieakkoord! jubelden ze vrolijk de afdeling beleidspropaganda van de Rijksoverheid na, en stelselmatig bliezen LC-journalisten de opbrengst op van windmolens, braaf de getallen overschrijvend die belanghebbenden opgeven, in plaats van de rekenmachine te pakken en te controleren: klopt dat wel?

Dat was toen het nog een papieren werkelijkheid was.

Huizen onverkoopbaar na plaatsing molens
Nu moet de Provincie ergens 530 MW kwijt, dik 100 molens- mede dankzij de PR die dagbladen als het LC jaren voerden voor de windustrie- en zijn de rapen gaar. In een hoofdredactioneel keert de krant zich ook al tegen plaatsing van molens rondom huizen op het Friese platteland. De huizen worden onverkoopbaar, bewoners krijgen gezondheisklachten. De krant stelt voor de molens maar op de Tweede Maasvlakte te zetten of ver op zee. Maar niet meer bij huizen.

Dat betekent dus de O-optie. Ik heb overigens niets tegen molens. Als aanvulling op de energiemix kunnen ze best van waarde zijn op een industrieterrein, maar we moeten van het waanidee af dat je met molentjes fossiele energiecentrales kunt vervangen of zelfs maar een grammetje CO2 uitspaart.

  • Bij groei in windvermogen afgelopen jaar in Europa van 11 procent was de emissiereductie uit de utiliteitssector exact NUL. Ik herhaal dames en heren: NUL.
  • Ook moet het helemaal niet van Brussel, die 16 procent dure energie (= zonder calculatie kosten en baten, gedreven door politieke ideologie). De Belgen doen 13 procent, en bij mijn weten ligt Brussel exact daar. In Belgie.
Het Reade Klif met Us Mem, de heilige koe

Het Reade Klif met Us Mem, de heilige koe kan cashcow worden met Voor Friesland