Oneindig beschikbare energie, ook als er geen vraag is

Oneindig beschikbare energie, ook als er geen vraag is

Terwijl het gros van de Europese landen in 2013 minder CO2 ging uitstoten, ons land 1-2 procent en  vooral de landen waar de economie exponentieel kromp, waren er 4 landen die meer fossiele brandstof gingen verstoken met als koploper Denemarken. Dit voorbeeldland in windenergie ging liefst 6,8 procent meer fossiele brandstoffen verstoken, terwijl het andere duurzame avondland Duitsland voor 2 procent extra fossiele brandstof tekende, zo blijkt uit de jaarcijfers van Eurostat, zie deze link http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-07052014-AP/EN/8-07052014-AP-EN.PDF

Onduidelijk is de exacte oorzaak van die groei in CO2-emissies. Dat zoek ik nog uit voor de lezers van Climategate.nl. Waaide het niet genoeg, of niet op het goede moment zodat deze oneindig beschikbare energiebron tijdelijk niet beschikbaar was op het juiste tijdstip van zijn oneindige beschikbaarheid?