VVD-politici

VVD-politici

Geen schadecompensatie voor wegsaneren IJsselmeervissers die lijden onder draagkrachtvermindering door milieubeleid, én vooralsnog koude sanering van kleinschalige kustvisserij die schade lijdt door de Nederlandse invulling van Natura 2000. Dat is- zo meldt Visserijnieuws- het standpunt van het Ministerie van Economische Zaken onder Rutte2. Waarbij VVD-politici bij visserij de ‘wij willen geen staatssteun’-kaart trekken, terwijl EZ onder deze VVD via het SER Energieakkoord 60-100 miljard euros éxtra staatssteun verleent aan de (wind)energiesector en offshore-industrie. Hierover agendeerden tientallen wetenschappers recent de onverantwoordelijke houding van politici bij deze grootste investering uit de Nederlandse geschiedenis (10 x JSF voor strijd tegen klimaat, via 1000 euro energiebelasting per gezin per jaar extra met looptijd 15 jaar)

Vissers op kosten gejaagd door overheid die zij niet (terug)verdienen
De vissers die mogen overstappen op puls (wel toegestaan in anders afgesloten visgebied, naast gebied 1) moeten 3-6 ton euro investeren in een nieuw tuig, terwijl de vergunning voor pulsvisserij maar voor 5 jaar vastligt. Een investering die ze nooit kunnen terugverdienen. Gaan ze niet in op het ‘offer you can’t refuse’ van het Ministerie van EZ door binnen een half jaar de pulsvergunning niet te verzilveren, dan gaan ze door gebiedssluiting via VIBEG buiten bedrijf.

Zelfs fondsenwervende campagnegroepen als de Waddenvereniging pleiten nu voor 10 miljoen euro uitkoopsubsidies uit het Waddenfonds om vissers in de Noordzeekustzone op non-actief te kunnen stellen. Zij willen de reeds met 90 procent geslonken visserij sinds de jaren ’80 nog eens met de helft minderen. Zelf denkt de kustvisserijsector minstens 30 miljoen euro schadecompensatie te verdienen, nu de overheid zonder pardon een kwart van hun visgebied sluit in het kader van het hier al 3 jaar beblogde VIBEG, zoals lezers van Climategate.nl weten op basis van pseudowetenschappelijke beweringen die Imares fabriceerde.

Overheid speelt kaart van macht
In haar verweer op de bezwaren op 9 mei slaat het Ministerie van Economische Zaken in de ontkenning, door van argumenteren een postmoderne aangelegenheid te maken. Dat blijkt uit haar verweer, ze schrijven enkel

  • Wij vinden dat Imares wel goed is.

Verder onthoudt het Ministerie zich van ieder inhoudelijk verweer op aangedragen punten, ze schrijven enkel dat ze niets zien dat hun standpunt weerlegt. De arrogantie van de macht. Een onafhankelijke partij, de STAB zal het oordeel vellen en ik hoop dat zij deze tactiek aan de kant van het ministerie doorzien en ook inzien dat Imares wel degelijk een probleem heeft: waar ze voor de éne opdrachtgever met de zelfde gegevens het ene beweren, laten ze in het kader van Natura 2000 belangrijke conclusies en gegevens weg.

Visserijdruk minderen kan kostenloos
VIBEG jaagt onze kustvisserij op kosten, zonder meetbare ecologische winst. Terwijl je visserijdruk ook kunt minderen door niet gebieden te sluiten (symboolbeleid, bedoeld voor de achterban van fondsenwervende campagnegroepen) maar door temporale sluiting: minder vissen in de week, in plaats van klokrond door te raggen om de concullega’s voor te zijn. De Waddenzee is een NATUURGEBIED, dus daar mogen die Gambajagers best rekening mee houden.

Overheid wettelijk verplicht veroorzaakte schade te compenseren
Zoals ik al in het nieuwe kritische voedselblad Vork schrijf: het is de OVERHEID (ik reken fondsenwervende campagne groepen ook tot de overheid, ze zouden zonder overheidssteun direct omvallen), en een zeer zwakke defensieve visserijvertegenwoordiging die de kustvisserij om zeep helpt via lastenverzwaring en averechtse regelgeving, toegedekt met wat subsidies voor consultants uit de beloftenindustrie.

Hoe bevreemdend is het dan wanneer Sharon Dijksma vertelt dat er geen geld is voor schadecompensatie. Terwijl haar ministerie wel 4,5 miljard euro staatssteun verleent aan de uitbaters van één windfarm op zee- Gemini- die 200 MW overcapaciteit zal produceren- door VVD-ministerer Henk Kamp- zijn het VVD-politici die in het visserijdossier plotseling de ‘wij zijn tegen staatssteun’-kaart trekken. In het Ijsselmeerdossier stellen VVD-politici dat fondsenwervende campagnegroepen als Vogelbescherming maar geld moeten stoppen in een IJsselmeer transitiefonds. ‘Die natuurclubs’schrijft Visserijnieuws.

Schadecompensatie is geen staatssteun, miljardensubsidies wel
Wanneer de overheid schade veroorzaakt, dient zij dat te compenseren. Ik zie hier een licht geloofwaardigheidsprobleem voor zowel overheid als VVD-politici, die wat ‘wij zijn tegen staatssteun’ roepen en wat visieloos kritisch doen tegen ‘die natuurclubs’ (wat bij VVD-proleten al snel ontaardt in kreten als ‘de natuur, veel te duur’ of ‘lievuh banuh dan bomuh’): terwijl hun partij 100 miljard euro staatssteun geeft aan energieboeren met een groen gedicht, 1000 euro koopkracht verlies per jaar voor gezinnen, geheven via de energierekening (SDE+belastingen).

Voorzover de VVD zich met groen afficheert is dit (vooralsnog) uitsluitend met de graaiende kant, van lieden die van de vrijkomende miljardensubsidies wensen te profiteren door een groen gedicht voor te lezen.  Je zou dat teleurstellend kunnen noemen. Zoals ik al schreef gaat ogenschijnlijk ook voor subsidie richting visserij., Alleen komt dat niet ten goede aan het gros van de vissers, maar vooral aan het beloftencircuit rond de visserij: en als doekje voor het bloeden om weerstand te breken voor averechts overheidsbeleid als de Discardban.