NewtonEen combinatie van biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en uitputting van hulpbronnen zal in 2060 dusdanige spanningen tussen volkeren brengen, dat massale conflicten ontstaan met een globale regime shift tot gevolg. Dat voorspelt de eminente Britse natuurkundige Isaac Newton na 30 jaar intensieve studie van de life supporting systems achter de fysiek waarneembare verschijnselen.

Op 1948 nautische mijlen van de Tempelberg schreef Newton…
Isaac Newton  zag natuurstudie als manier om ‘god’te begrijpen. De andere manier naast wiskunde en natuurkunde was via intensieve studie van de bedoeling van getallen in Bijbelboeken Daniel en Openbaringen, in het Grieks de Apocalypse genaamd. Van daaruit berekende hij het jaar 2060 als jaar waarin de eindtijd zou plaatsvinden, met Jeruzalem als epicentrum van alle apocalyptische gebeurtenissen, de strijd tussen goed en kwaad.

Daarvoor zou rond 1944 het Joodse volk weer terugkeren naar Israel (nadat ze er respectievelijk met de tempelvernietiging in het jaar 66 en later op orders van Keizer Hadrianus werden uitgeknikkerd, waarna het Palestina ging heten). Die terugkeer zou volgens Bijbel en Newton plaatsvinden met hulp van een ander koninkrijk (Groot Brittanie joeg de Turken uit Palestina, de Balfour verklaring enz), en Newton berekende ook een getal 1899 waarin daarvan de eerste tekenenen zichtbaar zouden worden. Dat is inderdaad het jaar waarin founding father van het Zionisme, de Oostenrijks journalist Theodor Herzl in London the Jewish Colonial Trust oprichtte, een fonds om gronden aan te kopen in het door de Turken bezette Palestina. (over ‘bezette gebieden’ gesproken)

Zijn berekeningen en bevindingen hield Newton verborgen tot zijn dood, uit angst voor conflict met het bevoegde gezag, ze bleven 200 jaar verborgen. Hoewel hij bij leven en dood al een Europese beroemdheid was. Ruim 200 jaar na zijn dood in 1728 kwamen zijn studies naar het jaar van de Apocalypse op een veiling bij Sotheby’s terecht. Ze werden in 1936 gekocht door een Joods zakenman Yehuda die ze na zijn dood in 1947 schonk aan: de nieuwe staat Israel, waar ze nog steeds in bezit zijn.

Aldus mijn losse interpretatie met aanvullingen van een filmpje op History Channel: waarbij men in drie kwartier tienmaal de zelfde uitspraken herhaalt om zo een informatiedichtheid van 2 minuten te rekken tot er 4 reclameblokken in passen. Daarom mijn vraag aan de lezers: is er ook een fatsoenlijk boek geschreven over deze kant van Newton, zodat ik als notoire kennisjunk aan mijn trekken kan komen? Ik blijf nu nog een beetje ‘craving’achter. Eén uitspraak in het filmpje vond ik wel sterk: Satan als coping-mechanisme voor mensen die in een algoede God willen blijven geloven. (Hoewel het Oude Testament van God spreekt die zelf een ‘boze geest’ in Saul doet varen, het échte  harde dualisme zien we pas in het Nieuwe Testament)

Krater tussen Sedr Bogr en Mitzpeh Ramon in Negev woestijn. Hier in de buurt ligt Ben Gurion begraven

Krater tussen Sedr Bogr en Mitzpeh Ramon in Negev woestijn. Hier in de buurt ligt Ben Gurion begraven

Religie en spiritualiteit is de ultieme vorm van scepcis (…)
De natuurwetenschap is natuurlijk ook een manier om verschijnselen en verbindingen te onthullen en verklaren, die je op het eerste gezicht niet inziet. Niemand ziet energie met zijn ogen, hoort het met zijn oren, proeft het met zijn tong, je moet het indirect afleiden, meetinstrumenten ontwikkelen. Toch is iedereen van het bestaan van energie overtuigd, er bestaat er zelfs zoiets als een Nationaal Energieakkoord, het Armageddon van ons land als welvarende natie, drijvend op een aardgasbubbel. Waarbij gidsland  onder zeeniveau Nederland voorop zal lopen in de wereld om de klimapocalypse te keren met windmolens, terwijl de rest van de opkomende economieen ons meewarig aankijkt en steenkool stookt. Om daarmee het hellevuur aan te wakkeren voor de verdoemden..

Het voor waar houden van onwaarschijnlijkheden
Je onbekendheid met fenomenen is iets anders als het niet bestaan ervan, zoals je ook het visueel waarneembare kan verabsoluteren als enige ware sensatievorm. Zouden wij weer wel in ‘god’ geloven als we niet met ogen zagen maar met Sonar zoals dolfijnen en vleermuizen? Fundamentalistische materialisten hangen al snel een beetje de slimme jongen uit door te stellen ‘god bestaat niet, ik zie het niet’, een constatering die mij als 7-jarig jongetje ook al richting agnosticisme dreef, en aangevuld met wat negatieve emotionele ervaringen kom je dan bij atheisme uit.(waarom is er dan kwaad in de wereld, ’the Forever People’ van deathmetal band My Dying Bride verwoordt dit letterlijk..)

Toch kun je het spirituele ook zien als de ultieme vorm van scepcis, rekening houden met de mogelijkheid (kans) dat alles wat je tot nu toe voor waar en normaal hield niet blijkt te kloppen, wat de mens als Homo spiritualis toch al sinds de grotten van de Holenbeer vermoedt: er is een wereld achter de verschijnselen. Het is ook de titel van een detectiveroman van Havank: ‘er klopt iets niet’. Meer dan de titel heb ik daar nooit van gelezen, het was voldoende.

Dode Zee/Rift vallei

Dode Zee/Rift vallei

Zoals de moderne wetenschap nu ook het (onwaarschijnlijke) leven op Mount Improbable verklaart op basis van kansberekening. Zo heeft het fundamentalistisch materialisme zelfs de multi-universumtheorie ontworpen om de onwaarschijnlijkheid te verklaren van het leven op aarde en alle op elkaar afgestemde natuurkundige constanten die (de wel door Westerse wetenschappers geaccepteerde kant van) Newton ooit berekende. Met oneindig veel universa is er vanzelf een universum waar alles vanzelf een keer klopt.Het lijkt veel op het ‘voor waar aannemen van onwaarschijnlijkheden’, waarvan ook de religieuze medemens wordt beschuldigd.

Met die logica is er ook vanzelf een universum waar in 2060 het grote eindgevecht zal plaatsvinden tussen Satan (=tegenstrever) en Yhwh, uiteindelijk zijn de letters 666 ook Hebreeuwse letters vod vod vod, www, leest u deze boodschap uitsluitend via getallen 0 en 1 in reeksen en voor je het weet kan er ook een universum zijn waarin de hele werkelijkheid een Kabbalistische constructie is, waarbij een onzichtbare hand de geschiedenis leidt en invult. We hebben alvast een systeem gecreeerd waarin je geen economische deelnemer kan zijn zonder getal, banknummer, sofinummer en toegang tot het wereld wijde web www. (openbaring 13:18), dat eenvoudig implodeert wanneer het aardmagnetisch veld ompoolt. Voor een milleniumbug in onze Matrix moet de natuur een handje helpen.

  • In onze schijnbaar onkwetsbare welvaart en het feit dat we nooit zo goed beschermd waren tegen ziekte, honger schuilt tegelijk een historisch grote kwetsbaarheid. Die verworvenheden hangen aan een digitaal draadje.

Einde aan dualisme? Het zal niet meevallen
Het móet wel een sentiment of antenne zijn, waardoor klimaatcomputervoorspellingen voor 2050 of 2100 zo eenvoudig indruk maken. Een strijd tussen goed en kwaad, wie weet houdt dan in 2060 het dualistische denken op van de Westerse filosofie en krijgen we definitief een meer Oosterse danwel gnostische inslag. Een Jenseits von Gut und Bose, waarin goed en kwaad niet meer dualistisch zijn. Jan Paul van Soest, zijn maatje Erik van Praag waarmee ik in Café de Zwart een keer borrelde en een groot aantal transitiegelovigen zit alvast in die hoek. Van dat vrijmetselaar-achtige spul.

Er zijn velen van het genre ‘ut valt wel meu, stem veuveudeu’ die zich haasten om te bewijzen dat ‘ut allumaal wul meu’valt, maar het leven heeft nog nooit meegevallen, behalve bij aardspessimisten die altijd van het slechtste uitgaan (en dus alleen maar meevallers kennen). Dus waarom zouden moderne ontwikkelingen op het gebied van milieu en maatschappij wel meevallen? Ik stond afgelopen maand nog tussen de soldatengraven van de Eerste Wereldoorlog bij Ieper. Die viel ook niet mee, voor de US Rangers die bij Point du Hoc bij Dday in 1944 de krijtrotsen beklommen van Normandie, onder Duits vuur, viel het om 6 uur op de zesde van de zesde maand ook niet mee. Met een kogel in je borst omlaag kletteren, je rug breken en gorgelend in je eigen bloed sterven. Valt dat mee? De ‘het valt wel mee’-filosofie leunt vooral op dubieuze kansberekening, dat jouw niet zal treffen wat anderen wel kan overkomen.

Negev woestijn bij Yerucham, hier kreeg ik 3 uur na landing in Tel Aviv een zwaar auto-ongeluk. Kar total loss, mijn beschermengel klopte het stof van haar vleugels

Negev woestijn bij Yerucham, hier kreeg ik 3 uur na landing in Tel Aviv een zwaar auto-ongeluk. Kar total loss, mijn beschermengel klopte het stof van haar vleugels, mijzelf mankeerde niets

Het blijft een onbetwist feit dat we in een eeuw leven, de eerste sinds het ontstaan van de mensheid waarin wij het gros van het mondiale leven kunnen vernietigen. Vanuit die angst, de nucleaire winter zijn ook milieugroepen als Greenpeace geboren. Aan de andere kant zijn zulke wapens ook een afschrikking om niet tot grootschalige oorlog over te gaan: tot nu toe heeft alleen het Westen tweemaal een atoombom gebruikt voor oorlogvoering, beschaafder beschavingen zijn er nog niet toe overgegaan. Voor een irrationeel wezen als de mens, zijn irrationeel verschikkelijke wapens nodig om hem te beteugelen. De Bom, haar kracht gemeten in Megaton tnt, waar die op Nagasaki nog een factor 1000 zwakker was.

Net zo hardnekkig als eindtijdverwachtingen en ondergangsscenario’s zijn de mensen die met constructies komen waarbij zij uit trends in het verleden menen te kunnen lezen dat het in de toekomst wel zijn gangetje zal gaan. Natuurlijk draait de aarde al een paar miljard jaar rondjes, cyanobacterieen zullen zich wel handhaven. En ja, natuurlijk ben ik ook fan van John Gray en kan ik de in onze cultuur ingebakken eindtijdsverwachtingen relativeren. Maar de vraag in een debat waarbij we elkaar met klimaatmodellen en temperatuurstijginkjes om de oren slaan- draait natuurlijk om één thema: in wat voor wereld willen wij leven? En kunnen wij omstandigheden voor onszelf maken, waar dat een beetje draaglijk is.

  • Wat ik ook nog voor inval kreeg: de sociale wetenschap is een pacificatiemiddel, met ‘het gemiddelde gedrag’, een statistisch artefact als norm en de pathologisering van alles dat leven interessant, verrassend en afwijkend maakt.Zoals het subjectiveren van objectieve constateringen ook bedoeld is als pacificatiemiddel: het pathologiseren van het verontrustende en (statistisch) afwijkende. In onze tijd was Newton door academici afgeserveerd als platte-aarde-denker, en Jezus onder medicatie gezet. Terwijl de ‘gemiddelde man’ natuurlijk geen echte vent is.
De Rift Vallei met zicht op Jordanie in de Arava Woestijn, eindtijdlandschap

De Rift Vallei met zicht op Jordanie in de Arava Woestijn, eindtijdlandschap

Voor sommige lezers zal het nog wat hak op de tak zijn, laat dan de volgende gedachte eens toe: dat het misschien wel niet aan mij ligt als je mijn bedoelingen niet in één keer snapt. Laat ik het voor hen in stijl afsluiten: wie oren heeft, die hore. Ik schrijf voor mensen die kunnen lezen, dus wie lezen kan die leze. Oh ja,. Armageddon is een bestaande plaats, het is bij mijn weten afgeleid van Meggido in Israel, het meest boeiende land ter wereld waar ik graag weer eens naar terug ga.  Armageddon alvast gezien.  Of ze op mijn wederkomst zitten te wachten is natuurlijk een ander verhaal.