Even krom staan voor de overheid: Financieele Dagblad geeft Ed Nijpels een kontje

Het objectieve stuk met gewenste opinie als insteek

Het objectieve stuk met gewenste opinie als insteek: klik om groter te maken

Laten we FD Energie Pro- de energiebijlage achter betaalmuur van het Financieele Dagblad- voortaan FD Pro Energieakkoord noemen, getuigende het interview op 15 juli waarin voorzitter borgingscommissie Ed Nijpels zonder weerwoord of kritische vragen mag leeglopen en lokale bestuurders bedreigen,  (klik op plaatje voor leesbare versie), uitgelicht in het FD onder de titel ‘Huiver lokale politici DREIGT plaatsing van windmolens in gevaar te brengen'(is opinie pro-turbinelobby). De tot standkoming van dit verhaal heeft een luchtje, waarover dit blog gaat.

Ed toont zijn tanden
Ed Nijpels bedreigt in dit artikel lokale bestuurders die voor het landschap, de natuur en hun burgers opkomen. Zonder één vraag van de journalist over (ecologische) kosten en baten en democratische legitimiteit van de windturbine-paragraaf in het Energieakkoord die tientallen miljarden euro’s publiek geld kost.

We lezen louter ronkende machtsretoriek richting democratisch gekozen politici in de regio, die – al dan niet uit integere motieven- nog iets op hebben met lokale democratie en naar bewoners luisteren met zinvolle argumenten, zoals voor hun natuurschoon. Waar Nijpels ze afschildert als psychish niet in orde. De FD-insteek is: die molens moeten, en FD is daar vóór al weten ze zelf ook niet waarom, iets met Al Gore en ‘windturbines zijn overal goed want dat zeggen de mensen waar wij autoriteit aan willen toekennen’.

Als veeg teken aan de wand  tegen de door de redactie zo vurig gewenste plaatsing van turbines schrijft het FD nu dat de Noordelijke Provincies bedongen hun landschap en natuur te beschermen door zelf voor 1 januari eigen locaties aan te mogen wijzen voor de turbines. Dat vindt het FD bij monde van Ed niet leuk, mogelijk omdat ze bij turbines van die toekomstgerichte ambitiegevoelens krijgen, weer zonder te willen weten waarom. Als het goed voelt is het goed…

Geen jubelstuk over Grote Noodzaak Transitie? Berufsverbot!Dat je als old urban professional information amateurs (OPA)bij het FD neerkijkt op burgers die opkomen voor hun lokale landschap is legaal als opinie, maar zet er dan  OPINIE of REDACTIONEEL boven, zonder pretentie journalistiek te bedrijven. Ik kreeg namelijk een Berufsverbot bij FD als freelancer, nadat Ed Nijpels de FD-redactie belde. Dit omdat ik het waagde hem kritische vragen te stellen over kosten en baten van het Energieakkoord en hem ter verantwoording riep over tientallen miljarden euro’s publiek geld bij afwezige milieubaten. En hij weigerde, liet een communicatiemiep van de SER wat non-antwoordjes sturen waarmee ik maar tevreden moest zijn. Conclusie: het FD vindt tientallen miljarden euro’s ondoelmatig besteed publiek geld geen nieuwswaardige insteek, je moet schrijven ‘Ed, doe iets voor De Noodzakelijke Transitie, onze held!’. Dat is journalistiek 2.0, waarbij herhaaldelijk ‘de overheid doe nie genoeg!’ roepen het zelfde is als kritisch zijn.

Plots heette mijn stuk- hier te lezen– ‘opinierend’, maar dat is dus ‘niet met de juiste opinie als uitgangspunt voor je stuk’ . Het gaat hier niet om ‘tegen windmolens’ zijn, maar om de afwezigheid van publieke verantwoording en ondoelmatig besteed publiek geld, naast de vernietiging van het open landschap in een regio die economisch drijft op toerisme en kwaliteit van woonomgeving.

FD-redactie schrijft als afdeling communicatie overheid, Ed Nijpels nieuwe hoofdredacteur
Uitgelicht in het artikel staat de machtsretoriek waartoe Nijpels overgaat, om lokale en regionale bestuurders bang te maken die voor burgerrechten en landschap opkomen. Het is duidelijk dat FD Pro Energieakoord de opinie van Ed wil pushen maar dan onder de vlag van neutrale journalistiek en ‘dit is een opinie van iemand die gehoord moet worden’, wat ook een opinie is. We zien uitgelicht :

‘draagvlak (lokale bevolking RZ) is een vluchtheuvel voor ruggegraatlozen’ (in plaats van bestuurders met ballen die zich tegen het botte machtsvertoon van de landelijke overheid/Ed Nijpels en de turbine/subsidie-lobby verzetten voor hun landschap)

Ik heb nog geen regelgeving nodig om onwil te bestrijden ( Nijpels wil nog niet met de Crisis en Herstelwet dreigen om gedupeerden monddood te maken)

Mensen zijn bang een windmolen in hun achtertuin te krijgen (het is redeloze angst/psychische aandoening dat burgers drijft die niet voor zichzelf kunnen denken volgens de VVD, geen redelijke argumenten of liefde voor de omgeving volgens FD Pro Energieakkoord/Ed Nijpels RZ)

Waarna FD Pro Energieakkoord ons onder de vlag van objectieve neutrale journalistiek de volgende opinie als Grote Noodzaak opdringt:

Om de windmolenparken op land geaccepteerd te krijgen moeten omwonenden actief betrokken worden bij besluitvorming (…..= ‘door de st## te duwen, maar dan diplomatiek verwoord. Er staat al vast dat ze het met de overheid eens moeten zijn, wat is die betrokkenheid bij besluitvorming dan, welke journalist met énige beroepseer durft dit bestuurdersproza voluit op te schrijven, dit is afdeling overheidscommunicatie-proza)

en

Mensen zijn bang dat ze zomaar een windpark in hun achtertuin krijgen’, zegt Nijpels. ‘Daarom heeft de sector onlangs een gedragscode opgesteld (….Hoe luidt je nieuwe gedragscode Ed, wanneer je voor 6 ton euro een met publiek geld opgepimpte boerderijvilla in Langweer overneemt van de Provincie om die voor 2,4 miljoen euro door te verkopen? Ik zou eerder pleiten voor een gedragscode bij publieke bestuurders, de Volkskrant die WEL journalistiek bedrijft ipv transitiesubsidie-PR is hier al goed bezig geweest, nu het FD nog, RZ)

Ook komt er via een nieuwe Omgevingswet een regeling waardoor boeren en omwonenden kunnen delen in de opbrengst of op een andere manier compensatie krijgen (= Ed belooft wettelijk geletigimeerde omkoping verzet met belastinggeld, net als wanneer een nieuw te plaatsen afvaloven dioxine mag uitstoten en de omwonenden daarmee akkoord moeten in ruil voor belastinggeld onder dreiging van onteigening grond enz RZ)

Lokaal verzet monddood maken volgens Ed Nijpels/FD Energie Pro

Lokaal verzet monddood maken via omkoping met publiek geld is goede zaak volgens Ed Nijpels/FD Energie Pro

Waarom is pro-establisment zijn het zelfde als objectieve journalistiek?
Welke redactie met enige beroepseer plaatst de beweringen en dreigementen van Ed in deze kritiekloze context, dat is een redactionele keuze vanuit een vooringenomen mindset, maar dan op zijn best onbewust onbekwaam: niet willen inzien dat je eigen uitgangspunt een opinie is die niet met basale feitelijkheden strookt over energie en efficiency, democratie en bestuur maar slechts rust op kuddegeest en politieke realiteit: iedereen zegt dat het zo is, de overheid heeft besloten. En dat meelopen als journalistieke noodzaak verkopen

 • Objectieve journalistiek heeft nooit bestaan. Wel goed- en slecht geinformeerde journalistiek.  Of schaamteloze PR uit lafheid en adverteerdersbehoud.

Ze geven Ed Nijpels ongegeneerd een kontje en daar weet Ed wel raad mee  ….dat jullie zo diep konden zinken had ik niet durven verwachten, een stuk relatiemanagement om dhr Nijpels vooral niet van het FD te vervreemden nadat ik het waagde deze bestuurder die beslist over de besteding van tientallen miljarden euro’s ter verantwoording te roepen, en hij weigerde te antwoorden en een non-antwoord liet opsturen door een communicatiemiep van de SER.

We zien het laten leeglopen van Nijpels dan ook als relatiemanagement. Ed te vriend houden, door hem te laten leeglopen in internetgat FD Pro Energieakkoord, dat anders misschien adverteerders verliest of abonnees binnen het op subsidies drijvende Energie Pro-publiek. Zo, is dat redactiebrandje weer geblust.

Door |2014-07-21T17:22:30+00:0021 juli 2014|16 Reacties

16 Comments

 1. hugo matthijssen 21 juli 2014 om 14:19 - Antwoorden

  Over het paard getild

 2. klimwim 21 juli 2014 om 14:29 - Antwoorden

  Gemeente Teylingen staat geen solitaire windmolens toe in haar nieuwe bestemmingplan.

 3. Boels069 21 juli 2014 om 14:33 - Antwoorden

  Dit is wel een hele mooie:

  Provinciale politici hebben dan de neiging de grote held uit te hangen ..
  Dat ze de burger beschermen en eerst draagvlak willen creëren.

  Dat zegt dus een ex-liberaal (want zelfs bij liberalen staat de democratie hoog in het vaandel).
  Het ordinaire zakken- en vrijetijdvullertje vervolgt met:
  Dit mag niet gebruikt worden als argument om de afspraken te vertragen.
  Ene Marx draait zich vol ongeloof om in z’n graf: dat had ‘ie niet zien aankomen.

 4. Boels069 21 juli 2014 om 14:36 - Antwoorden

  Het begint op te vallen, de ‘ij’ zit in het decenium: tWijffels en Nijpels.

 5. Rypke 21 juli 2014 om 14:52 - Antwoorden

  We hebben een joekel van een probleem in NL, en dat heet- naast de teloorgang van de journalistiek (Volkskrant vaak goede uitzondering)- de afwezigheid van iedere democratische legitimiteit van door special interest ontstaan beleid en bestuurders als Nijpels, die vrij baan in media krijgen om hun financiele en machtsbelangen te borgen. FD, shame on you! Jullie hoeven niet te reageren, want de ervaring leert dat journalisten geen enkele kritiek op hun professioneel functioneren dulden, zich er met retoriek afhelpen want ‘wij zijn goed omdat wij dat vinden’, en omdat deze beroepsgroep alleen haar eigen werk keurt treedt correctie van een inhoudelijke redactiekoers pas na vele jaren op.
  Ik zal de hoofdredacteur niet bij naam noemen om het rancune-verwijt te ontlopen. Ik wens je gods zegen toe, en ben blij niet (meer) voor zo’n eerloos medium te hoeven schrijven, wanneer je zulke artikelen plaatst straalt die lage kwaliteit en afwezigheid van beroepseer en lef ook af op mijn werk. Ik ga liever putje scheppen en WC schoonmaken dan dat ik Ed Nijpels op mijn rug laat klimmen, riooljournalist scheen ik toch al te zijn. The Sign on my Ass reads Exit Only en ik ben niet bang voor eerloos tuig.
  Ik en vele lokale bestuurders hebben niets tegen turbines, als ze op een industrieterrein staan waar ze zonder subsidies kunnen draaien, dus schilder mij niet af als ‘antiwindolen’. Ik ben voor mijn mooie Nederlandje, gemotiveerd door ecologie en economie. Zelfs milieuactivisten als Lenze Hofstee van Wadden Natuurlijk zeggen dat: het is industriele productie, die turbines. Dat past niet in of aan het Wad. Of in Natura 2000 gebied.

 6. klimwim 21 juli 2014 om 14:58 - Antwoorden

  Rypke, helder verhaal waar jouw positie goed is beschreven. Zo lopen de hazen. In een land dat toestond dat vlucht KL 871 A’dam-Dehli 1,5 uur na de crash nog dezelfde route vloog (Eurlings) en de heler van (gestolen) gegevens de Jager beloont met een soortgelijke €600,000 baan, daar past slechts een volksopstand. Je woede over zoveel arrogantie maar ook lijdzaamheid begrijp ik dan ook volledig.

 7. Harry van den Berg l 21 juli 2014 om 16:09 - Antwoorden

  Ed begint te zweten van al die VVD-Statenleden die het verhaal van Henk Kamp en Njjpels niet willen en kunnen uitleggen. Uiteraard zal mijn PVV op dit onderwerp frontaal in aanval gaan. Dit kan wel eens uitgroeien tot één van de grote issues van de komende provinciale verkiezingen, die ook de samenstelling van de eerste kamer bepaalt, hoewel je natuurlijk nog niet weet wat er begin volgend jaar nieuwsbepalend is.
  Mocht u zich geroepen voelen: ga naar de verkiezingsbijeenkomsten van vooral CDA SP en VVD en vraag naar hun verhaal in relatie tot de koopkrachtontwikkeling als gevolg van de Renewables. De opstand moet van onderaf, binnen de -qua achterban, maar ook politici, voornoemde twijfelende- partijen komen, alleen dan is er een kans op een politieke aardverschuiving a la Australië.

 8. Rypke 21 juli 2014 om 16:49 - Antwoorden

  FD: fuck democracy, filantropie voor duurzaam, falende dagbladjournalistiek, enz

 9. hugo matthijssen 21 juli 2014 om 17:32 - Antwoorden

  Rypke dit is geen democratie.

  Kijk eens wat een bedrijf als Siemens en veel andere windmolensbouwers doen.
  Ze verspreiden een “groene droom”
  Financieren voor een deel de uitvoering van windmolen plannen.
  Bouwen de molens van meer dan 150 meter hoog inclusief de wieken en ook de miljarden kostende “stopcontacten op zee.
  Maken prachtige folders en verspreiden misinformatie.
  En dat terwijl ze weten dat zonder goede buffermogelijkheden voor grote hoeveelheden piekstroom meer dan 6% van die weersafhankelijke molens op ons vraaggestuurde netwerk nauwelijks inpasbaar is.
  En in de 2e kamer doen ze zich voor als de redder van de aarde en slopen onze energievoorziening.
  En wie dat gaat betalen is wel duidelijk.

  • Theo
   Theo 21 juli 2014 om 22:32 - Antwoorden

   Ach, Siemens is zowel heel erg groot in wind als in conventionele centrales. Ze verdienen toch wel, hoe het ook gaat.
   Ze zingen mee in beide koortjes, en zo hoort dat als je spullen wilt verkopen.
   Verwacht van hen geen sturende rol: dan worden ze sowieso afgebrand. Ze hebben hun lesje geleerd.

 10. TINSTAAFL 21 juli 2014 om 17:57 - Antwoorden

  Ach je moet de link FD en KPMG maar eens googelen en dan zie je dat de plunder accountants vrijwel uitsluitend met de buitenwereld communiceren. En het feit dat KPMG de jaarrekening vam FD controleert zegt al genoeg. FD heeft zijn ziel aan de duivel verkocht.

 11. werff 21 juli 2014 om 21:25 - Antwoorden

  Als Nijpels babbelt over politici die geen ruggengraat hebben, dan babbelt hij als ervaringsdeskundige. Onbegrijpelijk dat dergelijke slapjanussen nog een podium krijgen.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK