Lies, damn lies and environmentalism: zonder energieopslag geen milieuwinst in huidig systeem

Lies, damn lies and environmentalism: zonder energieopslag geen milieuwinst in huidig systeem


Bij research voor een nieuw FD-verhaal kom ik dit gevalletje reclamecodecommissie tegen: in haar door Eneco (kreeg 850 miljoen euro subsidies voor Luchterduinen) meebetaalde Zeekracht-campagne die zij weer tot leven wekt stelt lobbyist voor Eneco en de windmolenindustrie Natuur en Milieu het volgende:

Schone stroom van de zee is goed voor

– het klimaat
– de economie
– én maakt Nederland minder afhankelijk van de energie van andere landen.

Alle drie beweringen zijn nogal afhankelijk van de context. Dat is reclame, en tot daar aan toe. Coca Cola mag ook beweren dat ze de lekkerste zijn, terwijl nuchter bekeken alle Cola totale meuk is en gebitschade veroorzaakt.Anders wordt het wanneer directeur Tjerk Wagenaar desgevraagd nu letterlijk erkent via email (ik vraag altijd schriftelijk commentaar, dat men niet wegkomt met ‘je citeert me verkeerd’:

De productie van stroom uit windenergie leidt niet direct tot verlagen van EU CO2-emissies.

Dank voor deze eerlijkheid. Natuur en Milieu erkent dus dat ‘klimaat’ en windmolens niet 1 op 1 zijn gerelateerd zoals ze wél beweren.
Alsof Wagenaar dus lobbyist voor Coca Cola zou zijn, en betaald door Coca Cola en de overheid mag beweren dat Cola de gezondheid bevordert, en we dus bij aankoop van iedere fles frisdrank gedwongen door de overheid verplicht ook een fles Coca Cola moeten afnemen. En waarbij hij nu erkent: nee, dat koolzuur en oxaalzuur is zo goed niet voor je gebit.

Context doorslaggevend bij emissiebesparing windmolens
Waarbij Wagenaar verder hoopt dat molens wel emissies sparen na aanpassing van het emissiehandelsysteem. We mogen hopen, in dit geval zijn enkele feiten en garanties meer relevant, de context geeft hier de doorslag. Immers: Niet in 2009 – toen Zeekracht begon- was er enige milieuwinst door windenergie in Europa, in 2013 niet, noch zal dit zijn tijdens de uitvoering van het Energieakkkoord, doordat de vrijkomende emissieruimte direct elders wordt opgesoupeerd, en het vaststellen van nieuwe plafonds en eisen daaraan valt buiten de macht van de opstellers van het Energieakkoord.

Je kunt ook het emissieplafond verlagen zonder zonder subsidies op windenergie, en dan moeten deelnemers vanzelf die besparing realiseren waarbij marktinvesteringen in windenergie (die nu louter met overheidssteun van de grond komen) minder onaantrekkelijk worden dan wat nu gebeurt: meer kolen stoken (die vooral uit Rusland komen). Tel daarbij de hoop van Natuur en Milieu dat winstroom enkel goedkoper wordt, en waarom kan ik de euro die ik nu als klant van Nuon van Natuur en Milieu verplicht aan Eneco moet geven niet op een groenere manier besteden?

Het is dus onwaar/een leugen door in je campagnes te stellen dat bij inpassing in het huidige energiesysteem (de subsidies op) die molens (via het Energieakkoord) enige milieuwinst geven. Enkel omdat de PRODUCTIE van windstroom geen emissies geeft, maar Natuur en Milieu verzwijgt de volledige context van markt en energiesysteem die maakt dat netto geen emissiebesparing optreedt. Niettemin kreeg Natuur en Milieu respectievelijk een kleine half miljoen euro en ruim 3 ton subsidies van Agentschap.nl om deze context te verzwijgen, die bepalend is voor de milieuwinst.

In de opvolgende blogs gaat deze fondsenwervende lobbyclub voor nutsbedrijven met de billen bloot bij de volgende twee aantoonbare harde leugens. Dat de economie is geholpen bij massale kapitaalverplaatsing naar een tot inefficientie gedwongen utiliteitssector die minder dan 1 procent van de economie bedraagt, en dat aardgasexporterend Nederland minder afhankelijk zou worden van het buitenland wanneer zij subsidies verstrekt voor het vergroten van haar netinstabiliteit. De vraag staat dus nog steeds open:

  • is een lobbyist voor nutsbedrijven en één bepaalde industrie een goed doel, rechthebbend op een ANBI-status? Als ik betaald door Shell (het grote kwaad van de orthodoxe milieubeweging) voor Shell lobby, ben ik dan ook ANBI?