Afdrukken

Via mijn vrienden van Greenpeace ontvang ik hun nieuwsbrief waarin we lezen dat de club van Pascal Airmiles Husting via het SER Energieakkoord er voor zorgde dat u schulden kunt maken bij geldwoekeraars: de overheid, de 100 procent staatsbank ASN (SNS-dochter),  de Rabobank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Je kunt nu tegen 4,6 procent kosten per jaar over de leensom- schone winst voor de overheid, ASN Bank en Rabo- een bedrag van 10.000 euro over een looptijd van 10 jaar via de Energiebespaarlenining. Om je huis nog meer te isoleren, waar reeds tussen 1990 en 2010 ongeveer 30 procent energie werd bespaard in de gebouwde omgeving. Dat zou milieuwinst geven, via ikinvesteerslim.nl zien wij wat de overheid als bankier ons te bieden heeft.

Greenpeace stelt:

Je huis isoleren is een eenvoudige manier om je energierekening flink omlaag te brengen (die dankzij belastingen voor het SER Energieakkoord met 500-1000 euro per huishouden per jaar omhoog schiet om de windmolens van Greenpeace/VVD te betalen RZ). Zo’n investering verdient zich in vijf tot tien jaar terug (oh? toon mij de getallen..RZ) Heb je het geld er niet voor? Dan kun je  nu goedkoop lenen uit een speciaal fonds dat greenpeace heeft bevochten toen er vorig jaar een energieakkoord werd gesloten.

2000 euro in de pocket van ASN Bank per lening voor het milieu!
Dus Greenpeace stelt zelf dat ze dit hebben ‘bevochten’. Wat het oplevert kunnen we zien volgens ‘verbeteruwhuis.nl’, dat werd ontwikkeld door Groen Links in een ander jasje ‘Milieucentraal’ met Agentschap.nl: de club ambtenaren die Natuur en Milieu bijna een miljoen euro subsidie verstrekte om windmolens op zee te pluggen bij het Nederlandse volk. En in de raad van toezicht van ASN treffen wij weer ex-Natuur en Milieudirectrice Mirjam de Rijk.

We voelen ‘m al aankomen. De isolatie-eisen die je nu met een lening van geldwoekeraars van de overheid/ASN Bank kunt betalen, worden verplicht voor huiseigenaren. Je kunt je ook afvragen: die hele energiebespaarlening is als huiseigenaar niet nodig, want je kunt als lokale overheid ook de woonlasten verlagen in ruil voor energiebesparing. Maar dan loopt de ASN Bank natuurlijk onze rentewinst mis. Meer dan 2000 euro moet je dokken om even tien ruggen van ze te lenen, om je huis dicht te sealen. Terwijl de belastingheffing door het Energieakkoord iedere winst via energiebesparing teniet zal doen.

Voor het milieu uiteraard. (je moet wel in de Yostiband spelen, triangelsolo bij Au Clair de La Lune om daar iets van te geloven….Of mainstream-journalist) Overigens behoor ik niet tot de genen die een groot complot van Groen Links zien, dus Turris hou je dit keer in: de VVD is vele malen schadelijker voor  de Nederlandse economie dan dat aandoenlijke wollensokkencollectief, het Energieakkoord is een VVD-ding.