Energiestromen NL

Energiestromen NL

In dit blog behandel ik Leugen 2 van Natuur en Milieu in haar mede door Eneco en de turbine-industrie gefinancierde campagne voor windturbines en subsidies voor nutsbedrijven: dat wij dankzij molens op zee minder energie hoeven importeren uit het buitenland, terwijl wij in 2012 alleen al qua Nederlands aardgas 10 maal meer aan energie-inhoud EXPORTEREN dan we via elektriciteit importeren (CBS 2012), door de inkoop van nutsbedrijven op de Europese energiemarkt van ondermeer Duitse windstroom. In een vorig blog toonde ik dat Tjerk Wagenaar erkent dat de molens uit het SER Energieakkoord géén CO2-winst geven, waar ze dat in hun campagne wél beweren. Dit blog onthult de rest :

‘schone stroom van de zee is goed voor het klimaat (leugen 1, geen milieuwinst in huidige energiesysteem) , de economie (de tientallen miljarden subsidies uit het Energieakkoord gaan naar minder dan 1 procent van onze economie, een selecte groep voorkeursbedrijvenRZ) en maakt Nederland minder afhankelijk van de energie van andere landen‘.

Natuur en Milieu kreeg ook tonnen euro's subsidie van Agentschap.nl (nu RVO) om zo het beleid te promoten waar de met nutsbedrijven verweven ambtenarij voor staat

Natuur en Milieu kreeg ook tonnen euro’s subsidie van Agentschap.nl (nu RVO) om zo het beleid te promoten waar de met nutsbedrijven verweven ambtenarij voor staat. Ook de ambtenarij blaast de opbrengst op met een factior 2

Wil Tjerk Wagenaar minder Duitse windstroom?
Een blik op de CBS-cijfers van energieverbruik in Nederland in 2012 (zie grafiek) is afdoende om de laatste bewering te toetsen. Van alle 415 Petajoule gebruikte elektrische energie in 2012  (12,7 procent van totale verbruik) werd 116 Pj (3,55 procent van totaalverbruik) door nutsbedrijven in het buitenland ingekocht. Hier zou Nederland dus minder afhankelijk kunnen worden, wanneer de door buitenlandse energiereuzen overgenomen nutsbedrijven voortaan alleen nog Hollands opgewekte stroom afnemen, waar ze nu veel goedkope gedumpte Duitse windstroom afnemen. (hoeveel op het totaal zoeken we nog op, wie het al weet: comments below!)

  • Echter, door het Energieakkoord en hoge gasprijzen ten opzichte van kolen sneuvelt de WKK zoals Theo al blogde, volledig in het binnenland opgewekte stroom én warmte door tuinders. Dat is 201 Pj en dus al méér verlies aan in Nederland opgewekte energie dan Nederland nu in het buitenland inkoopt op de Europese stroommarkt.

Tienmaal grotere energie-uitvoer via aardgas dan inkoop elektrische energie
Maar wat we verder zien: Nederland is niet afhankelijk van het buitenland voor haar stroomvoorziening, wanneer een groter deel aardgas- twee maal schoner dan steenkool- voor de eigen stroomvoorziening werd benut en daadwerkelijke emissiereductie in de nutssector maatgevend zou zijn.  Van de 2406 Pj in Nederland opgepompte aardgas exporteren we maar liefst 1812 Pj. Trekken we van die export de 783 Pj af- omdat Nederland doorvoerhaven is van olie en gas- dan nog betekent dit dat we 1029/2406 x 100= 43 procent van ons aardgas UITVOEREN.

Oftewel, qua energieinhoud voeren we dus een factor 10 MEER uit, dan we via inkoop van buitenlands opgewekte energie invoeren.

ANBI: Algemeen Nutsbedrijf Bevoordelende Instelling
Hoe moeten we de bewering van Natuur en Milieu- een club met ANBI-status- dus beoordelen: creatieve waarheidsinterpretatie? Of gewoon als nog een verkoopargument voor de industrieen en nutsbedrijven die zij via haar campagnes aan extra subsidies helpt? ANBI krijgt dan een wel bijzondere betekenis: algemeen nutsbedrijf bevoordelende instelling.

Voor 90 MW aan windmolens in de Noordoostpolder krijgt RWE van Henk Kamp alvast een kwart miljard euro subsidies uitgesmeerd over 15 jaar om stroom op te wekken, waar dochterbedrijf Essent al de gelukkige ontvanger was van 4 miljard euro MEP-subsidies voor bosbijstook in de Amercentrale en voor de centrale in Cuijk. Niet voor niets was Essent sponsor van klimaatcampagne Hier, waarin Algemeen Nutsbedrijf Bevoordelende Instellingen participeerden als WNF en Natuur en Milieu.

Terwijl een schone gascentrale de Enecogen op de Maasvlakte (850 MW) nu vaak stilstaat. Dat door verkeerde investeringen en averechts Europees energiebeleid verlieslatende nutsbedrijven- waaronder ook de Nuon- deze kapitaalvernietiging met subsidies willen compenseren is voor te stellen, en dat zij marketingfirma’s als Natuur en Milieu voor dat doel sponsoren: maar waarom is dat een algemeen nut, dat belastingvrij Postcodeloterijgelden mag ontvangen?