image
Eindelijk is mijn voorspelling van 9 jaar geleden in NRC Handelsblad papieren werkelijkheid werkelijkheid geworden, de wolf is weer in Nederland, en dus heeft het bevoegd gezag de wolf nu in de Flora en Faunawet opgenomen.
Historisch moment, en bij pragmatische omgang met de polderwolf een aanwinst.

Je mag dus geen wolf schieten, verstoren of bedreigen, en moet bij schade aanspraak maken op het faunafonds. Wat roet in het eten kan gooien bij acceptatie van de wolf is dat de hij onder Natura 2000 gaat vallen, waarmee de ongelukkige die een wolf op zijn terrein krijgt er geen enkele lol van mag hebben, enkel papieren rompslomp en lastenverzwaring via dure natuurtoetsen. Uiteindelijk is Natura 2000 er niet voor de natuur, maar voor onderzoeksbureaus, het adviescircuit en de ambtenarij. Ik ken beheerders die habitatrichtlijnsoorten maar verzwijgen vanwege de beheersrompslomp die dat anders oplevert.

Deze onheilige drie-eenheid doet hard haar best om mensen van de natuur te vervreemden tot het punt waarbij ze natuur identificeren met lastenverzwaring en overheidsrepressie. Terwijl natuur bij mij staat voor vrijheid, even ontsnappen aan het systeem van de intensieve mensenhouderij dat onze moderne pseudodemocratie is. Waar onze papieren ‘ik’ een levenslange vrijbrief voor repressie en exploitatie is, met de sedatie van vrije consumptie als zoethouder.
Registreren komt van REGIS, de koning, heerser die u als batterijtje ziet waarvan hij na registratie een deel van de opbrengst mag claimen. Zo kunnen sommige natuurorganisaties ook de wolf claimen, nu hij ook op papier is geregistreerd.

Maar de wolf is nu officieel een Nederlandse diersoort. Hoera! Laten we hopen dat hij ieder managementplan dat Ark natuuromtwikkeling opstelt met subsidies, met de voeten treedt, zodat zijn gedrag ons mag verrassen en dus boeien.