RZ14windmolen2

De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat de Duitse Algemene Rekenkamer het ‘duurzame’ energiebeleid van Angela Merkel onder de loep hield en vernietigend oordeelt: haar regering is het zicht volledig kwijt op de kosten van haar klimaat/energiebeleid, wat leidt tot verspilling van honderden miljarden euro’s belastinggeld. Liefst 24 verschillende overheidsinstanties bemoeien zich met de Energiewende, waar eerder 6 ministeries zich er mee bemoeiden voor na Fukushima het milieuministerie en ministerie van Economische Zaken de regie overnamen. IN die bureaucratische mist, raakt de regering Merkel volledig het zicht kwijt op rentabiliteit van bestedingen, laat staan waar alle subsidies verdwijnen. Lees het bericht in de FAZ!

Turbines in aanbouw bij Urk: 1 miljard euro subsidies en onbekende kostenoverschrijding via inpassing net

Turbines in aanbouw bij Urk in Natura 2000-gebied IJsselmeer: 1 miljard euro subsidies en onbekende kostenoverschrijding via inpassing net

Echo van Nederlandse Algemene Rekenkamer.
Dit nieuws is voor Nederland zéér relevant, omdat onze éigen Algemene Rekenkamer in 2009 vergelijkbaar oordeelde en toen volmaakt genegeerd werd door alle Kamerleden (ex Rene Leegte en Richard de Mos die Kamervragen stelde, nadat wij 2011 agendeerden hoe het zicht kwijt was op de besteding van 18 miljard euro klimaatsubsidies en haar effectiviteit per euro) en alle zelfbenoemde kwaliteitsjournalisten door bleven slapen.

De uitgaven voor klimaatbeleid vallen onder verschillende portefeuilles van (semi) overheidsinstanties (Zelfstandige Bestuurs Organen), die zich nauwelijks in de boeken laten kijken, waardoor controle op effectiviteit per besteedde euro onmogelijk wordt.Eerder oordeelde de Algemene Rekenkamer al dat subsidies voor ‘duurzame’ (weersafhankelijke energie) de meest dure vorm van klimaatbeleid zijn, een conclusie die CE Delft herhaalde nadat Kamervragen van René Leegte leiden tot dit nieuwe onderzoek. Het Algemene Rekenkamer rapport is nu van de site verdwenen….

Zelfbenoemde mediaprofessionals slapen lekker door zzzzzzzzzzz
Dankzij de slaperigheid van onze zelfbenoemde mediaprofessionals blijft Nederland nu Duitsland opvolgen als ‘groen voorbeeldland’, ookal stijgen de CO2-emissies van Duitsland de afgelopen jaren, vorig jaar met 2 procent. Het SER Energieakkoord leidt tot 60-100 miljard euro verspilling van belastinggeld zonder milieuwinst in huidig Europees energiesysteem, zoals ik al aantoonde en wat zelfs Tjerik Wagenaar van Natuur en Milieu bevestigt..

Snurk: SER Energieakkoord geeft minder dan 0,3 procent besparing fossiele brandstof voor 60-100 miljard euro kosten
Een nieuwe berekening van Cees Le Pair is net verschenen, en laat mensen met andere getallen weerleggen waar hij toe komt:

1. De besparing op fossiele brandstof door windmolens in Nederland kan eindelijk worden berekend met praktijkgegevens. Het energieakkoord met land en zee vol molens spaart minder dan 1% van ons energie verbruik en minder dan 0,3% van de fossiele brandstof die wij verbruiken en verwerken samen.

In de onkostenberekening zit nog niet de schade aan ons landschap verrekend, waardedaling van woningen en 30-130 dode vogels per turbine per jaar, waarbij de Crisis en Herstelwet de plaatsing van deze vleesmolens mogelijk maakt in Natura 2000-gebied.

Hier op Climategate.nl houden wij NL wakker, met Simon van Elsevier en nog enkele mensen die kunnen rekenen en niet blind achter de ambtenarij en de milieubeweging aanlopen.  U wordt op historisch grote (gemeten in miljarden euro’s) wijze ge…….. door zowel politiek als mainstream-journalistiek. Lof aan de Algemene Rekenkamers van dit land en de exact opgeleide rekenmeesters als Udo, Le Pair, onze huisingenieur Theo, die doen wat de journalistiek en politiek nalaat en negeert: zij zijn de instanties die werkelijk de democratie bewaken.

Hee, journo-amateurs, word eens wakker!