DamanakiDankzij de verkleutering van openbaar bestuur bloggen en twitteren zelfs Eurocommissarissen, waarbij hun afdeling communicatie ongekozen en niet op vakkennis geselecteerde bestuurders ‘in de markt’ (…) zet en  narcistische zelfprofilering als deugd verkoopt in plaats van te bestrijden psychische kwaal.  We zien hier hoe Gucci-communiste Maria Damanaki een ongevraagd persoonlijk consumentenadvies opdringt over welke vis u wel en niet zou mogen eten op vakantie a pocket guide to beach holidays volgens haar groene schoolmeisjes-mening. Meningen zijn gratis (ook voor deze blog betaalt u nul euro), maar Damanaki’s mening krijgt politiek gewicht doordat zij Eurocommissaris is en die wordt in haar machtspositie voorschrijvend/beleidsrelevant.  Terecht komt visserij-organisatie Europeche dan ook in opstand:

Dear Mme Damanaki,
This week we have been made aware of your personal blog that was posted by you on 1 August 2014 on your
website and that was titled “POCKET GUIDE TO YOUR BEACH HOLIDAYS” (http://blogs.ec.europa.eu/damanaki/
pocket‐guide‐to‐your‐beach‐holidays/).
In this blog you formulate a personal advice to the general consumer what seafood to consume during the holiday
season. And because this advice is coming from the highest EU authority responsible for formulating and
guarding the EU fisheries policy, it will no doubt be taken seriously by the reader.
Against this background it is shocking to read that the EU Commissioner responsible for fisheries openly advices
against consuming seafood caught by driftnets or bottom‐trawlers. Shocking because both fishing methods are
entirely legal operations in the EU. Moreover, bottom trawling is one of the major and most widely used fishing
methods in the EU, particularly in demersal fisheries. Many of these fisheries are also MSC certified.
On behalf of the fish Producers Organizations and national fishermen and ship‐owners associations in the
Member States we therefore write you this letter in protest. Whatever personal opinion you may have, an EU
Commissioner cannot abuse his or her position and authority to economically harm an entire industry by
suggesting their operation to be irresponsible and that consequently their products should not be bought by EU
consumers, while this industry is acting entirely within the legal framework of EU and national legislation.
Yours sincerely,
Javier Garat and Sean O´Donoghue

Een Eurocommissaris die adviseert om vooral niets van een visserij af te nemen die deels ook MSC-gecertificeerd is en door de EC toegestaan. Zo herhaalt zij weer de mythe van ‘schadelijke bodemberoering’, die wij met de Trawlingguide van de SWNM al effectief van kanttekeningen en context voorzagen.

Maria WWF Damanaki: Bottom-trawling even seriously damages the bottom of the seabed and its ecosystem.

De intensiteit van bevissing en aard van sediment bepalen de ecologische impact (zie ook Halpern et al Science 2008, die wij aanhalen in de MPA-Wijzer), niet de methode an sich. Damanaki maakt kortom weer al dan niet bewust de zelfde fout die NGO’s als Greenpeace maken omdat een simpele boodschap (het is de boomkor/het is CO2) beter in media beklijft, los van alle wetenschappelijke nuances die de realiteit beter beschrijven en juist tot effectief duurzamer visserij zouden leiden. Zodat het groene schoolmeisje dat directrice van de NIOO is al riep ‘ooh, de boomkor, daar moeten we zo snel mogelijk van af’. Wie een geinformeerd geluid wil over trawling en (over)bevissing bestelt via Oxford University Press dé gids voor dummies bij overbevissing van visserijbioloog Ray Hilborn: ‘Overfishing, what everyone needs to know’.

Dat Damanaki’s departement jarenlang vooral de Spaanse visserij zwaar subsidieerde via het EVF-fonds dient zij vervolgens niet af te schuiven op de vele vissers die ons van een lekkere dis voorzien op vakantie, laat staan door een visserijmethode in een kwaad daglicht te stellen die in vele regio’s daarbuiten worden gebruikt. Het is haar eigen schuld wanneer daar overbevissing plaatsvindt, en wanneer zij geen effectieve handhaving daartegen op poten kan zetten die zich op wetenschap baseert in plaats van groen schoolmeisjesproza. Ondertussen krijg ik al weer de aanleiding voor een volgende blog van een lezer toegestuurd:

Geachte heer Zeilmaker, ik volg met belangstelling uw columns op Visserijnieuws en denk met u dat de wetenschappelijke onderbouwingen van Imares zeer twijfelachtig zijn, vaak niet te volgen. Opwww.internetconsultatie.nl is een stuk vrijgekomen met het nieuwe subsidieprogramma voor Nederland. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Er wordt gesproken over bijeenkomsten, veel draagvlak voor het programma enz.. Maar bent u er ook bij betrokken geweest? (Nee, wat denk je, dat men een kritisch geluid wil, men wil meeklappers rz) Wat vindt u van de focus op aquacultuur? (Logisch, er komt nu veel vismeel vrij dat ergens naartoe moet RZ) Wellicht voortzetting van het miljoenenproject van Imares van Zeeuwse Tong? (Imares zal er hoe dan ook niet minder van worden RZ)