Primitief waterbeheer vermindert draagkracht Waddenwater

Primitief waterbeheer vermindert draagkracht Waddenwater

Vandaag sprak ik eindelijk eens Martin Scholten in Den Oever, de (ex)directeur van Imares, die Climategate.nl zeer goed kent en we hadden een goed gesprek. Toen hij wetenschapper was schreef Scholten als promovendus een hier vaker besproken proefschrift dat in het waterbeheer een prominenter plaats verdient en dat Herman ‘fuck the fishermen’ Verheij van de Waddenvereniging eens aandachtig zou mogen lezen.  De helderheid van het water vergroten én tegelijk de visproductie, door je beheer op de watervlooien (zoet water) en copepoden (roeipootkreefjest zout water) te richten die de algen (die het water vertroebelen) begrazen.Hoe meer begrazing, hoe helderder het water. Een stuk minder eenzijdig dan wat nu gebeurt: afknijpen tegen hoge onkosten.

Waddenvereniging voor voedselarm water én veel vis tegelijk: inderdaad, dat kan niet
We knijpen nu de fosfaattoevoer af  via miljarden euro’s kostende verwijdering via RZWI’s. Daardoor ontstaat de voedselarme bak water die het Wad nu is, waardoor minder visproductie is dan in de jaren ’80 én minder schelpdierproductie. Waardoor er voor natuur én visserij minder voorraad is. Basale biologie op een bierviltje…Meer voedsel, meer biomassa. Punt.

Dat milieubeleid -zoals via de Kaderrichtlijn Water- de voedseltoevoer afknijpt is geen mening, maar een constatering: het is bijvoorbeeld onomstotelijk experimenteel aangetoond (Maricult Research Project) dat een kensoort van eutrofe wateren als de mossel beter groeit bij hogere fosfaatgehalten (zoals in de jaren ’80).

Haal een fosfaattrap uit de RZWI’s en je bespaart zowel kosten voor waterzuivering (en elimineert verwerking tot as en dump in mijn Ascche van fosfaat), én je brengt de natuurlijke productie omhoog in het water, zoals dat eeuwen gebruikelijk was toen mensen hun effluenten op het oppervlaktewater loosden.

Zodat we uit eigen wateren ook meer lekkers kunnen consumeren, ons afval als voedsel dankzij de natuur die het omzet in iets lekkers. Oftewel: je kunt het fosfaat verwijderen via een RZWI of via het natuurlijke systeem, dat ons haar heerlijkheden geeft als verse vis, schelp en schaaldieren. Verwijder liever de stoffen die de copepoden en watervlooien (= vissenvoer) benadelen, maar ga geen nuttige meststoffen te lijf.

Waarom noem ik Herman ‘Fuck the Fishermen’ Verheij?
Ik richt mij tot Herman persoonlijk, omdat

a. ik zeker weet dat hij dit blog leest als het over hem gaat, zijn directeur Arjan Berkhuysen leerde ik zo ook kennen. Dus waarom Herman dan niet…

b. Herman Verheij in een krantenberichtje ‘Groot alarm over waddenvis’, alweer basale Wadden-wetenschap negeert, om vervolgens met andere entiteiten ( het geldgeile Wereld Natuur Fonds) alle trends die hij als negatief ervaart in de schoenen te schuiven van de partij waartegen het ’t makkelijkst scoren is: de kleinschalige kustvisserij. En te pleiten voor het op slot zetten van het Wad voor iedereen die daar lekkere natuurproducten oogst voor ons. De grootste leugen die we uit zijn mond optekenen en die alle studies tot nu toe negeert (die niet zijn straatje passen). Uit Herman Verheij zijn mond tekenen wij op:

Over de oorzaken van het dalende visbestand weten we nog helemaal niets

Dat ligt alleen aan het feit dat Herman zijn literatuur niet bijhoudt….Herman, ga je eens wat breder informeren buiten het partijkader van Groen Links.Waarna hij pleit voor het op slot zetten van de Waddenzee voor visserij.

  • Dus hoewel Verheij NIETS zegt te weten over de oorzaken, weet hij al heel zeker dat het de visserij moet zijn.Ra ra, hoe kan dat, behalve vanuit een volstrekt onwetenschappelijke tunnelvisie die politiek bepaald is.

IN werkelijkheid is er al een schat aan informatie en studies, die een alternatieve oorzaak aangeven: verkeerd water- en milieubeheer (wanneer visproductie een doel van je natuurbeleid zou zijn) die de draagkracht van het water verminderen voor zowel visserij als natuur, terwijl geen enkele studie tot nu toe een oorzakelijk verband met visserij kon geven (en discards met de spoelsorteermachine redelijk onder controle zijn).

Gelooft Herman Verheij in de doctrine van ‘natuurzuiverheid’, waarbij ‘de natuur’ (het wensbeeld dat NGO’s construeren) ‘beter’gaat wanneer je zoveel mogelijk mens er uit haalt? Ga je eens inlezen in serieuze wetenschap: ik heb wel een gezonde literatuurlijst voor je om je decennia achterhaalde denkbeelden bij te stellen, tenzij je dat niet WILT doen natuurlijk.

Foei Herman, ga je eens wat breder informeren buiten het partijkader van Groen Links
Herman….ga eens met Martin Scholten om de tafel, lees zijn proefschrift, doe eens frissere ideen op over ecologie en natuur: de natuur is geen broos vaatwerk dat aan het infuus van NGO’s moet hangen en ten onder gaat wanneer we niet voldoende geld op jullie giro storten. Zodat jullie onder de vlag van ‘het milieu’ wat linksige politiek kunnen bedrijven: via het hinderen van bedrijvigheid.

Beste Herman Verheij, hebben jullie nou echt NOG niet door dat jullie met jullie eenzijdige en opgeblazen rampentaal over onze veerkrachtige natuur een ietsiepietsie klein beetje over datum zijn? Of ben je zo ideologisch verblind en overtuigd van je eigen morele superioriteit dat deze blog afketst op een olifantenhuid van groene Gutmenschlichkeit?

Waarbij je nu de hogere beschaving gaat uithangen van ‘ach, de toon, veel te ruw, kijk dan eens naar mij, hoog verheven Gutmensch, hoe beschaafd en netjes ik ben’. In dat geval verdien je hooguit een draai om je oren. Want met je uitlatingen benadeel je ten onrechte werkende mensen, zonder enige constructieve oplossing aan te dragen. Dus wie is er hier nu meer beschaafd? Ik vind liegen voor financieel gewin minder beschaafd, dan met scherp schietend zeggen waar het op staat.