Steun de makers van mooi landsdchap met uw consumptie

Steun de makers van mooi landschap met uw consumptie

Zaterdagnacht reed ik naar de Eifel voor een fotografische trip, en na aanschaf van een fles abdijbier bij de Abdij van Himmerod -die ook aan natuurbescherming doet – viel het idee binnen: is er niet een grote brouwer die op duurzame basis in de natuurbranche kan stappen? Die per verkocht flesje onmisbaar vocht een cent afdraagt aan particuliere natuurfinanciering, bijvoorbeeld om landgoederen in stand te houden, of om het beheer te financieren van een specifiek landschapselement. Of een grote kroeg: barhangen voor biodiversiteit!

Steun bedreigde menssoorten die het landschap maken
Je mikt op een product dat mensen al eeuwen massaal consumeren, en wat ze ook zullen blijven doen: bier. Structureel drinken voor de natuur kan voor een lijst van makers van schoonheid die wij van Climategate.nl en geestverwanten samenstellen. Wij steunen bedreigde mensensoorten, grondeigenaren en makers van schoonheid in het landschap die lagen slagen iets mooi landschappelijks in stand te houden tegen de lastenverzwaringen van de overheid in, en het uitzuigend establishment (ik moet ING steeds meer geld betalen om met mijn eigen geld te kunnen betalen….)

  • Uiteindelijk is in heel Europa – het mooiste en meest boeiende continent van de wereld- de mens de maker (en breker) van bio- en culturele diversiteit en bepalen goede en slechte economische keuzes wat in het landschap gebeurt. Wanneer wij over ‘achteruitgang van biodiversiteit’ spreken, gaat dat vooral over de achteruitgang van menselijke leefstijlen die een positieve landschappelijke bijdrage gaven, doordat deze bewakers van diversiteit het economisch afleggen tegen de makers van monotonie met de (r)overheid voorop.
  • Ik bedoel dus geen blanco cheques richting gecorrumpeerde marketing- en politieke ideologie gedreven clubs als FondsenVogelbescherming of nog erger: het Wereld Natuur Fonds die zelden of nooit in fysiek bestaande natuur in NL investeerden of slechts incidenteel als het project mediavoordeel oplevert (en dus donateursaandacht).Clubs die mekkeren ‘de natuur is bedreigd, hier is onze giro’- blijven de natuur zo’n linksig luchtje geven waar de doorsnee-bierdrinker niets mee heeft. Bovendien zijn deze clubs met hun steun aan de turbinisering van ons landschap en de bureaucratische variant van ‘duurzaam’ de grootste vijanden van landschappelijke schoonheid geworden.

Bierodiversiteit!
Hoeveel arbeid (=onkosten) de mensen van bijvoorbeeld Nationaal Park de Hoge Veluwe moeten verrichten om zandverstuiving en heide te houden en het Park mooi te houden voor hun 500.000 bezoekers, al dennentrekkend en hier en daar met de shovel. Omdat anders alles dichtgroeit, mede dankzij de verhoogde stikstofdepositie. Die zandverstuivingen leveren supervogels op als de nachtzwaluw, een beest dat spookachtig vliegt en een geluid maakt als bij het Blair Witch Project. Als daar een grote brouwer met een beetje stijl in zou stappen. Ik bedoel dan niet Amstel Bier, dat is het bier der Plebejers die er toch geen reet om geven, maar Brand (mijn favoriete pils in NL) of Hertog Jan. Merken met voldoende afzet om verschil te maken.

Ook in de mooie gebieden van Europa geldt een soort Tragedy of the Commons. De mensen die het landschap haar karakter geven (zoals een pastoraal agrarisch landschap) door gewoon hun ding te doen (kleinschalig boeren, kloosters, abdijen, landgoed-eigenaren) kunnen de broek vaak niet meer ophouden en verdwijnen. Er komen toeristen die hun huizen kopen om het landschap te consumeren, zonder aan het landschap bij te dragen. Alleen de intensievere agrarische bedrijven overleven, waarmee dus langzaam en onvermijdelijk de  schoonheid erodeert, vertraagd door wat overheidssubsidie.

Wat nodig is om de schoonheid te bewaren is een structurele (= duurzame) particuliere kapitaalinjectie. Zodat wanneer je ‘plop’ een flesje dopt, en iemand vraagt: de hoeveelste is dat al alweer? Dat je dan zegt, ho ho, ik ben de natuur aan het beschermen, via bierodiversiteit.  Alles van waarde is weerloos, de eigenaren en beheerders van vele plekken die wij mooi vinden en benutten voor vakantie kunnen allemaal wel wat extra geld gebruiken om het mooi te houden. Om minder van de onbetrouwbare overheid afhankelijk te zijn is meer geld nodig. Wie stapt er in?

Oh ja, er was al een brouwer die ‘de korenwolf’ deed, maar dat bier was echt niet te drinken…