Exponentiele toename bruinvis Noordzeekust, kan deels artefact zijn van meer waarnemers

Exponentiele toename bruinvis Noordzeekust

Terwijl historisch veel en ieder jaar meer bruinvissen langs de kust worden gezien, slaat Stichting Rugvin (ex Stichting de Noordzee, betaald door WNF en Rijkswaterstaat)– loos alarm over ‘verhongerende’ bruinvissen in de Oosterschelde met suggestief beschuldigende vinger naar visserij die alle kabeljauw en wijting weg zou hebben vangen in de Oosterschelde, hoewel ook de hongerige Japanse Oester wordt genoemd en de zeehond buiten schot blijft.
De greep naar media-aandacht met beroep op ‘nieuw onderzoek’ is geslaagd: Zeeuwse Statenleden van de PvdA stelden al statenvragen, bezorgd over de hongerige bruinvissen die meer onderzoek willen. Maar wat is er echt aan de hand? Daarvoor is Climategate.nl er. We zien hier het resultaat van een luxeprobleem, er zijn blijkbaar al TEVEEL bruinvissen voor het huidige milieu en graad van faunabezetting van de Oosterschelde, waar een kwart eeuw geleden vrijwel géén bruinvis rondzwom. Wat deze door natuurnegativisten van Greenpeace en Ark (‘de natuur is goed, de mens is slecht’/ verdienmodel op basis van schuldgevoel) bemenste club uitlegt als negatief is eigenlijk positief.

Volledig ander milieu dan 25 jaar terug, DUS ook andere (vis)fauna
Rugvin moet erkennen dat het water minder voedselrijk is dan decennia terug (afname fosfaatgehalte). Toch schuiven ze alvast de schuld weer in de schoenen van natuurgebruikers als visserij die de kabeljauw zou wegvissen, en er is weer ‘meer onderzoek nodig’(= meer werk voor rugvin-consultants en collegae).

Terwijl een beetje ecoloog weet: er zijn zoveel dieren als er voedsel is, en dus krijg je zoveel vis als bij het heersende milieu past. De Oosterschelde van nu is een totaal andere waterplas dan 25 jaar terug (voedselarmer en warmer, meer oesters en visetende zeehonden én veel meer bruinvissen). De mensen van Ark Natuurontwikkeling (natuur die mensen nodig heeft voor ontwikkeling) slaan ook geen alarm als honderden grote grazers in de Oostvaardersplassen het loodje leggen door voedselgebrek, dan heet het plots ‘ natuurlijk’.

Dus waarom is hier sprake van een door mensen veroorzaakt probleem, en moet er bij dit volledig andere milieu weer net zoveel wijting en koudwatervis kabeljauw zijn, terwijl de zeewatertemperatuur met 1-2 graden steeg. Misschien zijn er na decennia stormachtige toename teveel bruinvissen voor zo’n kleine plas, en eten ze het voedsel voor elkaars bek weg, als de eveneens in aantal ge-explodeerde zeehonden dat al niet doen.  (eten 4-5 kilo vis per dag, populatie Zeeuwse delta groeide van 0 in jaren ’80 naar 4-500 nu)

Veel meer concurrentie van zeehonden, waarbij Grijze Zeehond ook bruinvis eet

Veel meer concurrentie van zeehonden, waarbij Grijze Zeehond ook bruinvis eet

Het gaat historisch goed met de bruinvis in onze kustwateren, en als de faculteit diergeneeskunde bij gestrande exemplaren een lage conditie vindt is dat logisch: een gezond doorvoed beest heeft minder kans om te stranden, die blijft lekker op volle zee rondbruinvissen. Als hij niet wordt doofgebeierd door alweer een nieuw offshore-turbinefarm van de geestverwanten van Stichting Rugvin/Wnf: al deze fondsenwervende organisaties zijn voor turbines op zee.

In 2011 werden nog historisch veel bruinvissen langs de kust geteld, zo meldde ook Mardik Leopold in het maartnummer van Natura het ledenblad van de KNNV (een goede natuurclub waar alle Climategate-lezers lid van kunnen worden). Dat leidde hij af aan het hoge aantal strandingen in 2011 langs de kust, 849 dieren. Wanneer zoveel bruinvissen aanspoelen, is dat een teken van een grote bronpopulatie, die vooral ver op zee leeft. Ook een stranding is niet beslist direct een negatief teken, het kan ook op meer voedselconcurrentie duiden. En dan nog, waarom mogen alleen bruinvissen uit onze zee eten, en mensen niet? Wat is er mis met het positieve feit dat er Zeeuwen zo gek zijn om nog beroepsvisser voor ons te zijn, zodat we vers zeevoedsel kunnen eten..

Een typische ‘foute’ natuurclub: stichting Rugvin, Broos Vaatwerk BV
Wanneer- zoals bij stichting Rugvin- je verdienmodel leunt op het problematiseren van één diersoort- is een positief signaal een negatief signaal: wanneer alle Nederlanders zien dat het goed gaat met de rugvinnen- ik pleit al jaren voor vissers die Whalewatch-trips gaan houden is Stichting Rugvin niet meer nodig, of wat voor club dan ook die geld verdient met het afschilderen van de veerkrachtige en weerbare natuur als broos vaatwerk die niet zonder Postcodeloterij, Marianne Thieme en subsidies kan. Een sneu rupsje nooitgenoeg waarvan mensen onderhand genoeg hebben.

Wordt lid van KNNV, of steun een positief concreet natuurinitiatief
Je hebt ontzettend veel goede en positieve natuurorganisaties als de vereniging voor veldbiologie KNNV, vogelwachten, vlinderverenigingen, botanische tuinen en horti, en particuliere natuurbeheerders en vele vrijwilligers die mensen de natuur laten ruiken en proeven, die geld in de fysiek bestaande natuur investereng. Er zijn clubs die knelpunten voor dieren oplossen. Zij zijn het DNA van groen Nederland.

Maar in media blijven de negativistische politiek gemotiveerde entiteiten domineren die de natuur als broos vaatwerk afschilderen om zo via aanspraak op angst en schuldgevoel fondsen te werven, waarbij ze altijd doen alsof ‘De Wetenschap’ aan hun kant staat. Wat meer dan werk voor de eigen club en consultingrapportjes, inclusief het hinderen van andere natuurgebruikers levwrt dat op?

Kap daar toch eens mee, en Rugvin kan onze rug op: besteed het geld dat jullie nu krijgen van koning zandsuppleties en kustverharding/arming Rijkswaterstaat aan mitigerende maatregelen zodat die bruinvis makkelijker in en uittrekt uit de Oosterschelde. Of ga meer Japanse oesters vangen en consumeren, als jullie suggereren dat die het water voedselarmer maken. Die zijn goed te eten, je kunt ze gewoon rauw uit de schelp peuteren.

Alsof je een jong damesvruchtje…nou ja, eehh, u weet wel.