RZ14windmolen2
De NOS bracht gisteren het oude nieuws over de ‘gedragscode’ van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Zonder enige kritische vraag over wát die ‘gedragscode’ inhoudt, lopen ze achter de marketing aan van overheid en NWEA. Met termen als ‘compensatie’ en ‘draagvlak vergroten’ presenteert de NOS die als ‘kijk eens wat een redelijk voorstel’. Terwijl dit betekent:  het afkopen van de alomtegenwoordige weerstand tegen gedwongen turbineplaatsing met 50 eurocent belastinggeld per MWH opgewekte energie(uit 0,15 ct SDE+subsidie per kWh).

 • De gedragscode is dus een regiogebonden belastingteruggaaf. Ga in de buurt van een turbine wonen en u krijgt via de NWEA en Henk Kamp een deel van de gestegen energiebelastingen terug, waar de overheid de Rijkscoordinatieregeling toepast om verzet tegen plaatsing juridisch onmogelijk te maken. (draagvlak)
 • Totalitaire bureaucratie
  We hebben hier een partij, de NWEA die het geweldsmonopolie van de overheid gebruikt om haar winkelnering bij u in de achtertuin te zetten, u geld afhandig maakt en u belooft iets van dat geld terug te geven als u dan voortaan uw mond maar houdt. (…)

  Stel, je gaat pinnen en een multiculturele kansenjongere rooft daarvan 50 euro,en belooft u 20 euro terug te geven (‘ik zwirretje fokking bitsj’) als u niet de politie belt. Zo’n type gedragscode hanteert de NWEA, en de NOS bericht daarover als ‘wat goed van de NWEA’. Welkom in de totalitaire bureaucratie die Nederland af en toe lijkt geworden.

  NWEA; Camorra
  Als dat een ‘gedragscode’ heet, wat is misdraging dan nog, neigt dit niet naar maffiose praktijken? Een ‘offer you can’t refuse’. Valt het kwartje nóg niet? Uw boeman zal het nog eens voluit opschrijven, in de woorden van de Leeuwarder Courant. Die nemen vandaag het bericht ook over met de insteek van de belanghebbende (NWEA):

  Bouwers van windmolenPARKEN gaan omwonenden in de omgeving van windmolens compenseren (…..) Dit staat in de gedragscode van de NWEA, waarover de NOS gisteravond berichtte. Met de compensatie hoopt de belangenbehartiger van de windenergiesector (…) het draagvlak (…) voor windmolens te vergroten. De compensatie bedraagt volgens de gedragscode 0,40 tot 0,50 euro per MWh aan opgewekte energie. Dit komt neer op 3000 euro per molen.

  In een ‘analyse’ van de Leeuwarder Courant over windmolens als splijtzwam in de provinciale coalitie, schrijft Atze Jan de Vries ook zonder oogknipperen de marketingtermen over van de belanghebbenden als ‘compensatie’en ‘participatie’, zonder één maal af te vragen of te schrijven wat dit concreet is: het afkopen van verzet met belastinggeld bij het buiten spel zetten van lokale democratie met machtsvertoon van de Rijksoverheid. Een overheid die optreedt als belangenbehartiger van één specifieke industrie.

  Is er niet één journo die vraagt: wáár betalen ze dat van?

  Je krijgt het idee dat journalistiek bij de NOS betekent: een persbericht uit de emailbak vissen waarbij de uit 100den ambtenaren bestaande redactie van havo werk en denkniveau een goed gevoel krijgt, om daarover wat mensen voor de camera te laten leeglopen waar de redactie een goed gevoel bij krijgt.’

  Wat is er tegenwoordig mis met eehh, nadenken… Om toch in de gevoelswereld van de gemiddelde NOS-journalist een snaar te raken: stel dat een bouwer van olieraffinaderijen of chemiebedrijf met de overheid massaal rokende fabrieken zou neerzetten in achtertuinen van mensen, waarbij protest onmogelijk was, en waarbij men compensatiegeld uit belastingverhoging aanbood…

  Snappen jullie het nu? Als je het niet WILT snappen houdt het op natuurlijk.