Anjelier is geen koudwaterkoraal maar anemoon en zeer algemeen op scheepswrakken

Anjelier is geen koudwaterkoraal maar anemoon en zeer algemeen op scheepswrakken


De kopieermachine van onze mainstreammedia echoot een persbericht van het Wereld Natuur Fonds: er zou een uniek hard koudwaterkoraal ‘anjelierkoraal’ ‘ontdekt’ zijn bij een wrakduik op de Doggersbank. Maar wat we op het plaatje zien lijkt mij geen koraal, maar de algemeen op wrakken voorkomende anjelier Metridium senile, dat is geen koraal maar een anemoon. Tenzij ik seniel geworden ben… Wanneer ik gelijk heb, dan is de WNF ontdekking wel heel bijzonder: een nieuwe soort voor de wetenschap dankzij 1 campagneduik.
Zuigt WNF niet bestaande soort uit duim?
Op de Doggersbank komt wel de – volgens Stichting de Noordzee enige Nederlandse koraalsoort– dodemansduim voor aldus de Natuurwaardenkaart Noordzee, op de diepere en dus minder dynamische hellingen van deze meestal kale zandbank, waarvan de bodem continue wordt beroerd door stroming en stormen en waar lage biodiversiteit de norm is.(de zuidelijke hellingen uitgezonderd en de diepe delen waar Noordkromp algemeen is). Natuurlijk is het mogelijk om unieke soorten op de Doggersbank te ontdekken, omdat er vrijwel nooit inventarisaties worden gedaan, deze studie van Kroncke uit 1992 met gegevens uit 1987 alweer is 1 van de weinige in het Nederlandse deel

De Noordzee kent verder 1 echte koudwaterkoraal soort Lophelia pertusa, die riffen vormt op 200-400 meter. Die is het alvast niet. Conclusie: anjelierkoraal lijkt mij een geheel nieuw geevolueerde unieke soort, uit de dodemansduim van het WNF gezogen, gepapegaaid door het voltallig sukkeldom der mainstreammedia inclusief Vroege Vogels. Maar nogmaals WNF, ik hoop dat ik ongelijk heb.

Waarom? Goedgevoelsmarketing met meesterlijke timing

Op 12 september startte de inspraak rond de plannen van NGOs en Sharon Dijksma om liefst 30 procent van de Doggersbank op slot te zetten voor visserij, uit naam van Natura 2000. De crypto-zoologische ontdekking van “anjelierkoraal”uniek koudwaterkoraal/een algemene anemoon moet ons daar via mediamassage een goed gevoel over geven. Want het woord koraal roept gevoelsmatig positieve associaties op, dus noem je de zeeanjelier anjelierkoraal. Dat lijkt het WNF goed gelukt.

Kan iemand van het WNF mijn ongelijk hier bevestigen? Graag! Ik hoop dat ik de plank missla maar nergens vind ik enige biologische beschrijving van anjelierkoraal, behalve in een WNF persbericht.