Ambtenaren leven in een parallel universum waar turbines fossiel vermogen kunnen vervangen...

Ambtenaren leven in een parallel universum waar turbines fossiel vermogen kunnen vervangen…

We vernemen het via de NOS dus nemen bij feitelijke juistheid een slag om de arm, ze tikken waarschijnlijk maar een persbericht over(van wie?). Toch lezen we

De plannen voor windmolenparken op
zee dreigen op een fiasco uit te lopen.
Energiebedrijf Eneco en andere grote
partijen zeggen dat ze overwegen te
stoppen met investeren in de windparken
omdat minister Kamp zich volgens hen
niet aan zijn beloftes houdt.

De windmolenparken zijn een van de
pijlers van het energieakkoord dat in
2013 werd gesloten.De komende jaren zou
er drie keer zoveel energie door molens
moeten worden opgewekt,onder meer door
acht parken op zee.

De overheid zou ze flink subsidiëren,
maar minister Kamp wil de vergunningen
eerst nog eens tegen het licht houden.

Veel belangrijker is dat ons die 1000 extra turbines op land bespaard blijft, waarmee heel het buitengebied straks een industrieterrein lijkt. Zet er desnoods een stel op de 2de Maasvlakte waar ze zonder subsidies renderen…