Herhaaldelijk blogden we hier over de toestemming van de ambtenaren van Sharon Dijksma voor 1 meter bodemdaling door zoutwinning onder de Ballastplaat in het Westelijke Wad, waarbij honderden hectares Wadplaat ongeschikt wordt als fourageerplaats voor trekvogels. Die zelfde ambtenaren willen tegelijk vissers wegpesten die ‘de bodem beroeren’, ze schrapen met hun netje over het zand, en dat wegpesten zou dan noodzakelijke natuurbescherming zijn

Op 13 oktober dient de Zaak der Zaken bij de Raad van State hierover waar ik bij betrokken ben, en waarbij de ambtenaren van Dijksma werkelijk alles uit de kast haalden om te zorgen dat de Afdeling onze argumenten maar negeert. Omdat ze zien wat voor zwakke onderbouwing ze tegen onze kustvissers gaven.

Vogelbescherming Nederland begon nu een campagne tegen de toestemming voor zoutwinning via de site foutzout.nl, en ik help ze graag mee om die ambtenaren daar eens flink de oren te wassen. Aan het campagnebericht te lezen hebben ze in Zeist alvast niet de slimste mensen op de zaak gezet, een beetje slap verhaal dat veel normale mensen buiten Groen Links (een sekte) vervreemdt, bij wat een sterke zaak kan worden met landelijke impact.

Ook Trudy is groot liefhebber van de Waddenzee

Ook Trudy is groot liefhebber van de Waddenzee

Nu ben ik geen fan meer van Vogelbescherming, sterker nog, het is vaak een leugenachtige entiteit geworden waar communicatiegeleuter en campagnebelang boven de feiten en wetenschap kwamen, met als dieptepunt de steunbetuiging aan windmolens in Natura 2000. Ze maakten kortom een knieval naar de tijdgeest. Waar ik eerder vanaf het eerste Vogelaartje lid was… Beste jongens en meisjes in Zeist, kap eens met vissertje pesten en vogelgehaktmolentje steunen, het is De Overheid (als vehikel van lobbies) die de grootste vijand is van onze natuur… Dat had Jac P Thijsse een eeuw terug al gezien.
Maar… De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dus bij deze mijn oproep om Vogelbescherming Nederland te steunen. Hoe is het mogelijk dat je dit wereldwijd unieke gebied voor trekvogels, Werelderfgoed de Waddenzee op deze manier wilt behandelen? Welke debiel bij EZ met eurotekens in de ogen haalt dit in zijn of haar botte afgestompte hersens? Wanneer in Nederland ieder principe sneuvelt voor de koopmansgeest, we pissen tegen een kruis voor de partij die een zak geld overhandigt? Is zelfs onze meest unieke natuur alleen op papier goed beschermd, zolang het de overheid uitkomt? Om de zwakste partij te pesten uit naam van natuur, de kustvissertjes omdat dit de weg van minste weerstand is voor die ambtenaartjes en het goedkoopste..

We klagen hier te vaak ‘er is geen natuur in NL’ omdat we hier geen Rocky Mountains hebben. Maar we zijn bereid een veel meer uniek gebied dan wat hopen steen met een grizzlybeer steeds bij beetjes af te brokkelen, steeds op zo’n manier dat het net door de MER komt. En beweren ook nog dat zandsuppleties hier als natuurcompensatie kunnen werken, in plaats van een probaat middel zijn om schelpdierbanken te begraven.

Al ga ik er vanuit dat de helft van wat Vogelbescherming hier beweert in haar persbericht niet klopt (jullie argumenten moeten veel sterker, jongens en meisjes in Zeist!), dan is er iets veel belangrijkers aan de hand: een Principiele Keuze, onbeschaamd met hoofdletters geschreven, om ons natuurlijke werelderfgoed niet als industrieel wingebied te behandelen. Wanneer principes en een rechte rug ouderwets zijn, laat ons hier dan hopeloos achterhaald zijn. Er is een grens aan pijnloos polderpraat om maar niemand tegen het hoofd te stoten, hier mag je iemand gewoon voor zijn kop slaan. De Waddenzee. De doffe PvdA-plof op de deurmat genaamd Dijksma met haar Natuurpact.. Ze ziet zelf toch ook wel in dat hier een grens is bereikt..

Wanneer je niets hebt waar je voor wilt staan, wat je werkelijk beweegt, hoeveel waarde hecht je dan nog aan je bestaan. Leef je dan of overleef je? Ben je dan geen nihilist geworden? Voor de armen van geest die mij hier nu van ‘emotie’ beschuldigen. Nee, ik schrijf altijd zo met een halve liter koffie op, dat heeft geen Freudiaanse oorsprong maar heet Douwe Egberts. Emotie kreeg ook een negatieve bijklank dankzij wat tv en commercie ervan maakten, emotionele incontinentie. Of wat wijvenbladen er van maken, alsof iedere hormonale oprisping een uniek gevoel is om naar te luisteren. Geen wonder dat die wijven nooit weten wie ze zijn…

Maar zaken als ontroering, oprechte woede omdat een der zeven hoofdzonden wordt begaan, niets mis mee.  Als je ziet dat iets geweld wordt aangedaan, en je hebt goede argumenten, is het dan niet gezond om daar in cafeineproza voor op te staan? Verbale Metal! Is de koffie uitgewerkt dan kunnen we gewoon weer praten als een Yoga-onderwijzer hoor….adem in, adem uit en zeg ‘rust’