imageIn veruit de beste naar links leunende krant van NL De Volkskrant snijdt Michael Persson een belangrijk thema aan: hoeveel macht geven wij de overheid over onze levens – in dit geval met antiterreur-wetgeving als excuus. Het AIVD-budget verviervoudigde sinds 11 september 2001, maar wat doen die niet ter verantwoording te roepen ambtenaren daarmee?

En wat definieer je als ’terrorisme’? Dikke kans dat mijn ‘is geweld geoorloofd bij verzet tegen windturbines’ -blog ook de aandacht trok van deze burgerspionage-afdeling, in die context werd het al vrolijk rondgetwitterd. Terwijl legitiem verzet van door de overheid gedupeerde burgers die geen juridische verweermogelijkheid hebben toch iets fundamenteel anders lijkt, dan een stel idioten die wild om zich heen willen schieten uit naam van de militaire anti-Westerse ideologie die ‘Onderwerping’ betekent. Oh nee, het is ook zo, dat komt alleen omdat wij ze geprovoceerd hebben met te lage uitkeringen en buurtcentra met hopeloos achtergebleven versies van Nintendo.

Het mag toch duidelijk zijn dat de aanhangers daarvan geen Maaike de Boer of Jan de Vries heten, en dus hoeft niet heel Nederland bespioneerd vanuit een valse opvatting over egalitaire behandeling die de onschuldigen onevenredig treft. Het opkomen voor je landsbelang en economie kan zo in verkeerde handen al snel als terreur worden gebrandmerkt door een overheid die bij communicatie autisme toch al hoog in het vaandel heeft staan: enkel omdat de zittende ambtenarij en daaraan verbonden NGO of bedrijfslobby geen tegenspraak duldt kan die tegenspraak terreur gaan heten…

Daarnaast hebben dit soort in media opgeblazen risico’s van mensen met 1 paspoort teveel nuchter gezien wel een destabiliserend effect, maar als miljoenen mensen wel dagelijks in de auto durven stappen en risico lopen 1 van die honderden verkeersdoden te worden: waarom dan zoveel democratische rechtsorde inleveren voor een oneindig kleiner risico?

In hoeverre vertrouwen wij onze veiligheid dus toe aan de overheid, die zelfs voor ons aan de CO2-thermostaat draait met de pretentie zo de temperatuur op aarde op veilig niveau te houden. De afgelopen jaren leer ik de overheid steeds meer kennen als ook potentieel vijandige entiteit, die beleid boven burgers stelt (zoals nu in zaken rond Natura 2000) , met verregaand amateurisme en niveaugebrek van overheidsfunctionarissen die hun eigen werkelijkheid scheppen. En waartegen je altijd verliest, omdat ze niet ter verantwoording zijn te roepen en eindeloos met belastinggeld door kunnen procederen tot ze je in een hoek hebben.

Ik heb  ondernemers geruïneerd zien worden door onze overheid, zie hoe een club ambtenaren nu weer maximaal vissers wil naaien door hun hele beroep opzij te schuiven en begrijp dus niet de stuitende naïviteit, waarmee Nederlanders via politici om meer regels en beleid blijven roepen ( =meer overheid), waar meer overheid vooral het symptoom is van De maatschappelijke ziekte die we danken aan de generatie 68: een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en persoonlijke integriteit.

Hoe minder wij zelf uit eigen verantwoordelijkheidsgevoel doen, hoe meer onze virtuele vader, de staat de rommel achter onze broek moet opruimen. Ik zie in totalitaire bureaucratie NL nog niet een kentering…