Eten uit de natuur, mits van bekende herkomst en herinvestering natuur, draagt bij aan bescherming

Eten uit de natuur, mits van bekende herkomst en herinvestering natuur, draagt bij aan bescherming

Deze maand verschijnt in de nieuwe VORK van mij het verhaal ‘Dieren beschermen? Eet ze op! met wat onorthodoxe ideetjes over hoe je het beste bedreigde natuur beschermt: via de maag. Een aanbeveling is ook om gewoon als door IUCN als critically endangered’ geclassificeerde paling te eten, mits die van bekende herkomst is en de verkopers ook investeren in aalherstel. Dat is de harde voorwaarde, anders kun je beter een gehaktbal eten. Gehaktdieren en hun habitat, de knelstal met stalen buizen en mestkelder en Engels raaigras-biljartlaken (de meeste gehaktkoeien in NL-70 procent- zijn ex-melkkoe) zijn voorlopig niet met uitsterven bedreigd, vandaar geen anti-gehaktbalcampagnes van groene NGO’s. Maar ook de paling – die al miljoenen jaren meegaat en Ijstijden doormaakte- zal nooit uitsterven, en dus kijken we waar die claim nu vandaan kwam en wat nu anno 2014 de feiten zijn.

In het land der aalblinden werd Willem Dekker koning
Het was Willem Dekker van Imares die bij mijn weten als eerste schreeuwde in 2004 na afronding van zijn proefschrift, dat de paling zou uitsterven waarna hij Mister Paling werd van Europa. Dat werd breed opgepikt in media, waarbij Dekker claimde dat de aal al in 2010 kon uitsterven. Hij claimde dat de aal ‘in 50 jaar met 90 procent is afgenomen’, voornamelijk op basis van data uit het onnatuurlijke IJsselmeer zoals wij reeds bespraken.

Ook de ‘recruitment is nog maar 99 procent van wat hij was’-uitspraak heeft als enige bron…. Willem Dekker en de tijdreeks van Imares bij Den Oever waar glasaalintrek in 30 jaar tijd kelderde. Waar een klein plaatsje op Wieringen groot in kan zijn, Den Oever als representatief kiezen voor palingtrends in heel Europa en de rest van de wereld!!

In het land der aalblinden was eenoog Willem Koning. Zoals wij al blogden: Op basis van louter IJsselmeerdata en wat dataflarden uit Zweden deed hij vervolgens een educated guess/slag in de lucht over hoe de palingstand er in de rest van Europa aan toe zou zijn.

Er is een probleem, maar nu helpt alarmisme niet meer
Het positieve van alarmisme is dat zoeen probleem onder de aandacht komt in media, dat journalisten anders negeren: gemalen vermalen trekvis, Nederland zat op slot voor intrekkende glasaal, er was op verschillende plekken overbevissing en dus moest er hoe dan ook iets veranderen. Blijkbaar vang je alleen met overdrijving de aandacht. Met name de intrek van glasaal was en is een probleem, er kwam nog een fractie van de hoeveelheid glasaal aan bij Den Oever. Hoewel dit jaar weer een dubbele hoeveelheid ten opzichte van vorig jaar intrekt, is het nog te vroeg om te juichen.

Feiten en mythes nu op een rij over paling
Maar het is 10 jaar na Willem Dekker wel eens tijd een balans op te maken, wat zijn nu feiten en wat zijn beweringen/mythes. De Sustainable Eel Group- een verzameling van economisch belanghebbenden bij aalherstel (handelaren in aal), wetenschappers en NGO’s stelde met visserijbioloog Brian Knights deze checklist op: ‘The European Eel- facts and myths’.  Wie zoveel mogelijk paling wil verkopen, wil dat er ook zoveel mogelijk paling is. Mijn sympathie ligt dus ook eerder bij handelaren en vissers dan bij NGO’s die economisch belang hebben bij een eeuwig bedreigde status en dus niet bij herstel: want zij verdienen hun geld met het idee dat de aarde eeuwig naar de kloten gaat tenzij wij een donatie doen aan Greenpeace.

Een paar krenten uit de palingpap

  • – Mythe: overbevisssing hoofdbedreiging van aal: ‘Most European eel populations are not exploited at all or only very lightly’, waarbij wij moeten aantekenen dat de populaties in IJsselmeer en Markermeer nog wél zwaar worden overbevist. Kap daar eens mee jongens.
  • – De aal sterft uit’: ‘not a view supported by many eel biologists: eg the chairman of the ICES Working Group on Eel stated in 2010: anyone, who talks about extinction is alarmist. You’re talking about fish that spawn multiple million eggs.
  • – Mythe: Eel numbers have declined worldwide by 99 percent: gaat dus alleen over glasaalintrek bij Den Oever
  • – Mythe: Herstel zal alleen maar langzaam gaan, 60-200 jaar: ’this is based on a model that assumes a generation time of 20 years females in Europe emigrate at an average age of 11-12 years, males 6-7 years, at much younger age at warm Mediterranean and North African waters. Herstel duurt wel veel langer dus dan je zou willen, en dan bij andere vissoorten gebeurt.

Volgens Knights vertoont recruitment bij paling altijd al grote schommelingen in cycli. Ook zou klimaatverandering de trekpatronen vanuit de Sargassozee veranderd hebben. Bij visserij in goed gecontroleerde populaties is consumptie verantwoord, volgens Knights. Er zijn dus nogal wat nuanceringen aan te brengen bij ‘de aal sterft uit door overbevissing’-meme van anti-economische campagneclubs als Stichting de Noordzee, WNF enz.  Wie het met Knights oneens wil zijn: toon ons het onderzoek en getallen waaruit blijkt dat hij de plank misslaat, in plaats van wat goedkoop marxistisch praat als ‘hij heult met de industrie’ te ventileren. Ongetwijfeld maakt hij fouten, toon het maar aan!

Vast geen WNF-donateur...(en dat bedoel ik positief)

Vast geen WNF-donateur…(en dat bedoel ik positief)

Noot voor de pers: campagne-NGO’s deel van probleem, niet de oplossing
Veel van mijn journalistencollegae vinden iedereen verdacht die geld verdient met handel, of ‘de industrie’, waarmee dus ook alle wetenschap en cijfers van ‘de industrie’ per definitie onwaar zouden moeten zijn want ‘wie betaalt die bepaalt’: terwijl er met particuliere onderzoeksfinanciering niets mis hoeft te zijn, als maar duidelijke afspraken zijn gemaakt over onafhankelijkheid.Ik zie die opstelling van collegae dus als vorm van intellectuele gemakzucht: dan hoef je niet meer te kijken wat er inhoudelijk klopt van het onderzoek, en kun je met verdachtmaking en samenzweringstheorie volstaan, voorzien van Zembla-openingstune.

Ik begreep nooit wat er verdacht is aan werken voor je geld, en met dat geld betalen voor wetenschappelijk feitenonderzoek. .Als het onderzoek door goede wetenschappers is gedaan met kennis van zaken, so what? We zagen hierboven dat het onderzoek waarop NGO’s zich baseren bij hun campagnes, uiteindelijk maar op 1 man leunt, die leunt op data uit Den Oever en Ijsselmeer. En die de plank missloeg: Willem Dekker.  Paling sterft niet uit.

Als die vissers en hun visserijbiologen te optimistisch zijn, krijgen ze vanzelf een negatieve terugkoppeling. Dan raakt de vis op, en valt hun handel in: eigen schuld dikke bult.Moet je maar niet zo stom zijn.

Bij de betutteltutjes van groene NGO’s is geen enkele terugkoppeling, ze worden nooit afgerekend op de beweringen die ze doen en het resultaat in de praktijk. Een campagne is succesvol als hij voldoende Postcodeloterij-miljoenen genereert, of er ook maar één paling extra overleeft in gemalen zal Stichting Christien Absil (De Noordzee) en Carel Veelwijver Drijver (WNF) qua verdienmodel een zorg zijn: niemand die ze daar op afrekent, morele superioriteit volstaat bij NGO’s.

Welke gemalin steekt Carel nu weer zijn paling in? Sorry, flauw grapje, maar toch moet ik een beetje gniffelen, en ik hoop mijn vrienden bij het Wereld Natuur Fonds ook: als ze niet volslagen humorloos zijn, en zichzelf veel te serieus nemen. Ik bedoel, waar hebben we het ook over? Een lange glibbervis met een troosteloos bestaan op een rivierbodem die vooral gerookt het beste tot zijn recht komt…

Er zijn ook wel wat belangrijker zaken om je over op te winden.