Vloedlijn Texel 1910, nu land

Vloedlijn Texel 1910: volgens het Ministerie van I&M is het zeker dat deze eeuw 85 cm zeespiegelstijging dreigt, tenzij we haar bureaucraten aan de CO2-knop laten draaien en het zo tot 60 beperken

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu overtreedt de gedragscode die de overheid zichzelf oplegt over eerlijke informatie, wat ook de Aarhusconventie eist bij planvorming,   met de Klimaatagenda. Een brochure voor klimaatkleuters, waar zelfs Greenpeace zich voor zou schamen. Niet alleen geven zij een wetenschappelijk foutieve uitleg van het broeikaseffect- waar medeblogger Honest Broker nog op in zal gaan- ook schrijven zij zonder enige empirische onderbouwing allerlei plagen en rampen toe aan 1 graad opwarming sinds het relatief koude (in ons tijdvak het Holoceen) referentiepunt 1850:

Zie bijvoorbeeld onder de vraag: ‘Is warmer eigenlijk erg? Onder ‘Nu is het 1 graad warmer dan in 1850’ (in NL sinds eind jaren ’80) sinds 1850 (einde Kleine IJstijd) zien we dan de volgende beweringen staan:

Honderden miljoenen hebben te maken met watertekorten

(RZ:  de wereldbevolking groeide sinds 1850 van 1,2 miljard naar 7,4 miljard mensen: is er één studie die aantoont dat die niet gedefinieerde honderden miljoenen nu waterschaarste lijden dankzij 0,8 graden minder koude sinds 1850, ipv, noem een dwarsstraat: overpopulatie in ongeschikt leefgebied, verkeerde irrigatiekeuzes enz? Nee. Oftewel, hoe ver wil je gaan om iedere trend op de wereld toe te schrijven aan CO2, enkel omdat je ministerie daar ‘beleid’voor in de pan heeft klaarliggen, samen met het contingent NGO’s en subsidieprofiteurs dat daar financieel beter van hoopt te worden/ pardon, die belangeloze redders van de aarde…

en

De hitte veroorzaakt ziekte en andere gezondheidsproblemen (????? wélke hitte en welke ziektes, 0,8 graden minder koude geeft juist in de winters op het Noordelijk Halfrond MINDER sterfte)

Bij een eerdere versie zag ik ook nog staan dat opwarming in Nederland ziektes als ‘knokkelkoorts’ zou verspreiden, een bewering die nu tot ‘ziekte’ is vervaagd.Dat van die knokkelkoorts is een klinkklare leugen. De tijgermug die knokkelkoorts verspreidt is een invasieve exoot die hier oa via Lucky Bamboo en  tuincentra kwam, en die hier de grens overkomt dankzij LAKS OVERHEIDSBELEID inzake schadelijke exotenbestrijding. De overheid zoekt hier een klimaatexcuus, want het is wel degelijk mogelijk die mug uit te roeien: het lukte in heel Brazilie ook met de malariamug. En dan nog: voorkom je meer ziektes door aan de CO2-thermostaat te draaien voor triljarden euro’s onkosten (zoals het Ministerie van I en M wil), of via goede gezondheidszorg?

Wel lezen we nog:

Met een warmer klimaat kunnen exotische ziekteverwekkers zich beter vestigen in NL, zoals de Tijgermug.

Zandvoort

Zandvoort

Even aan de CO2-thermostaat draaien om de zeespiegel omlaag te krijgen
Nog bonter maat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het met de zeespiegelbewering:

Sinds 1850 steeg de zeespiegel met 20 centimeter. In 2100 zal dat 85 centimeter extra zijn (…) Dit kunnen we beperken tot 60 centimeter (…..) als we de  klimaatverandering voorkomen (…)

Bij het Ministerie van I en M is ‘klimaatverandering’ het zelfde als CO2-beleid, in plaats van een deels natuurlijk proces waarin nog tientallen andere factoren een rol spelen. Die 85 centimeter is een slag in de lucht van de Deltacommissie en één van de MINDER waarschijnlijke scenario’s, waarin het op baantjes azende ingenieurswezen met Pier Vellinga de bovengrens opzocht die bij een hoge klimaatgevoeligheid voor CO2 theoretisch zou kunnen gelden. Tot nu toe zien we echter

  • – al 16-17 jaar nauwelijks meer signifiante opwarming meer, wat nu zelfs dé klimaatalarmist van de Volkskrant- Martijn van Calmthout moet toegeven: duidt op een lagere klimaatgevoeligheid dan eerder gedacht: de pretentie dat we door aan de CO2-thermostaat te draaien even 25 centimeter van zeespiegelstijging kunnen snoepen is dan ook een loze bewering: het Ministerie poneert zo een stellige en eenzijdige relatie tussen de gemeten opwarming en CO2 én effectiviteit van haar beleid om daar met CO2-knop aan te draaien, die aan leugenachtigheid grenst.
  • – géén acceleratie in zeespiegelstijging van ongeveer 3 millimeter per jaar mondiaal (+/- 2 mm per jaar bij ons en dat al eeuwenlang). Bij huidige trend is dus een stijging van 20 cm in een eeuw meer realistisch.

Kortom, de Klimaatagenda:

  1. – is eenzijdig alarmistisch op een wijze waarvoor zelfs Greenpeace zich zou schamen, onwetenschappelijk en bijtijds kolderiek, het zegt veel over hoezeer ons landsbestuur los van de werkelijkheid is gezongen bij zowel het wetenschappelijk debat als de belangen van het Nederlandse volk, tenzij die belangen parallel lopen met een zeer klein contingent profiteurs van de tientallen miljarden euro’s subsidies die wij voor hen moeten ophoesten
  2. – geeft alleen een reeks beweringen die op risico’s wijzen van milde opwarming, zonder op de vele voordelen voor ons land te wijzen, inclusief voor biodiversiteit (meer zuidelijke soorten vestigen zich), voor landbouw, gezondheid (met name ouderen profiteren van een milder klimaat) en alle terreinen des levens die wel varen bij een milde opwarming die ook in ons tijdvak- het Holoceen- vooralsnog niet uniek is.
  3. ventileert een zekerheid over HOGE klimaatgevoeligheid voor CO2, en de wijze waarop ambtenaren aan de CO2-thermostaat kunnen draaien en zelfs de zeespiegel omlaag, die iedere grond in de primaire literatuur ontbeert en naar het absurde neigt

Al eerder constateerden wij dat het Ministerie van (on)Economische Zaken de opbrengst van Wind op Zee in het SER Akkoord opblaast met een factor 2, dat Henk Kamp (zijn ambtenaren) de Kamer doodleuk voorliegt door vragen over kostenverantwoording van het Energieakkoord te omzeilen.  Aan de lezers van Climategate.nl de vraag: wat moeten wij met een overheid die liegen de normaalste zaak van de wereld vindt? (zie ook mijn blogs inzake Natura 2000 en visserij, ambtenaren vinden liegen doodnormaal, net als milieufanatici overigens)