Bodemwijzer SWNM met foto zand opspuitenTweede Maasvlakte

Bodemwijzer SWNM met foto zand opspuitenTweede Maasvlakte

Wat is bodemberoering, behalve een slecht onderbouwd excuus om zoveel mogelijk vissers van de Noordzee te kegelen? Via Imares vernemen we nu dat een nieuw fenomeen is opgedoken: Groene Zandwinnning. Je maakt een kuil van 20 meter diep in de kustzone, waarin je zandruggen aanlegt, die vul je op met groen ge### en vervolgens ontstaan al in 2 jaar onderzoekstijd ecologische wonderen:  als we dit artikel van IADC Dredging mogen geloven van bedrijven die allen belang hebben bij een verviervoudiging van zandwinning in de Noordzee Boskalis, Imares en Deltares.

Het resultaat van een 20 meter diep gat in de zeebodem, een ordinaire onderwater zandmijn is dan zelfs: een ‘ecological enhanced extraction site’. Mijn SWNM-mentoren visserijbioloog dr. Dolf Boddeke en chemicus dr. Paul Hagel vielen al om van verbazing. Praatjes vullen wél gaatjes, als je het een groen kleurtje geeft.

Dit is de presentatie die Ecoshape gaf  6 juni gaf in San Francisco die ze ook nog een prijs opleverde, omdat het idee op zich aardig klinkt, ja zelfs een ‘paradigm shift’ heet: bouwen mét de natuur, bij extracties van zand de ecologische winst maximaliseren. In plaats van impact minimaliseren. Helemaal voor. Maar… Wordt dit onderzoek ook gecontroleerd door mensen die GEEN belang bij meer zandwinning hebben? Waar nu ongeveer 20 miljoen kuub op jaarbasis wordt gewonnen voor kustverdediging zou dat naar 80 miljoen kuub gaan (vanwege ‘De Klimaatverandering’), er is zacht gezegd nogal een belang bij Rijkswaterstaat, dreggers en baggeraars om die activiteit een groen verfje te geven, waar nu de hele Noordzee onder de Natuurbeschermingswet 1998 valt. Een groen verfje dat zeer van pas komt bij procedures.

Bodem 2 centimeter beroeren: ecologisch schadelijk…..
Onze visserij moet ondertussen overal uit de Noordzee opkrassen- zoals uit 30 procent van zandbank de Doggersbank – omdat ze ‘de bodem beroeren’, ze ploegen de bovenste centimeters van de zandbodem en na 37 uur is daar niets meer van te zien zo toonde het Impact 2 onderzoek uit de jaren ’90.Ook zij creeren zo een eigen habitat, waar aasetende organismen de schelpdierresten opeten die door de boomkor sneuvelen, de meeuwenstand en noordse stormvogels floreren. Alleen mag een visgrond dan geen ‘ecological enhanced extraction site’ heten zoals bij Boskalis.

  • Punt van informatie: de visserij komt niet met een zak geld over de brug die ambtenaren bij EZ imponeert. De zelfde ambtenaar bij EZ die besluit dat de vissers van de Doggersbank weg moeten is ook de ambtenaar die bij aanleg van de Tweede Maasvlakte EZ-projectleider was: Ton IJlstra.

Bodem 20 meter uitgraven: ecologische wonderen, ra ra hoe kan dat
Dus als je de Tweede Maasvlakte opspuit met 240 MILJOEN Kuub zand, en je haalt dat zand om louter ECONOMISCHE redenen uit een zo klein mogelijk oppervlak (= dieper gat van 20 mtr dan de vroegere 2 meter over groter oppervlak) zo dicht mogelijk bij Rotjeknor: dan noem je dat ‘Building with Nature’. Ze plakten er een bureau Ecoshape aan .Ze legden in het diepere wingat twee zandruggen aan, en daar zouden vervolgens al in 2 jaar tijd meer vissen op afkomen dan ‘normaal’ (wat is normaal op die plek, ze hadden geen langjarig ijkpunt, en komen die niet af op de door baggeren en dreggen geplette schelpdierresten?), de habitatdiversiteit zou verbeteren en er zouden 20 meter diep zelfs vogels op afkomen. Eerder zou al uit ecologisch onderzoek aan de Maasvlakte blijken dat natuurlijke dynamiek alle bodemberoering door zandwinning zou uitwissen.

  • Dan is mijn vraag: hoe kun je beweren dat je een blijvende ecologische verbetering maakt op die 20 meter diepere zeebodem door een zandrugje te maken, als je ook weet dat ieder gat in die zandbodem op korte tot lange termijn weer gevuld wordt? Ook gaten in de kustlijn worden dankzij die dynamiek steeds weer recht getrokken. Dus hoe lang is deze ‘ecological enrichment’van toepassing?
  • Sinds wanneer leven vogels op 20 meter beneden de waterlijn in een 20 meter diep gat en hoe kun je een toename in vogels meten met een boomkorvisnet?
  • Als de natuurwinst van diepe zandwinning afhankelijk is van een duurzaam ontstaan relief, is dat dan niet strijdig met de Kaderrichtlijn Marien, waarbij ‘Rapid Recovery’ tot de uitgangssituatie een vereiste is?

Ik heb het artikel Martin Baptist (Imares), Daan Rijks (Boskalis) en nog een dregkoning van Deltares doorgesrolled op zoek naar substantie. Leuk bedacht, daar niet van maar de enige onderbouwing die we lezen is dat het op ‘expert judgement’ is gebaseerd. De natte vinger van een dregger en baggeraar die meer willen dreggen en baggeren, en twee jaar uit de losse pols met een boomkor wat schelpdieren en vissen van de bodem vissen: Hoe degelijk en onafhankelijk is dat onderzoek?

Martin Baptist, is dat niet de zelfde als … inderdaad
Wanneer ik een artikel lees waaraan Martin Baptist van Imares meewerkte gaan als wetenschapssjournalist de alarmbellen rinkelen: dat is de zelfde die met eendenkenner Mardik Leopold de ecologische veranderingen in de Noordzeekustzone in de schoenen schoof van kleinschalige kustvisserij op basis van een residual explanation (het is de buurvrouw niet want die woont hier net, dan is het de overbuurman want die heeft een gekke bril= kenmerk pseudowetenschap volgens checklist Aaron Wildawsky), in een door RIKZ betaalde studie uit 2009. Deze studie dient nu steeds als schaamlap om Rijkswaterstaat en haar zandsuppleties te vrijwaren. Ze vonden geen correlatie tussen ecologische effecten en suppleties op basis van een korte tijdreeks (nogal wiedes)

Terwijl al sinds de jaren ’90 bekend is uit het RIACON-onderzoek dat die (qua intensiteit sterk TOEgenomen) suppleties negatieve effecten hebben op Natura 2000-doelen als spisulabanken – een RELATIE- en daarmee de duikeenden, waar de (sterk in intensiteit afgenomen) visserij dit nu in de schoenen geschoven krijgt.

Eerder hoorden we al dat je de Wadbodem als zoutboer met 1 METER mag laten dalen als je Rijkswaterstaat vraagt nog wat extra schelpenbanken te bedelven met 2 miljoen kuub zand. Dit kan er ook nog wel bij. Waar bij zware boomkorvisserij (2000 pk) de fauna ook direct terugkomt na beroering van de bovenste 2 centimeter en dit volgens WNF de natuur beschadigt, ontstaan dus ecologische wonderen als je een laag van 20 METER weghaalt, die zich na enkele jaren weer opvult.

De natuur blijft ons verbazen, maar meer nog de onderzoekers die daar gaatjes in maken en ze met groene praatjes opvullen.