Erich Honecker (Stichting de Noordzee), altijd vol interesse in zijn medemensen, dag en nacht, 24 uur lang toen iedereen nog (verplicht) Socialistisch was

Grote Broer Erich Honecker (Stichting de Noordzee), altijd vol interesse in zijn medemensen, dag en nacht, 24 uur lang toen iedereen nog (verplicht) Socialistisch was

Uit betrouwbare bronnen in de overheid vernemen wij het volgende gerucht: dat Stichting de Noordzee nu haar (met WNF opgezette) Viswijzer onderbrengt bij een andere stichting/bestuurlijk vehikel. Kan Margreet van Vilsteren dat bevestigen? Krijgt die marketinggids voor MSC dan ook een ANBI-status? Mogelijk moet dat meer onafhankelijkheid suggereren, waar SDN en WNF nu via kartelafspraken in supermarkten een MSC-monopolie opbouwen, waar hun Viswijzer optreedt als marketinggids voor MSC. Wij van MSC-eend, adviseren MSC-eend, en wie niet ons merkje afneemt weren we uit de supermarkt als het niet naar onze smaak is: want Groen Links weet weer eens wat goed voor ons is, de rest van Nederland buiten die 2 zetels is oordeels-onbekwaam.

Afgelopen ‘bewuste vis’-week berichten wij al over de afwezigheid van transparantie van het Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee bij het samenstellen van de Viswijzer:  dé smaakgids van linkse NGO-meisjes die voor ons via kartelafspraken bepalen bij de supermarkten (waaronder Jumbo ) wat we wel en niet uit zee mogen eten. Waarbij een private standaard MSC de norm wordt, ten koste van de vele andere kwaliteitsmerken van volstrekt legale en goede sea food-producten. Het kaltstellen van de concurrentie onder de vlag van ‘duurzaam’ en een ANBI-status, op basis van fake-expertise waarvan anderen niet de geldigheid mogen controleren.

Wij hoeven niet te antwoorden omdat wij moreel boven u staan
MSC is een standaard die voor 70 procent van haar inkomsten op logo-exploitatie draait, en wie dat logo/keurmerk niet afneemt wordt uit de supermarkt geweerd dankzij kartelafspraken van Groen Links BV/Stichting de Noordzee dat voor supermarkten selecteert wat ze wel en niet mogen verkopen. Waarbij de supermarkten toegeven, om vooral geen gedoe en imagoschade te lijden. .De Groen Linkse vismeisjes  lijken zo onschuldig, maar zijn zo ondermeer (indirect) verantwoordelijk voor het doordraaien van kostelijke Noordzeeschol.

Hoewel WNF/SDN na onze blogserie toezegde de wetenschappelijke onderbouwing openbaar te maken, blijken ze dat nu alsnog met een beroep op  arrogantie te weigeren zo meldde onze lezer, de Amsterdamse marien bioloog Klaas Janssen.Christien Absil (c.absil@gmail.com) durft in reactie op het verwijt dat ze transparantie ontberen nog wel te beweren:

Welnu, wij zijn dat (transparant) naar de partijen in de keten waar wij mee werken, ook de visserijsector.

Ik geloof echt dat mijn dikke vriendin Absil  – het linkse NGO-meisje met de Jan Douwe Kroeske-oogopslag- zichzelf gelooft. Maar:

Wat Fijn: Transparant als het IJzeren Gordijn
Stichting Dupan wacht al 2 jaar tevergeefs op antwoord over aantijgingen van SDN aan hun adres, waarbij een beroep op morele superioriteit en arrogantie de reden  van Groen Links BV was om geen directe terzake doende antwoorden op hun vragen te geven. Ook vanuit CVO (Inger Wilms) zijn vaker vragen aan Groen Links BV/Stichting de Noordzee gesteld over onderbouwing van persoonlijke oordelen over visserij en visconsumptie. Het bleef oorverdovend stil.  Wanneer je doorvraagt wachten ze hooguit op een aanleiding om zich te kunnen excuseren met een beroep op morele superioriteit/arrogantie. Ach ja, de Groen Linkse medemens. Gelukkig heb je er maar 2 zetels van.

Dus: NGO’s die anderen in media en via politieke lobby ter verantwoording roepen, die reeds miljoenen euro’s subsidies ontvingen mogen kartelafspraken voor hun commerciele keurmerk MSC maken met supermarkten, maar ontberen iedere transparantie richting de consument wiens keuzevrijheid ze beperken, én richting de sector die ze menen te moeten betuttelen. Zelf zijn ze zo transparant als de grens tussen West Duitsland en de DDR onder socialistische grote broer Honecker, het IJzeren Gordijn. Een politieke stroming die wel bij de dames hun betuttelzucht past, maar niet bij een vrije markt waar consumenten vrije keuzes kunnen, mogen en moeten kunnen maken in plaats van dat één politieke stroming ze dat voorschrijft. Vertel mij of hier één woord Chinees tussen staat?

 MSC draait op logo-exploitatie. Wie MSC niet afneemt, mag niet meer in supermarkt liggen dankzij kartelafspraken Christien Absil met Sligro, Jumbo enz

MSC draait voor tenminste 65 procent  op logo-exploitatie, en daar is niets charitatiefs aan. Wie MSC niet afneemt, mag niet meer in supermarkt liggen dankzij kartelafspraken Christien Absil met Sligro, Jumbo enz

Betere Naam: MSC-Viswijzer
Wanneer het klopt dat Margreet van Vilsteren van Stichting de Noordzee  de Viswijzer nu onderbrengt bij een ander vehikel, los van SDN en WNF. Komt de Viswijzer nu daar waar deze smaakgids thuishoort: bij MSC, want uiteindelijk is de Viswijzer een ordinair marketingvehikel voor het MSC-keurmerk.  We gaan zien hoe het gerucht zich uitkristalliseert.

Wij stellen een alternatieve naam voor die het particuliere belangenvehikel Viswijzer treffender verwoordt: MSC-Viswijzer. Het is volstrekt normaal je eigen merkje te willen verkopen, maar doe niet zo hypocriet alsof die handel ‘het goede doel’ moet heten. Dan geef je zonder hypocrisie aan waar het je om te doen is: de verkoop van jullie feelgood-producten. Wat de kartelafspraken betreft die Absil maakt met de handel, dat is een gevalletje Autoriteit Consument en Markt.

Maar laat alstublief aan de consument zijn eigen keuzevrijheid wat hij/zij mag kopen, van wat volstrekt legale producten zijn van andere keurmerken met een eigen visie op duurzaamheid en kwaliteit. Wat maakt linkse NGO-meisjes zo visionair dat ze onze voedselkeuze mogen betuttelen, zonder dat wij als consument mogen zien op welke gronden ze dat doen

Iedereen vindt zichzelf een Goed Doel, ook de tweedehands autoverkoper. Of ben je pas Goed Doel wanneer je als tweedehands autoverkoper Groen Links stemt, de partij waarop we eigenlijk allemaal zouden moeten stemmen in De Betere Wereld. Maar omdat bijna niemand datt doet, kiezen de dames de achterdeur om zo hun ideologie aan ons op te dringen. Zij weten wat goed voor ons is.