Us-Mem-2013

Ik ben lid van vele natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea (het Friese Landschap). Maar kreeg laatst opzegneigingen. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en zijn bestuur verschuilen zich namelijk wat achter een laffe ledenenquete waar het de plaatsing van honderden megaturbines in het Friese landschap betreft. Henk de Vries doet eerst de obligate geloofsuitspraak:

Als natuurorganisatie hechten wij veel aan het belang van duurzame energie

Kan De Vries mij

  • a. uitleggen wat hij met ‘duurzame’ energie bedoelt. En wat daar meer duurzaam aan is wanneer het antwoord ‘wind, zon, biomassa enz’ luidt (de zonder rekenmachine getoetste doctrines) omdat zoals wij al aantoonden er geen gram minder Co2 het Europese luchtruim door ingaat, en bij de EROI van wind en zon je welvaart inlevert, en via lastenverzwaring van 500-1000 euro per gezin dus geld kwijtraakt voor welvaartsgoederen als natuurbescherming en lidmaatschappen van natuurclubs.
  • b. waarom die energie-opwekking ook maar iets met landschapsbeheer, natuur en soortenrijkdom te maken heeft: de core-business van It Gea, en dus iets om een groot belang aan te hechten, waar we voor energie immers nutsbedrijven hebben

Dan lezen we

It Fryske Gea is in principe voorstander van windenergie

Maar vervolgens mogen ze eigenlijk nergens staan van De Vries, ja langs de snelweg. Dus wat wil je nu? Of je bent als landschapsbeheerder/megahovenier IN DE EERSTE PLAATS voor het landschap, laat Eneco maar voor windmolens zijn, of je bent dat niet. De Vries komt dan met ‘laten wij iedereen pleasen-proza’:

De molens kunnen echter niet overal worden geplaatst.

Het S-woord: Subsidie-afhankelijkheid
U ziet, aan dooddoeners geen gebrek bij It Fryske Gea. Een koe in de huiskamer zijn wij geen voorstander van, tenzij het tapijt zelfreinigend is. De molens mogen van ‘It Gea’ niet op het Ijsselmeer (= Natura 2000), maar wel weer de kop van de Afsluitdijk (trekvogelhotspot, een regio waarvanuit een megaturbine-park de hele Waddenhorizon zal domineren) De reden voor die halfslachtige opstelling is het S-woord: subsidie-afhankelijkheid, 4,83 miljoen euro van de totale 8,46 miljoen euro bestaat uit subsidies, waarvan bijna 8 ton van de provincie. De angst dat de landelijke en regionale overheid de geldkraan aandraaien van lastposten van ander beleid zit er teveel in. De Vries moet op eieren lopen. En met de realiteit rekening houden, namelijk dat het gros van de bevolking door mainstream-media is ‘geinformeerd’  over energie en nooit de rekenmachine pakte.

Wij hebben geen last van vage anti-molenitis, de natuurkunde pleit tegen grootschalige windturbinisering als alternatief voor fossiel. Dat zal ons bij de verblinden en gedesinformeerden als ‘stellig’doen klinken maar als ik een potlood laat vallen: vliegt het dan omhoog of valt het naar de grond. Of vindt u de zwaartekracht ook stellig?

Naar Friesland kom je niet voor de Friezen…
Ik chargeer, je ontmoet hier vaak genoeg leuke  Friezen maar….Voor de Friezen hoef je niet in Fryslan te gaan wonen, ze zijn niet nuchter maar gewoon weinig communicatief, gezegend met die schizofrene karaktermengeling van de plattelander: een mix van arrogantie en minderwaardigheidsgevoel. Uiteindelijk is bekrompenheid ook arrogantie, maar dan in een nauwere jas. ‘Wij zijn nog gewoon gebleven’. brrrrr. Waarbij boeren die wereldburger willen lijken iets geks gaan roepen over ‘it klimaet’ of ‘dworsomme ennusssiee’.

De vrouwen worden hier na hun 20ste al eeh nou ja, ze kappen hun haar er af, krijgen al samenwonend een dikke kont en het verval treedt in. Decennia braindrain hebben het gehalte interessante mensen hier homeopathisch verdund, het gehalte boerenkinkels dat je wantrouwig blijft aanstaren ‘net fan hjirrrehhhh’ (wat de boerenpummel niet kent dat lustieniet) is vooral in mijn regio net iets te groot. En dat binnensmondse gemompel dat voor Fries moet doorgaan, leuk voor een Berenburgreclame. Maar je zou er ook best zonder kunnen, hoewel ik voor Nynke Laverman graag een uitzondering maak. Ik was als late tiener enorm gelukkig toen ik hier weg kon,  er ging een wereld open van bandjes spelen, hippiekamp, filosofie en discussie-avonden, alternatieve donkere holen met duistere muziek en geestverruiming, en uiteindelijk kwam het professioneel toch op zijn pootjes terecht: Fremd Spul! Geremigreerd zie je dat de vooruitgang en frisse ideevorming van de (her)import moet komen. Dus; Meer import, ja graag!!

…maar wel voor de ruimte en het landschap
Om hier meer import te krijgen (dan bedoel ik niet van het model UWV-kleurlingen, maar creatieve zelfredzame mensen) en houden is eigenlijk maar één uniek schaars goed in ons overvolle landje, een verkooppunt om Friesland landelijk op de kaart te houden, het DNA van alle Frieslandmarketing: het afwisselende landschap, ruimtelijkheid, de meren, de recreatie, kwaliteit van leven. Als onbetwijfelbare waarheid, logisch volgend uit het feit dat een turbine van 150 meter hoog over tientallen kilometers de horizon domineert, dat per turbine 30-130 vogelsachtoffers vallen (afhankelijk van de locatie) en de plaatsing niet nodig is voor onze energievoorziening (er is al overcapaciteit), is er logisch gezien maar één stellingname mogelijk die een daarvoor door ons betaalde landschapsbeschermer kan innemen: grootschalige ontwikkeling van windturbineterreinen is hier niet mogelijk. Dat is niet ‘star’ of ‘stellig’, maar gewoon logica, opkomen waar je voor staat. Wat is er mis met logica?

Nou ja dit: logica is dus strijdig met ruim de helft van het verdienmodel van It Fryske Gea. Dus misschien dat De Vries het stiekem ook wel denkt, maar hij moet laveren in de realiteit van nu. Ik blijf gewoon lid trouwens, ze doen ook veel goeds.