Zeeijs NOORDPOOL nu dik 1 miljoen kuub onder gemiddelde sinds 1979

Zeeijs NOORDPOOL nu dik 1 miljoen km2 onder gemiddelde sinds 1979: bron cryosphere today

Het schijnt dat er in de Twitterkamer weer over klimaat en CO2-belastingen wordt gedebatteerd. Op twitter ontspint zich een discussie over klimaat en klimaat-maatregelen die het aandoenlijke kennisniveau van politici op deze zaken aan de dag legt, slechts gecompenseerd door de wil de eigen goedheid te profileren of goed te doen. Ik hoop voor Jan Vos (PvdA) dat hij verkeerd geciteerd wordt door klimaatactivist Joris Wijnhoven als deze de volgende digimodder de ether inslingert:

Ah toch: @janvos_pvda stelt dat de 20.000 m3 ijs op de noordpool is gekrompen tot 9.000 m3 ijs.

Groenlandse IJskap ter grootte vrachtschip met ijsklontjes
Hahahaha (ja, je kunt er het beste maar om lachen), bij ijs op de Noordpool praten we doorgaans over gigatonnen, kubieke kilometers, maar ook dan is de bewering geleuter van de bovenste plank omdat zoals wij al aangaven de ijskap van Groenland tot begin jaren ’90 juist sterk groeide door meer sneeuwval. Het smelten van de randen zette toen in, maar voor er van krimp sprake is ten opzichte van bv 1900 moeten er nog vele kubieke kilometers afsmelten. Het volume van de ijskap op Groenland is bijvoorbeeld 3,0 miljoen KUBIEKE KILOMETER een dikke 1,7 miljoen vierkante kilometer x (op de dikste plaatsen) 3 km dikte. Afsmelten duurt 10.000 jaar. Dat is toch andere koek dan 9000 kuub, een vrachtschip met ijsklontjes.

Of bedoelt hij zeeijs, maar dan gaat het meestal weer over oppervlakte. Hoewel het zee-ijsoppervlak sterk kromp op de Noordpool (maar sterk groeide rond de Zuidpool) is er sinds 2012 weer en toename van 40 procent. Op Cryosphere today kun je de data bijhouden, iedere politicus heeft internet en kan daar op zien hoe het er voor staat: Afname Noordpool, toename Zuidpool in zelfde ordegrootte, netto ongeveer stabiel.

Zeeijs Zuidpool ruim 1 miljoen km2 BOVEN gemiddelde, daar hoor je niets over in media

Zeeijs Zuidpool ruim 1 miljoen km2 BOVEN gemiddelde, daar hoor je niets over in media. Bron Cryosphere today

De KNMI weet tot 0,1 procent nauwkeurig in 2050, tenzij we nu meer windmolens bouwen…. echte wetenschap…
Bij Stientje van Veldhoven twijfelde ik nooit aan haar goede bedoelingen. Nu de rest nog

Stientje v Veldhoven (@SvVeldhoven)
30-09-14 20:43
PVV houdt weer klima-sceptische inbreng. Maar even #knmi feitje: jaarlijkse kans op #elfstedentocht is nu 15%- in 2050 0,1% #bijditbeleid

………… dit veronderstelt een absolute zekerheid dat de overheid aan de thermometer kan draaien via CO2-beleid- waarbij Van Veldhoven windmolens bedoelt die geen effect hebben- waarbij we tot op de tiende procent nauwkeurig de kans op een Elfstedentocht kunnen berekenen in 2050: terwijl klimaatmodellen de opwarming tot nu toe al overschatten. Kortom, dit is geen claim die je op basis van wetenschap kunt maken, maar vergeeflijk: het is een product van de PR-afdeling van het KNMI, niet van echte wetenschap. Weet Stientje veel…

Stientje v Veldhoven (@SvVeldhoven)
30-09-14 20:48
@Wesleybreel zeker, maar wetenschappelijk 97% zeker dat we daar als mensen een flinke schep bovenop aan het doen zijn #klimaatverandering

Van Veldhoven citeert weer de 97 procent consensus uit de summary for policymakers: een overeenstemming door handopsteken, maar die geeft geen wetenschappelijke zekerheid over de hamvraag: hoevéél draagt de CO2-toename bij aan de in vorige eeuw waargenomen opwarming van bijna 1 graad. Wanneer die bijdrage 50 procent zou zijn van de 1 graad, is er een hoger risico. Is die bijdrage kleiner zoals  dat nu lijkt (modellen overschatten opwarming, CO2-bijdrage KLEINER dan gedacht) dan is duur paniekbeleid voorlopig meer schadelijk dan klimaatverandering zelf. Dit is echt klimaat voor kleuters. Kunnen kleuters ook Kamerlid worden? Of is het leeftijdsdiscriminatie als ze dat niet kunnen worden?

Och Heer, vergeef hen want zij weten niet wat zij doen: Psalm 22
Wanneer het klimaatsceptische geluid van de PVV moet komen die vertelt niet naar Diederik Samsom te luisteren, of ons met zeeijs gaat bekogelen of zelfs pogingen doet het IPCC te weerleggen in een politieke zaal, slaan we moedeloos de handen ten hemel. Laat alle Kamerleden juist wél naar Samsom luisteren want:

  • a. Samsom nam van ons de Staat van het Klimaat in ontvangst in Nieuwspoort- het beste klimaatboek sinds Kroonenberg van Marcel en hfdstk 6 van mij- en weet beter dan de meeste Kamerleden hoe de discussie in elkaar steekt, ookal blijft zijn Greenpeace-achtergrond hem nog parten spelen. Samsom is OK, of kan tenminste beter weten.
    b. als één van de weinige politici heeft Samsom een natuurkundige achtergrond.

Samsom kan analytisch denken, en stelt zijn mening bij als feiten hem daartoe noodzaken. Wanneer meer Camerameisjes in de Kamer dat konden, in plaats van hun gebrek aan kennis compenseren met groen missionaire moedergevoelens zou ons land veel onzin bespaard blijven. Ze kunnen eerst al mijn 4 punten spraakverwarring bij klimaat en milieuzaken ter harte nemen. Je moet ergens beginnen. Laten we verder vooral lachen om dit tafereel, hoe een welvarend en hoog-technologisch land wordt gecontroleerd door een parlement vol lichtgewichten… en zelf het heft in handen nemen. Of ons ernstige zorgen maken…